Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak drogi wewnętrznej – obowiązki gminy jako zarządcy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Na otrzymanej od rodziny działce, która była gruntem ornym przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną, wybudowałem swój dom. Połączenie tej działki z drogą publiczną przebiega przez służebność ustanowioną na moją rzecz na działce rodziny oraz przez działkę orną przejętą przez gminę. Działka ta jest przeznaczona na drogę wewnętrzną dojazdową do działek powstałych w wyniku podziału gruntu, który przeprowadziła moja rodzina. Ze służebnością nie mam problemu, ale niestety z gminą tak. Pomimo usilnych próśb gmina nie zamierza tej drogi budować, powołując się na to, że jest to nieruchomość rolna i że ta działka jest nieurządzona, więc nie mają żadnych obowiązków z tytułu zarządu. Ja oczekiwałem chociaż utwardzenia i wykonania jakiegokolwiek oświetlenia, abym mógł sam i ze swoją rodziną bezpiecznie się poruszać. Na razie stoi tam tylko mój dom, ale pozostałe działki są na sprzedaż. Czego mogę oczekiwać od swojej gminy, jaka jest jej odpowiedzialność za tę drogę i co mogę zrobić, aby ją zmotywować do jakiegokolwiek działania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak drogi wewnętrznej – obowiązki gminy jako zarządcy

Żądanie przywrócenia przejezdności drogi gminnej

Opisany przez Pana problem uregulowany jest w art. 8. ustawy o drogach:

„1. Drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe, są drogami wewnętrznymi.

1a. Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana.

2. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu.

3. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu.

4. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej.

Zobacz również: Droga dojazdowa do posesji obowiązek gminy

Obowiązek utrzymywania dróg gminnych w należytym stanie

Jak stwierdził WSA w Olsztynie w wyroku z 18 stycznia 2007 r., I SA/Ol 582/2006, drogi wewnętrzne, określone w art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, sklasyfikowane i stosownie oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości.

Jak widać jest to obowiązek gminy.

Proponuję dla ochrony własnego interesu prawnego zwrócić się do gminy z żądaniem przywrócenia przejezdności drogi gminnej. Należy przy tym powołać się na to, że droga stanowi dojazd do posesji, a gmina jako właściciel ma obowiązek utrzymywać nieruchomość w należytym stanie.

Grunt stanowiący drogę, przejęty przez gminę, już został wyłączony spod produkcji rolnej, a więc odrolniony. Przejezdność oznacza możliwość użytkowania jej zgodnie z przeznaczeniem. Gmina nie ma prawa wymawiać się tym, że nie jest to droga publiczna. Jest to droga wewnętrzna i nie ma sensu odnosić tego do przepisów dotyczących dróg publicznych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl