Szkodliwy wpływ linii wysokiego napięcia

• Autor: Eliza Rumowska

Linia wysokiego napięcia przechodzi blisko naszego budynku mieszkalnego (w linii prostej ok. 20 m). Jestem świadomy zagrożeń wynikających z wytwarzaniem pola elektromagnetycznego (nowotwory, uszkodzenia DNA itp.). Jakie mam możliwości żądania odszkodowania za to sąsiedztwo? Nikt z nas nie godził się na słup, a stoi on ok. 30 lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szkodliwy wpływ linii wysokiego napięcia

Możliwość uzyskania odszkodowania za usytuowanie infrastruktury przesyłowej na prywatnym gruncie

Zanim przejdę do Pana pytań i głównych wątpliwości co do możliwości uzyskania odszkodowania za usytuowanie infrastruktury przesyłowej na Pana gruncie – zacytuję regulacje z Kodeksu cywilnego dotyczące służebności przesyłu, aby miał Pan pełny pogląd zakresu możliwości i podstaw prawnych:

„Służebność przesyłu

Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Istne także z racji upływu czasu jest to, że operator przesyłowy może próbować podnieść zarzut przedawnienia. Wówczas zastosowanie miałby przepis Kodeksu cywilnego:

„Art. 292. [Zasiedzenie służebności gruntowej]

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ustanowienie służebności przesyłu

Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio”.

Chodzi o 30 lat posiadania służebności w złej wierze – co uprawnia operatora do ubieganie się o zasiedzenie w odrębnym postępowaniu sądowym lub podniesienie takiego zarzutu – gdyby to Pan wytoczył sprawę o ustanowienie służebności za wynagrodzeniem. Na pewno Pan widzi, że regulacje prawne jasno precyzują, że właściciel gruntu może żądać ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem. To wynagrodzenie nie jest roszczeniem odszkodowawczym. Odszkodowanie (niezależnie od wynagrodzenia) wchodziłoby w grę tylko wtedy, gdyby infrastrukturą została wyrządzana szkoda, wykazana i skalkulowana.

Jak się to ma do Pana pytań?

Wynagrodzenie za posiadanie służebności w okresie bezumownym i nieuregulowanym

To, co Pan nazywa odszkodowaniem, jest wynagrodzeniem, i proszę pamiętać, że ta terminologia ma istotne znaczenie. Chodzi bowiem o wynagrodzenie za posiadanie służebności w okresie bezumownym i nieuregulowanym oraz po jej umownym czy sądownym uregulowaniu za służebność przesyłu. Jednak to nie odszkodowanie, tylko wynagrodzenie. Odszkodowanie za słupy czy linię elektryczną byłoby wtedy, gdyby (czego nie życzę) słup przewrócił się i zerwana linia dokonała szkód na mieniu i osobach, wykazał Pan zachowanie wywołane bliskością linii przesyłowej lub porażenie prądem. A przecież nie o taką sytuację Pan pyta, bo co do zdrowia podaje Pan potencjalne zagrożenie, a to nie stanowi podstaw odszkodowawczych, ale uciążliwość, która powinno rekompensować wynagrodzenie. Dlatego musi Pan trzymać się nomenklatury, że oczekuje Pan odpowiedniego wynagrodzenia, jak to stanowi Kodeks cywilny. W tym celu ma Pan prawo skierować do operatora przesyłowego pismo z żądaniem uregulowania służebności przesyłu na przestrzeni czasu.

Proszę więc niezwłocznie przystąpić do działania w relacjach z operatorem przesyłowym, kierując zapytanie o zajęcie stanowiska przez operatora w sprawie tejże służebności. Ma też Pan prawo wylegitymować operatora, by przedstawił plany i inna dokumentację posadowienia służebności. Gdyby okazało się, że takiej dokumentacji brak lub słup stoi i linia biegnie nie tam gdzie zaplanowano – ma Pan prawo zgłosić to do nadzoru budowlanego w powiecie jako samowole budowlaną, żądając dostosowania stanu do zgodnego z planami i projektami, zaś w razie ich braku – do demontażu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Eliza Rumowska

O autorze: Eliza Rumowska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego prawniczka. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje itp.). Z serwisem ePorady24 związana od początku jego istnienia, udzielała porad w najbardziej złożonych sprawach. W swej wieloletniej karierze pracowała jako powiatowy rzecznik konsumentów, sekretarz gminy, inspektor ds. kredytów oraz radca w TP SA. Od 2008 r. prowadzi własne biuro prawne, jako prokurent obsługuje trzy spółki prawa handlowego, współpracuje z samorządem terytorialnym przy realizacji programów dotowanych z UE.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »