Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie za światłowód przechodzący przez działkę

Anna Sufin • Opublikowane: 28-10-2016

Jaką kwotę mogę wynegocjować od inwestora, który chce przeprowadzić przez moją działkę światłowód w wykopie? Działka jest zlokalizowana w woj. podkarpackim.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Podaje Pani, że na Pani nieruchomości inwestor chciałby przeprowadzić światłowód w wykopie. Działka zlokalizowana jest w woj. podkarpackim. Nie podaje Pani, czy jest to działka budowlana i w jakim zakresie światłowód ograniczy te możliwości, nie podaje Pani także na jakim odcinku i po jakiej części działki światłowód ma przebiegać.

Na mocy art. 3051 K.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Treść tej służebności z reguły polega na zobowiązaniu się przez właściciela do niezabudowywania i niezadrzewiania terenu zajętego pod linię energetyczną wraz z pasem ochronnym oraz zapewnienia każdoczesnego dostępu w celach eksploatacyjnych, konserwacyjnych, remontowych i przebudowy.

Zgodnie z art. 3052 K.c.:

„§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.”

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zatem nawet gdyby jedna ze stron nie godziła się na zawarcie umowy służebności przesyłu, a umowa taka będzie konieczna do korzystania z urządzeń przesyłowych, obydwu stronom przysługuje roszczenie o zawarcie takiej umowy, które może być dochodzone przed sądem. Przedsiębiorca przesyłowy może w ten sposób doprowadzić do zawarcia umowy służebności przesyłu mimo braku zgody właściciela.

Oczywiście w orzecznictwie podkreśla się, że „odpowiedniość” wynagrodzenia powinna być ustalana indywidualnie i odniesiona do istotnych okoliczności w sprawie (por. postanowienie SN z 9.10.2013 r., V CSK 491/12). Przyjmuje się, że brak określonych w ustawie kryteriów wynagrodzenia oznacza, że „ustawodawca pozostawił sądowi swobodę polegającą na indywidualizacji ocen w tym zakresie, formułowanych na podstawie określonego stanu faktycznego, które mogą także wynikać z ogólnych reguł porządku prawnego” (postanowienie SN z 27.02.2013 r., IV CSK 440/12).

Jako elementy, które muszą być uwzględnione w wysokości wynagrodzenia SN wskazuje: obciążenie nieruchomości urządzeniami przesyłowymi z reguły przez kilkadziesiąt lat, wartość nieruchomości, stanowiącą górną granicę wynagrodzenia, sposób wykorzystywania przez właściciela pozostałej części nieruchomości, rozwój gospodarczy terenów położonych w sąsiedztwie, ograniczenie możliwości inwestycyjnych z powodu istnienia urządzeń, wyłączenie możliwości zabudowy. Przy określaniu wysokości wynagrodzenia należy też brać pod uwagę, że przedsiębiorca realizuje cele społeczne. Sąd nie jest związany opiniami rzeczoznawców, a do takich opinii powinien podchodzić krytycznie.

Ponadto przy określaniu wynagrodzenia można brać pod uwagę wysokość czynszu dzierżawnego na tym terenie, procent ograniczenia użytkowania (wskażę, że różne są metody jego wyliczania).

Mając na uwadze tak określone zasady ustalania wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, nie podejmę się szacowania, jaka kwota mogłaby być odpowiednia na rzecz Pani choćby dlatego, że nie mam danych co do Pani działki, co do długości i rodzaju światłowodu.

Może Pani jednak próbować samodzielnie oszacować wysokość przynajmniej Pani szkody – proszę rozważyć, czy nieruchomość poprzez światłowód traci swoje walory budowlane i w jakiej części, a tym samym jaką część swojej wartości (tu istotne będą ceny rynkowe nieruchomości na tym terenie), czy w związku z wbudowanym urządzeniem będzie Pani musiała z jakiegoś powodu ponieść dodatkowe koszty (np. dłuższe przeprowadzenie innych linii przesyłowych do działki). Nadmieniam, że przy światłowodach nie ma co do zasady stref ochronnych, stąd sama powierzchnia działki będzie nadal mogła być wykorzystana z tym jednakże założeniem, że trzeba będzie liczyć się z koniecznością naprawy czy konserwacji wbudowanego światłowodu.

Wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności może zatem bardzo różnie się kształtować – od kwot ok. 1 tys. zł w przypadku, gdy światłowód nie ingeruje w działkę, biegnie np. przy strefie wolnej od zabudowy w małej długości, do kwot nawet ok. 60 tys., jeśli światłowód powoduje, że nie będzie Pani mogła wykorzystać działki na cele budowlane, co Pani planowała. Niestety zatem nie mogę Pani wskazać konkretnej kwoty, którą może Pani negocjować. Proszę rozważyć, jaką realną szkodę Pani poniesie przez umieszczenie światłowodu i negocjować kwotę, która przynajmniej tej szkodzie zadośćuczyni. Samo wynagrodzenie za korzystanie z działki w dalszym zakresie zależy m.in. od powierzchni, co do której musi się Pani liczyć z ingerencją, okresu na jaki służebność jest ustanawiana, itd. (tu można wyjść od kwoty dzierżawy za daną powierzchnię). Na pewno jednak nie będą to kwoty porównywalne z kwotami przy napowietrznych sieciach przesyłowych – tu podam dla przykładu, że w rejonie podkarpacia określano kwoty np. po 60 tys. za służebność (wraz z odszkodowaniem) ustanowioną na 30 lat za powierzchnię zajętości 1600 m2 na działce rolnej.

Z reguły przy budowie sieci, w umowie przewiduje się dodatkowe wynagrodzenie za szkody spowodowane wejściem w teren, określane albo ryczałtowo, albo też na podstawie opinii rzeczoznawcy (tu bierze się pod uwagę zakres upraw, które zostały zniszczone, utracone dochody z upraw, które nie mogły przez okres prac być realizowane).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Samodzielne obliczenie wartości gruntu

Na mojej działce przedsiębiorstwo przesyłowe chce położyć gazociąg. Proponowana umowa służebności przesyłu zakłada śmieszną cenę. Wykonałem...

Odszkodowanie za budowę ropociągu

Dostałem odszkodowanie za budowę ropociągu na mojej działce (działka rolna). Wykonawca przysłał mi PIT-8c. Czy odszkodowanie to jest opodatkowane i czy...

Uzyskanie mieszkania rodzica w zamian za opiekę

Matka jest jedynym właścicielem mieszkania wartego ok. 200 tys. zł. Moje pytanie dotyczy zabezpieczenia uzyskania od niej po jej śmierci tego właśnie...

Kto pokrywa koszty przesunięcia słupów energetycznych?

Na działce budowlanej mam dwa słupy energetyczne, które przeszkadzają i szpecą przed niedługo powstałym domem. W zakładzie energetycznym...

Elementy sieci ciepłowniczej na działce

Porada dotyczy służebności przesyłu dla nieruchomości, na której umiejscowione są elementy sieci ciepłowniczej. Czy jako właściciel działki mogę...

Czy właściciel może odmówić ustanowienia służebności przesyłu?

Jestem właścicielem działki. Zakład energetyczny ma przy niej umiejscowioną stację transformatorową i usilnie chce uzyskać służebność na kabel...

Żądanie ustanowienia służebności przesyłu

Co powinienem zrobić, aby uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu? Od 2000 r. przedsiębiorcy teleinformatyczni korzystali z mojej posesji,...

Ograniczenia prawne przy ustanowieniu służebności z wpisem do księgi wieczystej

Na mojej 1-hektarowej działce rolnej w 1978 r. zakłady energetyczne bez umowy postawiły linię niskiego napięci. Wzdłuż najdłuższego boku działki przy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »