Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stacja transformatorowa na działce

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 20-02-2019

Niedawno kupiłem działkę, na której jest ustanowiona służebność gruntowa na rzecz zakładu energetycznego. Ponad 20 lat temu zakład postawił stację transformatorową na działce. Czy mogę w jakiś sposób pozbyć się tej służebności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy prawa przewidują zasadniczo trzy przypadki, w których następuje zakończenie stosunku prawnego jakim jest służebność gruntowa. Są to wygaśnięcie, zniesienie za wynagrodzeniem oraz zniesienie bez wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 293 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej K.c.), służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć. Ażeby mówić zatem o wygaśnięciu służebności gruntowej ustanowionej dla zakładu energetycznego, musiałby Pan wykazać, że przez co najmniej dziesięcioletni okres uprawniony nie korzystał ze swojego prawa. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z trwałym i widocznym urządzeniem jakim jest transformator, musiałby Pan udowodnić, że ten przez dziesięć lat był nieczynny, czyli nieprzydatny dla zakładu energetycznego albo że przez ten okres w ogóle nie znajdował się na Pana nieruchomości.

Zasady zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem określa art. 294 K.c., zgodnie z którym, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej.

Z zastosowaniem tej przesłanki mielibyśmy do czynienia, kiedy z jednej strony ustanowiona służebność w znacznym stopniu utrudniałaby możliwość korzystania z Pana nieruchomości (np. możliwość rozbudowy na gruncie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną), z drugiej zaś kiedy służebność utraciłaby istotne znaczenie dla zakładu energetycznego (np. kiedy istniałyby techniczne możliwości zastosowania innego, mniej inwazyjnego rozwiązania). Jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, w którym mógłby Pan narzucić zakładowi energetycznemu zniesienie służebności, ale należy liczyć się w jego przypadku z dodatkowymi kosztami i nie ma gwarancji pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Ostatni przypadek, dotyczący zniesienia służebności bez wynagrodzenia, określony został w art. 295 K.c., zgodnie z którym, jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia. Przypadek ten dotyczy zatem sytuacji, kiedy transformator co prawda nadal znajduje się na Pana nieruchomości, ale nie pracuje ze względu na brak takiej potrzeby.

Ostatnim rozwiązaniem, które co prawda nie przewidziane zostało bezpośrednio przepisami prawa, jest zniesienie służebności za zgodą obu stron, bądź ewentualnie zmiana treści służebności w ten sposób, żeby nie przeszkadzała już Panu w realizacji planów inwestycyjnych na nieruchomości. W tym celu należy jednak dojść do porozumienia z przedsiębiorcą, w którego posiadaniu znajduje się służebność, co w wielu przypadkach bywa z różnych powodów utrudnione.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Odmowa służebności gruntu na rzecz sprzedaży działki

Jestem właścicielem małej działki rolnej położonej pomiędzy drogą publiczną a inną działką, która nie ma dostępu do drogi, a na której...

 

Zasiedzenie przez zakład energetyczny słupów na działce

Mam na działce słupy energetyczne (4 szt. i linię 100m napowietrzą). Działka jest budowlana, jestem właścicielem 20 lat. Poprzedni właściciel nic nie...

 

Przejście kanalizacji sąsiada przez działkę a obciążenie opłatą

Kilka lat temu dałam zgodę sąsiadowi na przejście jego kanalizacji przez moją działkę. Warunkiem była jego zgoda na podłączenie się do tej kanalizacji....

 

Sąsiad nadużywa prawa przechodu i przejazdu, co robić?

Na mojej działce jest ustanowiona służebność gruntowa na rzecz sąsiada. Nieruchomość z domem kupiłem już ze służebnością. Służebność jest...

 

Służebność przechodu i przejazdu do sąsiednich budynków

Kupiłem segment z działką i drogą, na którą została notarialnie ustalona służebność przechodu i przejazdu do sąsiednich budynków. Teraz...

 

Ustna umowa użyczenia prawa przechodu

Mam działkę budowlaną, która nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Jestem także współwłaścicielem działki drogowej stanowiącej drogę...

 

Jak pozbyć się światłowodu z działki?

W 2000 r. tato przekazał mi aktem notarialnym gospodarstwo rolne. W 2011 r. na mój wniosek został zatwierdzony podział nieruchomości na mniejsze działki....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »