Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty remontu wspólnej drogi służebnej

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 24-11-2017

Korzystam ze służebności drogi gruntowej sąsiadów (10 domostw), aby dojechać do swojego domu. Mam na to wpis w księdze wieczystej. Droga ma długość całkowitą 200 metrów, a ja korzystam tylko z odcinka o długości 20 metrów. Sąsiedzi zrobili remont drogi i chcą, abym się dołożył do remontu całej drogi (czyli koszt remontu podzielony na 10+1 część), a ja im mówię, że dołożę się do remontu tego odcinka, po którym jeżdżę, czyli proporcjonalnie do tego, co ja wykorzystuję. Czyli koszt remontu 20 metrów drogi i z tego 1/11 ja płacę. Czy mój tok myślenia jest dobry, czy też muszę płacić za remont części drogi, z której nie korzystam ?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stronami służebności drogi koniecznej są każdorazowy właściciel nieruchomości obciążonej (czyli tej po której biegnie droga) oraz każdorazowy właściciel nieruchomości władnące (czyli tej, dla której służebność drogi koniecznej jest ustanawiana). Zgodnie z art. 286 §1 Kodeksu cywilnego w braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej, go której zalicza się także służebność drogi koniecznej, obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Oznacza to, iż podstawowe znaczenia mają tutaj postanowienia umowy o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Jeśli w samej umowie pominięto natomiast kwestię utrzymania drogi, to obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości władnącej, czyli na Panu.

W przypadku, jeśli jest Pan zobowiązany do utrzymania drogi w odpowiednim stanie, należy ustalić zakres tego obowiązku. Powinien on odpowiadać zakresowi samej służebności określonej w księdze wieczystej. Służebność drogi koniecznej ma na celu zapewnienie nieruchomości władnącej odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Przeprowadzenie drogi koniecznej następuje z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Oznacza to, iż służebność drogi koniecznej obejmuje drogę pomiędzy nieruchomością władnącą a drogą publiczną, do której dostęp zyskuje nieruchomość władnąca. Kluczową dla określenia zakresu służebności jest jednak umowa (ewentualnie orzeczenie sądu) i zapis w księdze wieczystej.

Nieuzasadnione wydaje się zatem żądanie partycypacji w kosztach utrzymania drogi w zakresie ,w jakim mamy do czynienia z odcinkiem drogi niebędącym przedmiotem służebności w stosunku do Pańskiej nieruchomości. Zgodnie bowiem z art. 286 § 1 Kodeksu cywilnego obowiązek utrzymania przez właściciela nieruchomości władnącej, dotyczy jedynie urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej. Ciężko za takie urządzenie uznać odcinek drogi nie służący Panu w żaden sposób.

Reasumując, Pana nieruchomość korzysta ze służebności drogi koniecznej jedynie na odcinku pomiędzy nią a drogą publiczną i w takim zakresie jest Pan zobowiązany do utrzymania drogi wspólnie z właścicielami pozostałych nieruchomości władnących. Roszczenie właściciela nieruchomości obciążonej, przekraczające obowiązek wynikający z przysługującej Panu służebności, wydaje się w tym przypadku nieuzasadnione.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Spory dotyczące stanu drogi

Kupiliśmy dom, mamy wpis o służebności drogi, która prowadzi m.in. do naszej posesji (leży na końcu drogi). Pogoda i korzystanie...

 

Czy mogę odrzucić zaproponowaną służebność drogi?

W 2012 r. kupiłem notarialnie ok. 10 ha gruntów ornych. Teraz otrzymałem z sądu wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej przez moją...

 

Utrata znaczenia służebności drogi

W roku 1964 do KW został wpisana służebność drogowa dla 2 sąsiadów do strony północnej. Innej drogi nie było. Na dzień dzisiejszy po drugiej południowej...

 

Zniesienie nieodpłatnej służebności przejazdu przez działkę

Czy mogę znieść nieodpłatną służebność przejazdu przez działkę, której jestem współwłaścicielką? Sąsiad, wydzielając moją działkę, kupił...

 

Podział działki i ustalenie służebności

Rodzice mają działkę wąską i długą, chcą ją podzielić na mniejsze działki i dać dzieciom, lecz nie ma drogi dojazdowej. Obok wzdłuż jest...

 

Wykupienie udziału w drodze i wykreślenie służebności

Jestem współwłaścicielem działki, która ma wpis w dziale I, tj. uprawnienia z nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności...

 

Wystąpienie o ustalenie dojazdu do działki

Posiadam działkę, która przeznaczona jest do zabudowy jednorodzinnej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada drogę dojazdową do tej działki,...

 

Czy służebność drogi gminnej wewnętrznej może uchwalić rada gminy?

Przed 3 laty, aby zapewnić sobie dojazd drogą wewnętrzną gminną, wystąpiliśmy do burmistrza z wnioskiem o ustanowienie służebności na tej...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »