Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można wykreślić służebność przejazdu z księgi wieczystej?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 23-08-2021

Sąsiaduję z działką, na której jest zapisana służebność przejazdu. Ta działka nie ma dostępu do drogi publicznej. Ostatnio kupił ją inwestor wraz z inną działką, sąsiadującą z działką ze służebnością. Ta druga działka ma z kolei szeroki dostęp z drogi publicznej. Obie działki były i ciągle są objęte jedną księgą wieczystą. Czy w takim razie, skoro obie działki są własnością jednego człowieka i de facto ma on dostęp do drogi publicznej, ta służebność to konieczność? Czy można wykreślić służebność przejazdu z mojej księgi wieczystej? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można wykreślić służebność przejazdu z księgi wieczystej?

Utracenie znaczenia służebności

Zgodnie z art. 295 Kodeksu cywilnego „jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia”.

Jak wskazuje się w piśmiennictwie prawnym:

„Sąd Najwyższy uznał, że skoro przesłanką zniesienia służebności gruntowej na podstawie art. 295 jest utrata wszelkiego znaczenia służebności dla nieruchomości władnącej, to przy ocenie, czy przesłanka ta zachodzi, zbędne jest rozważanie motywów orzeczenia ustanawiającego służebność drogi koniecznej. Znaczenie służebności drogi koniecznej określa treść art. 145 § 1; droga konieczna zapewniać ma odpowiedni dostęp do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarczych. Oznacza to, że droga konieczna traci wszelkie znaczenie dla nieruchomości władnącej, jeżeli nie jest przydatna dla jej dostępu do drogi publicznej ani do budynków gospodarskich. Z istoty tej służebności wynika, że nie służy ona ułatwianiu komunikacji między nieruchomością władnącą a dalszymi nieruchomościami. Z tego względu okoliczność, że dla właściciela nieruchomości władnącej przydatny jest przejazd drogą konieczną do innych nieruchomości, na których nie ma budynków gospodarskich, nie przeszkadza zniesieniu tej służebności na podstawie art. 295” (J. Gudowski, J. Rudnicka, G. Rudnicki, S. Rudnicki [w:] J. Gudowski i in., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, wyd. II, Warszawa 2016, art. 295).

Ponadto, „zniesienie służebności drogi koniecznej może nastąpić tylko na podstawie art. 295, tzn. wtedy, gdy utraciła ona dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, a więc z reguły, gdy nieruchomość władnąca uzyskała odpowiedni dostęp do drogi publicznej (zob. komentarz do art. 295)” (jw., art. 145).

Zniesienie służebności i wykreślenie jej z KW

Zatem jeśli działka, dla której ustanowiona była służebność, już ma dostęp do drogi publicznej, to są podstawy do twierdzenia, że służebność ta utraciła dla tej działki wszelkie znaczenie.

W takim wypadku może Pan żądać w sądzie zniesienia służebności drogi koniecznej, a po wygranej sprawie wpis w księdze wieczystej powinien zostać wykreślony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »