Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozbycie się rur kanalizacyjnych z działki

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 07-02-2020

Posiadam działki przemysłowe, przez które przebiegają stare rury kanalizacyjne. Nie ma służebności na ich przebieg, są wykonane niezgodnie z obecnymi przepisami. Woda odprowadzana jest z sąsiednich działek, są w niej też odpady chemiczne. Dokupiłem teraz działkę, gdzie są wyloty kanalizacji. Woda wypływa bezpośrednio na grunt – zanieczyszcza go i uniemożliwia zabudowę. Na mapach w gminie zaznaczono przebieg i wylot rur. Jak mogę się pozbyć tych rur z działki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozbycie się rur kanalizacyjnych z działki

Wniosek o usunięcie urządzeń z nieruchomości

Odpowiadając na Pana pytanie, wyjaśniam, że co do zasady są dwa wyjścia, pierwsze to wniosek do przedsiębiorstwa przesyłowego o usunięcie urządzeń. Najlepiej wystąpić na piśmie z żądaniem ich usunięcia. Zastrzegam jednak, że jeżeli nie ma planów przebudowy sieci, a ta jest wykorzystywana, to zwykle otrzymuje się odpowiedź, że ją przebudują, ale jeżeli właścicieli nieruchomości ureguluje koszty przebudowy. W każdym razie można zawsze spróbować i zobaczyć, jaka będzie rekcja właściciela sieci.

Powództwo o usunięcie urządzeń z nieruchomości na mocy Kodeksu cywilnego

Druga opcja to powództwo o usunięcie tych urządzeń, oparte na treści art. 220 Kodeksu cywilnego. § 1 tego przepisu mówi, że „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”. Powództwo takie formułuje się jako nakazanie pozwanemu usunięcia z nieruchomości sieci wodociągowej i przeniesienia tego fragmentu instalacji poza obręb nieruchomości. Niestety jednak czasem sądy takie powództwo oddalają, powołując się na zasady współżycia społecznego, które winny mieć tu priorytet nad interesem właściciela nieruchomości.

Zasiedzenie służebności – możliwe po 30 latach

Drugie zagrożenie jest zaś takie, że jeżeli stan ten utrzymuje się na nieruchomości co najmniej 30 lat, mogło dojść do zasiedzenia służebności, odpowiadającej służebności przesyłu.

Pomimo tego, że przed wejściem w życie w dniu 3 sierpnia 2008 r. przepisów o służebności przesyłu, a dodanych przez ustawę z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731), przepisy nie przewidywały wprost tego rodzaju służebności, dopuszczano taką możliwość, stosując w drodze analogii art 145 Kodeksu cywilnego, możliwość ustanowienia służebności przesyłu, a także dopuszczalność nabycia jej w drodze zasiedzenia.

W uchwale z dnia 7 października 2008 r., sygn. akt III CZP 89/08, Sąd Najwyższy stwierdził, że „także przed ustawowym regulowaniem służebności przesyłu w art. 3051–3054 k.c. dopuszczalne było nabycie w drodze zasiedzenia służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu oraz wskazał, że nabycie takie następuje przez przedsiębiorcę, a nie właściciela nieruchomości władnącej, która to kategoria prawna przy instytucji służebności przesyłu w ogóle nie występuje”.

Zgodnie z kolei z art. 292 Kodeks cywilnego służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie, jeżeli polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia; przepisy o nabyciu w drodze zasiedzenia stosuje się odpowiednio. Zwykle jednak, już po wezwaniu do usunięcia urządzeń przedsiębiorstwa powołują się na ich zasiedzenie, wskazując, kiedy zostały one wybudowane – o ile oczywiście wspomniane 30 lat minęło. Proszę zatem na początek wezwać właściciela urządzeń, aby je usunął z terenu Pana nieruchomości.

W żadnym wypadku nie można samemu niszczyć kanalizacji poprzez np. jej zasypanie, bo można się z założenia spodziewać postępowania administracyjnego, którego celem będzie nakazanie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie, jeżeli fakt ten wyjdzie na jaw.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rozwiązanie sprawy bezumownego korzystania z gruntu

Na mojej działce posadowiony jest słup firmy Tauron. Zakład bezumownie korzysta z mojego gruntu, obniżając użyteczność działki i jej wartość....

 

Ustna umowa użyczenia prawa przechodu

Mam działkę budowlaną, która nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Jestem także współwłaścicielem działki drogowej stanowiącej drogę...

 

Przyłącza mediów po zmianie właściciela

Przyłącza mediów po zmianie właściciela

Przed rokiem zakupiłem działkę z domem, która nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Mam jednak ustanowioną służebność na przejazd...

Budowa drogi dojazdowej do działki

Budowa drogi dojazdowej do działki

Zakupiłem działkę, która była własnością skarbu państwa – na podstawie atu notarialnego kupna umowy sprzedaży oraz oświadczenia o ustanowieniu...

Wyrażenie zgody na przyłącze światłowodowe

Wyrażenie zgody na przyłącze światłowodowe

Jestem właścicielem działki budowlanej niezabudowanej. W dniu dzisiejszym otrzymałem prośbę na wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia...

Jak przenieść wodomierz sąsiadów z ujściem wody z działki?

Jak przenieść wodomierz sąsiadów z ujściem wody z działki?

Jestem współwłaścicielem nieruchomości, na której znajduje się wodomierz sąsiadów wraz z ujściem wody. Co do tego urządzenia w 1994 r. została...

Brak zgody na doprowadzenie kanalizacji we wspólnej drodze

Brak zgody na doprowadzenie kanalizacji we wspólnej drodze

Chcę na mojej działce podłączyć kanalizację. Otrzymałam nawet warunki techniczne przyłączenia. Kanalizacja występuje w drodze. Należy jednak...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »