Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata za bezumowne korzystanie z gruntu

Michał Berliński • Opublikowane: 12-02-2021

Jest wyrok sądu o zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu. Otrzymałam w 2011 r. zapłatę za 10 lat wstecz. W 2002 r. działka z rolnej została przekształcona na budowlano-usługową, więc jej wartość wzrosła. Od 2014 r. nie dostaję wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu. Co zrobić, by zakład energetyczny wniósł opłatę i uwzględnił wzrost wartości działki? Jak napisać takie wezwanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłata za bezumowne korzystanie z gruntu

Na samym początku warto wskazać, że obecnie problem, o którym Pani wspomina, dotyczy wielu właścicieli nieruchomości. Zawdzięczać to możemy głównie boomowi inwestycyjnemu, zwiększeniu świadomości prawnej obywateli oraz innym. Niegdyś nikt bardzo nie przejmował się faktem, iż przez jego nieruchomość przebiega linia energetyczna bądź na jego działce stoi słup energetyczny. Dziś świadomość prawna jest dużo większa. Kupując działkę, możemy zweryfikować jej stan zarówno prawny, jak i fizyczny. To, czy pod ziemią nie kryją się jakieś przewody, można sprawdzić w zakładzie uzgodnień dokumentacji działającym przy starostwie lub w zakładach, do których należą sieci uzbrojenia.

Jeśli jednak nabyła Pani grunt, może się Pani starać o:

  • usunięcie urządzeń lub przeniesienie ich w inne miejsce,
  • wynagrodzenie za korzystanie z gruntu bez Pani zgody.

Brak służebności w KS

W uwagi na brak wpisów w księdze wieczystej dotyczących służebności ustanowionej na rzecz zakładu energetyki może Pani jedynie domniemywać, iż taka służebność nie istnieje. Niestety, brak jest ustawowego obowiązku ujawniania służebności w księgach wieczystych – czynione jest to na wniosek, ale z tego, co Pani pisze, to poprzedni właściciel nie wyrażał zgody na ustanowienie żadnych służebności. Z tego, co Pani wskazuje, uprzednio toczyła się taka sprawa o zapłatę czynszu i ten został Pani zapłacony. Dziś jednak pojawia się kolejny okres wymagalności należności i może Pani domagać się kolejnych należności. Tutaj w mojej ocenie dziwne jest to, że uprzednio nie domagała się Pani również ustanowienia służebności za wynagrodzeniem, a przede wszystkim to, że to zakład nie wniósł takiego pozwu.

Zajmowanie gruntu bez tytułu prawnego

Z uwagi na fakt, iż służebność nie została dalej ustanowiona, to tenże przedsiębiorca posiada Pani grunt bez tytułu prawnego – może Pani żądać bezzwłocznego usunięcia słupa, zgodnie z art. 222 Kodeksu cywilnego (K.c.) – „właściciel rzeczy może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą, zaś przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

W Pani przypadku nie możemy również mówić o tym, że przedsiębiorca ten posiada tytuł w postaci prawa zasiedzenia. Bieg zasiedzenia przerwany został skutecznie przez powództwo o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (o tym orzeczenie SN o sygn. akt V CSK 239/09).

Uregulowanie bezumownego korzystania z gruntu

Podsumowując powyższe, w mojej ocenie Pani oprócz żądań opisanych powyżej, a w zasadzie powinna zażądać od przedsiębiorcy uregulowania prawnego stosunku służebności. Przede wszystkim trzeba uregulować stosunki zaległe. W tym zakresie można zwrócić się do właściciela słupa z wnioskiem o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania za czas, w którym to Pani jest właścicielem gruntu. Ogólnie należności można dochodzić z ostatnich 10 lat, gdyż po takim okresie owo roszczenie się przedawnia. Więc ten okres, o którym Pani mówi, jest jak najbardziej Pani należny. W takiej sytuacji znów należy wystąpić do właściciela urządzeń z wezwaniem do zapłaty za bezumowne korzystanie z gruntu za kolejne okresy oraz z wezwaniem do ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem lub do usunięcia tej instalacji. W mojej ocenie warto już w tym momencie uregulować przyszłe stosunki, a nie tylko zaległe. Zacząć powinna Pani od wezwania, a dalej jeśli to nie poskutkuje, nie pozostaje Pani nic innego jak tylko i wyłącznie pozew przeciwko właścicielowi tych urządzeń. Na ten moment nie musi Pani posiadać wyceny tej służebności, jednak dalej przed etapem postępowania sądowego mogła by ona okazać się przydatna. Jeśli jednak nie będzie jej Pani miała to nic się nie stanie, to Sąd może nakazać wycenę tej służebności i na pewno to uczyni. Na dzień dzisiejszy powinna Pani rozpocząć od wezwania zakładu energetycznego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »