Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana przebiegu drogi koniecznej bez uzgodnienia

Eliza Rumowska • Opublikowane: 03-06-2016

Do mojej działki, na której postawiłem dom, dojeżdżałem drogą konieczną przebiegającą przez nieruchomość osoby, która mi tę działkę sprzedała. W trakcie transakcji zakupu służebność drogowa została wpisana do księgi wieczystej, jest też oczywiście akt notarialny, gdzie zaznaczono, że obecna droga konieczna jest tymczasowa, a docelowo będzie poprowadzona pasem szerokości 3 m. Do aktu notarialnego załączona była mapka z naniesionym przebiegiem drogi tymczasowej i docelowej. Obecnie na działce sąsiada budowany jest nowy dom i w związku z tym mam pytania: 1. Czy właściciel nieruchomości, przez którą przebiega droga konieczna, może jednostronnie, bez uzgodnienia ze mną, zmienić jej przebieg i to w sposób uniemożliwiający normalne korzystanie przeze mnie z mojej nieruchomości (szerokość drogi i łuki są za wąskie)? 2. Czy osoba, na rzecz której ustanowiono służebność, powinna być brana pod uwagę jako strona przy wydawaniu pozwolenia na budowę domu na działce, na której służebność ustanowiono? 3. Czy zmiana przebiegu drogi koniecznej wymaga zmiany treści aktu notarialnego i zapisów w księdze wieczystej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Traktuję drogę konieczną jako służebność gruntową i zakładam, że ustanowiono ją na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej będącej aktualnie Pana własnością jako służebności przechodu przejazdu na docelowym pasie o szerokości 3 m.

Przejdźmy zatem do Pańskich pytań:

 

Czy właściciel nieruchomości, przez którą przebiega droga konieczna, może jednostronnie, bez uzgodnienia ze mną, zmienić jej przebieg i to w sposób uniemożliwiający normalne korzystanie przeze mnie z mojej nieruchomości (szerokość drogi i łuki są za wąskie)?

Samowolnie – bez Pana wiedzy – nie. Jednak Pana wola (brak zgody) nie jest w tym zakresie wykładnikiem i nie blokuje zmiany służebności, jeżeli zostaną spełnione przesłanki ustawowe z Kodeksu cywilnego:

„Art. 291. [Zmiana treści lub sposobu wykonywania]

Jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej.”

To jest kluczowy przepis, w oparciu o który każda ze stron ma prawo swoje racje wyłożyć i ich bronić przed sądem.

 

Czy osoba, na rzecz której ustanowiono służebność, powinna być brana pod uwagę jako strona przy wydawaniu pozwolenia na budowę domu na działce, na której służebność ustanowiono?

Przy wydaniu pozwolenia na budowę nie, ale przy zmianie zakresu ustanowionej służebności – oczywiście tak.

 

Czy zmiana przebiegu drogi koniecznej wymaga zmiany treści aktu notarialnego i zapisów w księdze wieczystej?

Tak. Zmienić przebieg drogi koniecznej można dobrowolnie poprzez nowy akt notarialny, a w razie sporu – na drodze sądowej. Wpis do KW to już jedynie skutek tego, co zostanie zmienione lub utrzymane w mocy.

Konkludując – na zakres treści zmiany służebności ma wpływ kluczowy „ważna potrzeba gospodarcza”, co wykorzystuje właściciel nieruchomości obciążonej, natomiast Pan w ramach obrony ma wykazać „niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej”. A w istocie sąd zdecyduje, czyje argumenty i dowody są ważniejsze.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »