Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Trudności z doprowadzeniem gazu przez drogę

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 19-06-2019

Jestem deweloperem i kończę budowę mojej inwestycji – 2 budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej, mam na nie klientów (podpisane umowy deweloperskie, czyli posiadam rachunek powierniczy). Dojazd do nieruchomości przebiega przez drogi, w których udział ma 5 osób, w tym ja. Zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi przez gazownię chcę wybudować sieć gazową (około 7 metrów) i przyłącza do domów, które to znajdują się w drodze wspólnej. Jeden z sąsiadów się nie zgadza i nie widzę możliwości, aby się z nim dogadać. Przez to firma wykonująca sieć i przyłącze gazowe nie może rozpocząć pracy. Bez tego nie uzyskam odbioru przyłącza i nie będę mógł sprzedać klientom domów, a termin zawarcia umowy przyrzeczonej niedługo wygaśnie. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 195 Kodeksu cywilnego własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Mając natomiast na uwadze art. 199, do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu Kodeks zalicza expressis verbis jedynie rozporządzanie rzeczą wspólną, a zatem jej zbycie, obciążenie, dokonanie czynności zobowiązującej odnoszącej się do całej rzeczy (np. najem, dzierżawa). Zakres zwykłego zarządu zależy od rodzaju rzeczy i innych okoliczności, np. wpływu czynności na całokształt stosunków związanych z rzeczą. Dlatego ta sama czynność może mieścić się w granicach zarządu jedną rzeczą, a przekraczać je w odniesieniu do innej rzeczy, a nawet, w zależności od okoliczności, w odniesieniu do tej samej rzeczy, ale w różnym czasie. Przykładowo wydzierżawienie nieruchomości jest z reguły czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, ale jeżeli np. wydzierżawienie nieruchomości jest kontynuacją jej dotychczasowego sposobu użytkowania, a zwłaszcza gdy nie chodzi o dzierżawę wieloletnią, to do tej skuteczności wystarcza zgoda większości współwłaścicieli (por. wyrok SN z 3.2.1964 r., sygn. at III CR 192/62; podobnie w odniesieniu do użyczenia lokalu wyrok SN z 10.6.1994 r., sygn. akt II CRN 53/94).

Orzecznictwo zaliczyło do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną m.in.:

 1. zmianę przeznaczenia lub przebudowę pomieszczenia wspólnego (uchw. SN z 23.4.1993 r., sygn. akt III CZP 36/93, OSNCP 1993, Nr 12, poz. 213);
 2. wzniesienie stałego obiektu budowlanego na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności (wyr. SN z 11.10.1990 r., sygn. akt III ARN 15/90, OSP 1991, Nr 6, poz. 163; wyr. WSA w Warszawie z 20.5.2009 r., sygn. akt VII SA/Wa 243/09, Legalis; wyr. WSA w Białymstoku z 12.2.2013 r., sygn. akt II SA/Bk 692/12, Legalis);
 3. nadbudowę kondygnacji nad budynkiem stanowiącym przedmiot współwłasności (wyr. NSA z 29.3.1990 r., sygn. akt IV SA 33/90, ONSA 1990, Nr 2, poz. 35);
 4. przebudowę obiektu budowlanego na nieruchomości objętej współwłasnością (wyr. WSA w Krakowie z 20.5.2009 r., sygn. akt II SA/Kr 1188/08, Legalis);
 5. usunięcie drzewa ze wspólnej nieruchomości (wyr. WSA w Gliwicach z 9.1.2008 r., sygn. akt II SA/Gl 824/07, Legalis);
 6. modernizację budynku polegającą na założeniu nowej instalacji gazowej (wyr. WSA w Warszawie z 2.3.2007 r., sygn. akt VII SA/Wa 1836/06, Legalis);
 7. docieplenie budynku (wyr. WSA w Gliwicach z 30.6.2008 r., sygn. akt II SA/Gl 913/07, Legalis);
 8. udział w rozgraniczeniu nieruchomości (wyr. NSA z 14.9.1983 r., sygn. akt I SA 516/83, ONSA 1983, Nr 2, poz. 71);
 9. ustanowienie prawa dzierżawy nieruchomości i wniesienie jako aportu do spółki (wyr. SA w Białymstoku z 25.2.2011 r., sygn. akt I ACa 5/11, OSAB 2011, Nr 1, poz. 3);
 10. uczestniczenie w zabraniu wspólnoty mieszkaniowej z prawem głosowania, gdy przedmiotem współwłasności jest lokal (wyr. SA w Warszawie z 30.3.2011 r., sygn. akt VI ACa 1106/10, niepubl.);
 11. ustanowienie służebności przesyłu (post. SN z 6.7.2011 r., sygn. akt I CSK 714/10, Legalis).

Z uwagi więc na powyższe przeprowadzenie gazociągu uznać należy za czynność przekraczającą zwykły zarząd nieruchomości i wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli.

W przypadku braku zgody jednego sąsiada, a więc zachowania więcej niż połowy udziałów, może Pan skierować sprawę do sądy w celu rozstrzygnięcia o położeniu sieci gazowej. Niestety z uwagi na brak zgody – inna możliwość nie istnieje.

Proszę mieć na uwadze, iż postępowanie sądowe jest przeważnie długie i podobne sprawy trwają ok. 1 roku. Dlatego proponuję polubownie porozumieć się z sąsiadem – przedstawić wszelkie możliwości opowiadające się za położeniem spornego gazociągu. Proszę także zwołać zebranie wszystkich właścicieli, może pod wpływem presji i za namową pozostałych sąsiadów uda się Państwu wypracować kompromis.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jak wycenić odszkodowanie za służebność?

Moja babcia jest właścicielką domu jednorodzinnego w centrum miasta. Dom jest otoczony ogrodem, przez który przebiega nitka gazociągu (od kilkudziesięciu...

 

Operator korzysta z prywatnych słupów na nieruchomości

Na ulicy, przy której mieszkam, założono kabel światłowodowy na moich prywatnych słupach od telefonu. Droga jest drogą wewnętrzną, kupiona została razem...

 

Rekompensata za rurę ściekową na działce

Przez moją działkę przechodzi rura ściekowa. Czy mogę dostać jakąś rekompensatę od wodociągów? Dodam jeszcze, że rura jest na działce od lat 60-tych.

 

Częste awarie wodociągu na prywatnej posesji

Od kilku lat jestem właścicielem 40-arowej posesji na wsi wraz z zabudowaniami. Na odcinku 100 m mojej działki przebiega główny wodociąg, ale...

 

Jednorazowe wynagrodzenie za służebność

Ustanowienie nieograniczonej w czasie służebności przesyłu w formie aktu notarialnego pomiędzy operatorem a ustanawiającym (czyli mną) oraz...

 

Przyłącza wybudowane na wspólnej działce bez zgody współwłaściciela

Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej. Współwłaścicielka posiada prawo dzierżawy działki położonej za naszą wspólną działką. Jako...

 

Rura kanalizacyjna przebiegająca przez działkę

Posiadam działkę budowlaną. W 1999 r. gmina bez mojej zgody poprowadziła przez działkę rurę kanalizacyjną. Czy warto walczyć o odszkodowanie?...

 

Zakup działki i problem ze słupem energetycznym

Zakup działki i problem ze słupem energetycznym

W ostatnich miesiącach kupiłem działkę budowlaną przez agencję nieruchomości, która zaręczała o weryfikacji tematu prawnego oraz ewentualnych...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »