Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zagrodzony wjazd na wyznaczoną drogę

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 14-11-2016

Zakupiłam działkę pod budowę domu jednorodzinnego. Dostęp do działki z drogi publicznej ma poprowadzić przez działkę osoby, od której dokonałam zakupu. W akcie notarialnym jest wyznaczona służebność drogowa. Jak na razie dojazdu nie ma, ponieważ stoi ogrodzenie, tzn. działka, przez którą prowadzi służebność, jest ogrodzona. Czy to ja na swój koszt mam ściągnąć ogrodzenie i je przesunąć czy właściciel działki? Czy ja dostanę pozwolenie na przesunięcie tego ogrodzenia i zrobienie drogi dojazdowej, jeśli nie jestem właścicielem? Co jeśli właściciel nie będzie chciał załatwić formalności, skoro ja nie będę miała do tego prawa? Czy jeszcze spodziewać się jakiś pułapek i problemów w związku z tą służebnością?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego do ochrony praw rzeczowych ograniczonych, do których zalicza się służebności gruntowe, stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności, tj. te, które dają się pogodzić z naturą ograniczonych praw rzeczowych. W przypadku zatem naruszenia służebności gruntowej przejazdu, przechodu i przegonu bydła, zastosowanie będzie miał odpowiednio przepis art. 222. Treścią roszczenia windykacyjnego jest żądanie wydania rzeczy. Roszczenie windykacyjne znajdzie zastosowanie do ochrony ograniczonego prawa rzeczowego, w przypadkach gdy podmiot uprawniony został w sposób trwały pozbawiony faktycznego władztwa nad służebnością. Treścią roszczenia negatoryjnego z jest żądanie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń. Roszczenie to przysługuje podmiotowi ograniczonego prawa rzeczowego w sytuacji, gdy jego prawo zostało w sposób trwały naruszone bez pozbawienia go faktycznego władztwa nad służebnością. Do ochrony ograniczonych praw rzeczowych znajdzie też zastosowanie przepis art. 223, który przewiduje, że roszczenie windykacyjne i roszczenie negatoryjne, jeżeli dotyczą nieruchomości, nie ulegają przedawnieniu. Z powodu bezwzględnego charakteru ograniczonych praw rzeczowych wskazane roszczenia przysługują zarówno przeciwko osobom trzecim, jak też przeciwko właścicielowi rzeczy obciążonej, jeżeli dokonuje on naruszenia ustanowionego (istniejącego) prawa. W przypadku jednakże ograniczonych praw rzeczowych, ich ochrona przysługuje tylko i wyłącznie w zakresie, w jakim powodowie są uprawnieni do korzystania z niej

Zgodnie z art. 222 § 2 przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. W myśl art. 251 do ochrony praw rzeczowych ograniczonych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności. Oba te przepisy stanowią materialnoprawną podstawę żądania powoda. Powód miał prawo do korzystania z nieruchomości pozwanych w zakresie niezbędnym do wykonywania służebności, a pozwani winni powstrzymać się od wszelkich działań, które utrudniałyby lub uniemożliwiałyby powodowi wykonywanie przysługującego mu prawa.

Zostało naruszone Pani prawo do swobodnego korzystania ze służebności drogi koniecznej poprzez postawienie ogrodzenia. Oczywiście nie może Pani sama dokonywać rozbiórki ogrodzenia. W tym wypadku dopuściłaby Pani się naruszenia posiadania, co w konsekwencji mogłoby narazić Panią na znaczne koszty.

Konieczne jest skierowanie wezwania do przeciwnika do natychmiastowego zaprzestania naruszeń i usunięcia ogrodzenia pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »