Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Służebności przejścia i przejazdu na zakupionej działce

Autor: Marek Gola

Razem z sąsiadem kupiliśmy dwie sąsiadujące działki od tego samego sprzedającego. W obu aktach notarialnych zostały zamieszczone zapisy dotyczące służebności polegającej na prawie swobodnego przejścia i przejazdu. Problem w tym, że wszystkie służebności są w obrębie naszych działek. Dodatkowo okazuje się, że sąsiad w swoim akcie ma większy zakres służebności, niż wynika to z naszego aktu. Który akt jest nadrzędny? Dodatkowo należy zauważyć, że pomijając dojazd po naszej działce, sąsiad ma dostęp do swojego budynku z drugiej strony działki. Służebność służy mu jedynie do dojazdu do dodatkowej bramy do budynku zlokalizowanej z tyłu działki.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebności przejścia i przejazdu na zakupionej działce

Z opisu wynika, że:

  • Pan kupił działkę A,
  • sąsiad kupił działkę B,
  • zawarte były odrębne umowy z ustanowieniem służebności przejścia i przejazdu.

Obciążenie działki służebnością

Według Kodeksu cywilnego „jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna)”.

„Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa). Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części”.

W sprawie jest służebność gruntowa. Oznacza to, że jest ona ustanowiona nie na Pana rzecz (lub sąsiada), ale na rzecz działki. Służebność może wykonywać każdoczesny właściciel działki.

Zapisy w umowach zakupu dwóch sąsiadujących działek

Doszło do umownego ustanowienia służebności, a zatem to strony decydowały o zakresie służebności. Ustalenia były dokonywane odrębnie w każdej umowie. Ustalenia zawarte w Pana umowie są wiążące tylko dla działki, jaką Pan kupił. Ustalenia zawarte w umowie sąsiada są wiążące tylko dla działki, jaką kupił sąsiad.

Nie ma tutaj zasady, że skoro kupowali Panowie to razem (ale każdy jedna działkę), to zapisy jednej umowy odnoszą się do drugiej umowy.

Nie ma mowy o tym, że umowa o służebności działki A odnosi się do służebności działki B. Lub odwrotnie. Nie ma mowy o jakiejkolwiek podległości lub nadrzędności umów i ustanowionych służebności.

Wskazuje Pan: sąsiad w swoim akcie ma większy zakres służebności, niż wynika to z naszego aktu, pomijając dojazd po naszej działce sąsiad ma dostęp do swojego budynku z drugiej strony działki, służebność służy mu jedynie do dojazdu do dodatkowej bramy do budynku zlokalizowanej z tyłu działki.

Sąsiad przy zakupie chciał, a zbywający zgodził się na taką służebność. Ot i wszystko.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl