Tomasz Krupiński

Tomasz Krupiński

Administrator portalu ePorady24, radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości i prawie lokalowym (wykup mieszkań, najem, eksmisje, zasiedzenia itp.) oraz w prawie rodzinnym (rozwody, alimenty, podział majątku itp.). Doradza też wspólnotom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości (sam również ma uprawnienia zarządcy). Prowadzi własną kancelarię i reprezentuje naszych klientów w sądach.

 

 


Artykuły autora: Tomasz Krupiński

Przyłącza wybudowane na wspólnej działce bez zgody współwłaściciela

Przyłącza wybudowane na wspólnej działce bez zgody współwłaściciela

Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej. Współwłaścicielka posiada prawo dzierżawy działki położonej za naszą wspólną działką. Jako dzierżawca tej działki uzyskała warunki zabudowy oraz uzyskała dla niej pozwolenie na budowę. Współwłaścicielka, działając...

Zmuszenie gminy do przygotowania drogi dojazdowej do działki budowlanej

Zmuszenie gminy do przygotowania drogi dojazdowej do działki budowlanej

Jestem właścicielem działki budowlanej (mam pozwolenie na budowę) i drugiej działki przeznaczonej na poszerzenie drogi. Do mojej działki budowlanej prowadzi droga (tzn. według map) składająca się z mojej działeczki, działki gminnej i działki o nieustalonej...

Czy można wykreślić służebność przejazdu z księgi wieczystej?

Czy można wykreślić służebność przejazdu z księgi wieczystej?

Służebność gruntowa może zostać zniesiona, jeśli utraci swoje znaczenie dla nieruchomości władnącej. Art. 295 Kodeksu cywilnego otwiera drogę właścicielom nieruchomości obciążonych do żądania zniesienia służebności bez...

Dojazd do działki przez wewnętrzną drogę sąsiada

Dojazd do działki przez wewnętrzną drogę sąsiada

Korzystanie z cudzej drogi, mimo sprzeciwu właściciela, stanowi skomplikowaną kwestię prawną, dotyczącą zarówno praw właściciela drogi, jak i osób potrzebujących dostępu do swojej nieruchomości. Artykuł omawia przypadek korzystania z cudzej drogi prywatnej mimo braku...

Umowa o ustanowienie służebności przesyłu

Umowa o ustanowienie służebności przesyłu

Wprowadzenie zmian w Kodeksie cywilnym przez ustawę z 30 maja 2008 roku znacząco rozszerzyło ramy prawne dotyczące korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa energetyczne. Dodanie nowego rozdziału „Służebność przesyłu” pozwala na ustanowienie...

Czy w umowie dożywocia trzeba przekazać cały majątek?

Czy w umowie dożywocia trzeba przekazać cały majątek?

Umowa dożywocia umożliwia przekazanie własności nieruchomości w zamian za zapewnienie dożywotniego utrzymania. Kodeks cywilny szczegółowo reguluje zasady i obowiązki wynikające z tego rodzaju umów, podkreślając zarówno prawo do swobodnego kształtowania treści umowy...

Właściciel i uprawniony do korzystania ze służebności osobistej mieszkania – zakres obowiązków

Właściciel i uprawniony do korzystania ze służebności osobistej mieszkania – zakres obowiązków

Mieszkam w domu jednorodzinnym, który był własnością moich rodziców. Kilka lat temu ja i mama zrzekłyśmy się swoich udziałów na rzecz brata (tata nie żyje od 25 lat). W akcie notarialnym jest zapis o służebności mieszkania dla mnie. Brat przekazał...

Przekazanie gospodarstwa przez rodziców a żądanie spłaty przez siostrę

Przekazanie gospodarstwa przez rodziców a żądanie spłaty przez siostrę

Rodzice przekazali mi dom. Mieszkam w nim teraz ja i moja siostra, bo rodzice już nie żyją. Siostra ma dożywotnią służebność mieszkania (2 pokoje i korzystanie z łazienki i korytarza). Ten stan trwa już ponad 30 lat. Od pewnego czasu siostra domaga się ode...

Czy wspólnocie mieszkaniowej potrzebna jest służebność dojścia do budynku?

Czy wspólnocie mieszkaniowej potrzebna jest służebność dojścia do budynku?

Od roku 1978 jestem właścicielem lokalu w budynku wielorodzinnym, a więc członkiem wspólnoty mieszkaniwej. Jednym z jej członków jest również spadkobierca byłych właścicieli nieruchomości oraz gruntu wokół budynku. Obie działki – pod budynkiem oraz wokół...

Brak zapłaty za korzystanie z gruntu na którym jest gazociąg

Brak zapłaty za korzystanie z gruntu na którym jest gazociąg

Przez moją działkę budowlaną przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia położony przed 33 laty bez zgody ówczesnych właścicieli. Dwukrotnie występowałam do PGNiG z roszczeniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z pasa gruntu w strefie kontrolowanej. Pierwszym...

Odwołanie darowizny z powodu niewywiązania się obdarowanego z umowy

Odwołanie darowizny z powodu niewywiązania się obdarowanego z umowy

W 2010 roku zawarłem umowę darowizny lokalu mieszkalnego na rzecz syna. Lokal ten został przez syna sprzedany. Niedawno zmarła moja żona. W trakcie czynności notarialnych syn zobowiązał się do przekazania mi 1/4 swojego udziału w spadku po zmarłej żonie na moją rzecz,...

Podział geodezyjny działki obciążonej służebnością

Podział geodezyjny działki obciążonej służebnością

Właścicielka działki (nieruchomości) jako osoba prywatna nosi się z zamiarem podziału geodezyjnego swojej nieruchomości, na której od 60 lat ustanowiona jest służebność przejazdu i przechodu dla mieszkańców sześciu innych gospodarstw. Czy ma prawo dokonać takiego...

Czy wierzyciele mogą żądać ode mnie spłaty długów dożywotnika?

Czy wierzyciele mogą żądać ode mnie spłaty długów dożywotnika?

Jestem właścicielem nieruchomości na mocy notarialnej umowy dożywocia. Niedawno dowiedziałem się, że dożywotnik ma długi. Dodam, że jest on dla mnie osobą obcą. Od dłuższego czasu przebywa za granicą, nawet nie jest w Polsce zameldowany. Nie mam z nim...

Odkryłem rurę gazową na terenie działki, czy gazociąg może wnieść o zasiedzenie?

Odkryłem rurę gazową na terenie działki, czy gazociąg może wnieść o zasiedzenie?

Jestem właścicielem działki na której przed paru laty wybudowałem dom. Teraz postanowiłem go rozbudować – zrobiłem stosowny projekt, uzyskałem pozwolenie na budowę. W czasie prowadzenia prac przygotowawczych – zdejmowania kostki brukowej natrafiłem na rurę gazową...

Przebudowa linii energetycznej i wpuszczenie w grunt

Przebudowa linii energetycznej i wpuszczenie w grunt

Jest nas trzech współwłaścicieli gruntów rolnych. Przez nasze działki przebiegają cztery linie średniego napięcia, są też posadowione słupy energetyczne. Z uwagi na te linie w planie zagospodarowania przestrzennego widnieje zapis, iż są to grunty rolne, tymczasem...

Zagrodzony wjazd na wyznaczoną drogę

Zakupiłam działkę pod budowę domu jednorodzinnego. Dostęp do działki z drogi publicznej ma poprowadzić przez działkę osoby, od której dokonałam zakupu. W akcie notarialnym jest wyznaczona służebność drogowa. Jak na razie dojazdu nie ma, ponieważ stoi ogrodzenie, tzn....

Gospodarstwo rolne przekazane za służebność mieszkania

Gospodarstwo rolne przekazane za służebność mieszkania

Mama, ja i rodzeństwo odziedziczyliśmy po zmarłym tacie gospodarstwo rolne wraz z domem. Tato nabył to gospodarstwo od swoich rodziców w 1990 r. w drodze umowy przekazania gospodarstwa rolnego. Umowa ta połączona była z ustanowieniem na rzecz babci...

Jakie ryzyko wiąże się z przyłączeniem sąsiada do wodociągu na mojej działce?

Jakie ryzyko wiąże się z przyłączeniem sąsiada do wodociągu na mojej działce?

Sąsiad, który zakupił niedawno działkę obok mojej, poprosił mnie o możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej poprzez sieć znajdującą się w mojej działce. Innymi słowy poprzez rozgałęzienie od rur doprowadzających wodę do mojej posesji. Deklaruje, że...

Niska cena za drogę

Niska cena za drogę

Jestem właścicielem działki z ustanowioną służebnością drogową. Droga jest w bardzo dobrym stanie, utwardzona. Obecnie urząd gminy chce przejąć tę działkę za zbyt niską cenę – 6 zł za m 2 . Nie uwzględnia moich inwestycji. Czy mam prawo żądać...

Obciążenie nieruchomości służebnością osobistą

Moj były mąż ma prawo służebności i zamieszkuje jako jedyny lokator w domu, którego jestem prawną właścicielką. Ze względu na moją niską rentę nie jestem w stanie uiszczać opłat związanych z nieruchomością. Jestem zmuszona sprzedać dom i dla...

Zmiana właściciela działki i nieujawnione przyłącze wody

Zmiana właściciela działki i nieujawnione przyłącze wody

W obliczu dynamicznie zmieniającego się prawa dotyczącego nieruchomości kwestia przyłączy wodociągowych staje się coraz bardziej skomplikowana, szczególnie gdy wiąże się ze zmianą właścicieli działki . Problem związany z tym tematem opisał nam pan...

Niewdzięczny służebnik i prawo do dalszego zamieszkiwania

Niewdzięczny służebnik i prawo do dalszego zamieszkiwania

Otrzymałem w darowiźnie mieszkanie w zamian za dożywotnią, nieodpłatną służebność osobistą. W mieszkaniu przebywa macocha, która za nic nie płaci i – co gorsza – nie opiekuje się moim tatą. Dowiedziałem się, że oddała go do domu starców. Czy...

Czy mogę żądać odszkodowania i przeniesienia linii energetycznej z dala od domu?

Czy mogę żądać odszkodowania i przeniesienia linii energetycznej z dala od domu?

Od dwóch miesięcy jestem właścicielem działki po zniesieniu współwłasności z moim tatą. Jest to działka budowlana. Przechodzą przez nią linie średniego napięcia o długości 143 m, w sumie 4 słupy. W księdze wieczystej nie ma wzmianki o służebności przesyłu. Rodzice kupili...

Bezprawne korzystanie z działki bez ustanowionej służebności

Bezprawne korzystanie z działki bez ustanowionej służebności

Od kilku lat jestem posiadaczem działki z założoną księgą wieczystą (bez służebności). Przez moją działkę sąsiedzi zrobili sobie przejazd z drogi publicznej do swoich działek rolnych (taki stan rzeczy był już przed objęciem gruntu przeze mnie). Niedawno postawiłem...

Wpisanie służebności przesyłu do księgi wieczystej

Wpisanie służebności przesyłu do księgi wieczystej

Mam zamiar kupić działkę. Sprzedawca proponuje następujący wpis w księdze wieczystej: „Strony oświadczają, że ustanawiają na nieruchomości służebność przesyłu linii kanalizacyjnej, nieodpłatny przebieg urządzeń oraz nieodpłatne korzystanie z działki...

Pozbawienie służebności osobistej

Pozbawienie służebności osobistej

Jestem właścicielem mieszkania, które zostało nabyte w trakcie małżeństwa z mojego majątku osobistego. W 2000 r. ustanowiłem w tym lokalu dożywotnią służebność osobistą na rzecz mojej żony (prawo do korzystania ze wszystkich pomieszczeń). Niedawno się...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem
Szukamy prawnika »