Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie usunięcia urządzenia TP. S.A. (teraz Orange) z działki

Marcin Sądej • Opublikowane: 18-12-2017 • Aktualizacja: 2021-04-16

Na mojej działce usytuowane zostało urządzenie TP. S.A. (teraz Orange), które ogranicza mi możliwość zabudowania działki. Czy mogę zażądać usunięcia urządzenia z mojej działki na koszt Orange? Nie ma żadnej służebności.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żądanie usunięcia urządzenia TP. S.A. (teraz Orange) z działki

Samowolne umieszczenie urządzenia przesyłowego przez firmę telekomunikacyjną na prywatnym terenie

Co do zasady tego typu urządzenia znajdują się na nieruchomości w oparciu o stosowną umowę. Umową taką jest ustanawiana na nieruchomości służebność przesyłu, która reguluje wzajemne relacje stron. W przedstawionym stanie faktycznym wskazał Pan jednak, że takiej służebności nie ma. Zakładam, że firma telekomunikacyjna nie dokonała samowolnego umieszczenia szafy na nieruchomości i mimo wszystko musiała posiadać jakiś tytuł prawny do takiego działania. Przypuszczalnie poprzedni właściciel nieruchomości wyraził zgodę na umieszczenie czegoś na nieruchomości.

Obowiązek usunięcia urządzeń przesyłowych należących do operatora telekomunikacyjnego z prywatnej nieruchomości

Pomijając kwestię, w jaki sposób szafa znalazła się na gruncie, warto wskazać, że jeżeli urządzenie przesyłowe nie jest już wykorzystywane do celu, w jakim zostało posadowione na nieruchomości, na przedsiębiorcy przesyłowym ciąży obowiązek usunięcia tych urządzeń, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Stanowi o tym bezpośrednio art. 3053 § 3 Kodeksu cywilnego, w którym czytamy, że po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Roszczenie przeciwko firmie przesyłowej za bezumowne korzystanie z nieruchomości

W świetle przedstawionego przepisu to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzenia przesyłowego z Pana nieruchomości. Jeżeli w związku z usunięciem szafy powstałaby dla Pana jakaś szkoda, przedsiębiorca zobowiązany jest do jej naprawienia.

Dodatkowo w ramach swoich roszczeń może Pan oprzeć się na uprawnieniach przysługujących właścicielowi nieruchomości. Otóż zgodnie z art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Jest to tzw. roszczenie negatoryjne”.

Jeżeli w dalszym ciągu operator telekomunikacyjny korzysta z szafy znajdującej się na Pana nieruchomości, może Pan również domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Odszkodowanie to powinno odpowiadać wysokości ewentualnego czynszu za wynajem (dzierżawę gruntu).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »