Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana przebiegu drogi koniecznej bez uzgodnienia

Eliza Rumowska • Opublikowane: 03-06-2016

Do mojej działki, na której postawiłem dom, dojeżdżałem drogą konieczną przebiegającą przez nieruchomość osoby, która mi tę działkę sprzedała. W trakcie transakcji zakupu służebność drogowa została wpisana do księgi wieczystej, jest też oczywiście akt notarialny, gdzie zaznaczono, że obecna droga konieczna jest tymczasowa, a docelowo będzie poprowadzona pasem szerokości 3 m. Do aktu notarialnego załączona była mapka z naniesionym przebiegiem drogi tymczasowej i docelowej. Obecnie na działce sąsiada budowany jest nowy dom i w związku z tym mam pytania: 1. Czy właściciel nieruchomości, przez którą przebiega droga konieczna, może jednostronnie, bez uzgodnienia ze mną, zmienić jej przebieg i to w sposób uniemożliwiający normalne korzystanie przeze mnie z mojej nieruchomości (szerokość drogi i łuki są za wąskie)? 2. Czy osoba, na rzecz której ustanowiono służebność, powinna być brana pod uwagę jako strona przy wydawaniu pozwolenia na budowę domu na działce, na której służebność ustanowiono? 3. Czy zmiana przebiegu drogi koniecznej wymaga zmiany treści aktu notarialnego i zapisów w księdze wieczystej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Traktuję drogę konieczną jako służebność gruntową i zakładam, że ustanowiono ją na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej będącej aktualnie Pana własnością jako służebności przechodu przejazdu na docelowym pasie o szerokości 3 m.

Przejdźmy zatem do Pańskich pytań:

1. Czy właściciel nieruchomości, przez którą przebiega droga konieczna, może jednostronnie, bez uzgodnienia ze mną, zmienić jej przebieg i to w sposób uniemożliwiający normalne korzystanie przeze mnie z mojej nieruchomości (szerokość drogi i łuki są za wąskie)?

Samowolnie – bez Pana wiedzy – nie. Jednak Pana wola (brak zgody) nie jest w tym zakresie wykładnikiem i nie blokuje zmiany służebności, jeżeli zostaną spełnione przesłanki ustawowe z Kodeksu cywilnego:

„Art. 291. [Zmiana treści lub sposobu wykonywania]

Jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej.”

To jest kluczowy przepis, w oparciu o który każda ze stron ma prawo swoje racje wyłożyć i ich bronić przed sądem.

2. Czy osoba, na rzecz której ustanowiono służebność, powinna być brana pod uwagę jako strona przy wydawaniu pozwolenia na budowę domu na działce, na której służebność ustanowiono?

Przy wydaniu pozwolenia na budowę nie, ale przy zmianie zakresu ustanowionej służebności – oczywiście tak.

3. Czy zmiana przebiegu drogi koniecznej wymaga zmiany treści aktu notarialnego i zapisów w księdze wieczystej?

Tak. Zmienić przebieg drogi koniecznej można dobrowolnie poprzez nowy akt notarialny, a w razie sporu – na drodze sądowej. Wpis do KW to już jedynie skutek tego, co zostanie zmienione lub utrzymane w mocy.

Konkludując – na zakres treści zmiany służebności ma wpływ kluczowy „ważna potrzeba gospodarcza”, co wykorzystuje właściciel nieruchomości obciążonej, natomiast Pan w ramach obrony ma wykazać „niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej”. A w istocie sąd zdecyduje, czyje argumenty i dowody są ważniejsze.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Koszty urzędowe ustanowienia służebności drogi

Koszty urzędowe ustanowienia służebności drogi

Chciałbym się zorientować, jakie są koszty urzędowe ustanowienia służebności drogowej. Czyli jakie opłaty musiałbym wnieść do urzędu skarbowego, sądu,...

Samowolna naprawa drogi i pretensje innych użytkowników

Do mojego domu prowadzi droga, która jest we władaniu gminy. Z tej samej drogi korzysta dużo domów. Napisałam pismo o utwardzenie i zapewnienie...

 

Brak drogi wewnętrznej – obowiązki gminy jako zarządcy

Na otrzymanej od rodziny działce, która była gruntem ornym przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną, wybudowałem swój dom. Połączenie tej działki...

 

Zakres i wykonywanie służebności drogowej

W akcie notarialnym widnieje zapis o służebności przejazdu przez moją działkę do działek rolnych pasem o szerokości 1,8 m. Pas ten przebiega...

 

Problem z dojazdem do działki

Zbyt grząski grunt utrudnia mi dojazd do działki drogą służebną, która została wytyczona wraz z zakupem działki. Obecny właściciel gruntu nie...

 

Naprawa drogi wbrew woli właściciela

Chciałabym przeprowadzić naprawą drogi wbrew woli właściciela gruntu. Jest to droga konieczna, na którą mam wpisaną w księdze wieczystej...

 

Blokowanie drogi służebnej przez sąsiadów

Witam mam drogę służebną 4,5 metra. Sąsiedzi ją jednak skutecznie blokują – parkują specjalnie auta, ustawiają deski. Policja rozkłada ręce. Co mam...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »