Roszczenie za bezumowne korzystanie z działki - kable na działce

Od pewnego czasu noszę się z zamiarem wystąpienia do firmy Orange z roszczeniem za bezumowne korzystanie z działki. Około 1995 roku położono kable na mojej działce, aby sąsiedzi mogli mieć telefon. Wówczas była to TP SA. Nadal są te kable. Czy mogę wystąpić z roszczeniem do firmy Orange za bezumowne korzystanie z działki i przerwać bieg zasiedzenia? Czy uda się ustanowić służebność przesyłu i wynagrodzenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Roszczenie za bezumowne korzystanie z działki - kable na działce

Służebność przesyłu

Do Pani sytuacji odnoszą się przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie służebności przesyłu. Zgodnie z tymi przepisami nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Wynagrodzenie za kable

Oznacza to brak możliwości odmowy usytuowania inwestycji przesyłowej, ale z drugiej strony uprawnia do jej ustanowienia za wynagrodzeniem. W Pani sytuacji należy wystąpić do operatora przesyłowego o uregulowanie służebności przesyłu za wynagrodzeniem z jednoczesnym wykazaniem tytułu prawnego do nieruchomości wraz z żądaniem wynagrodzenia za czas bezpłatnego posiadania służebności.  Wynagrodzenie za służebność przesyłu powinno zawierać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz wynagrodzenie za służebność przesyłu. Wynagrodzenie za służebność przesyłu przysługuje do 10 lat wstecz za bezumowne korzystanie nieruchomości oraz coroczne wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu na działce. Służebność przesyłu może być ustanowiona na podstawie zawartej umowy, orzeczenia sądu za wynagrodzeniem albo w wyniku zasiedzenia, które może być liczone dopiero od 2008 r ponieważ od tego roku w KC pojawiła się umowa przesyłu.

Zasiedzenie

Zasiedzenie następuje po upływie 30 lat w złej wierze oraz 20 lat w dobrej wierze. Jeśli linia jest tam poniżej 30 lat, to operator na pewno będzie chciał się z Panem dogadać.

Biorąc po uwagę powyższe unormowania prawne, jak najbardziej może Pani wystąpić do firmy Orange z takim roszczeniem i żądać wynagrodzenia za lata wstecz oraz za kolejne lata. Orange jeszcze nie nabyła prawa poprzez zasiedzenie, więc jest szansa na załatwienie sprawy na drodze polubownej. Jak najbardziej są szanse na rozwiązanie takiego sporu na Pani korzyść.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »