Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie usunięcia urządzenia TP. S.A. (teraz Orange) z działki

Marcin Sądej • Opublikowane: 18-12-2017

Na mojej działce usytuowane zostało urządzenie TP. S.A. (teraz Orange), które ogranicza mi możliwość zabudowania działki. Czy mogę zażądać usunięcia urządzenia z mojej działki na koszt Orange? Nie ma żadnej służebności.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady tego typu urządzenia znajdują się na nieruchomości w oparciu o stosowną umowę. Umową taką jest ustanawiana na nieruchomości służebność przesyłu, która reguluje wzajemne relacje stron. W przedstawionym stanie faktycznym wskazał Pan jednak, że takiej służebności nie ma. Zakładam, że firma telekomunikacyjna nie dokonała samowolnego umieszczenia szafy na nieruchomości i mimo wszystko musiała posiadać jakiś tytuł prawny do takiego działania. Przypuszczalnie poprzedni właściciel nieruchomości wyraził zgodę na umieszczenie czegoś na nieruchomości.

Pomijając kwestię, w jaki sposób szafa znalazła się na gruncie, warto wskazać, że jeżeli urządzenie przesyłowe nie jest już wykorzystywane do celu, w jakim zostało posadowione na nieruchomości, na przedsiębiorcy przesyłowym ciąży obowiązek usunięcia tych urządzeń, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Stanowi o tym bezpośrednio art. 3053 §  3 Kodeksu cywilnego, w którym czytamy, że po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

W świetle przedstawionego przepisu to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzenia przesyłowego z Pana nieruchomości. Jeżeli w związku z usunięciem szafy powstałaby dla Pana jakaś szkoda, przedsiębiorca zobowiązany jest do jej naprawienia.

Dodatkowo w ramach swoich roszczeń może Pan oprzeć się na uprawnieniach przysługujących właścicielowi nieruchomości. Otóż zgodnie z art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Jest to tzw. roszczenie negatoryjne”.

Jeżeli w dalszym ciągu operator telekomunikacyjny korzysta z szafy znajdującej się na Pana nieruchomości, może Pan również domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Odszkodowanie to powinno odpowiadać wysokości ewentualnego czynszu za wynajem (dzierżawę gruntu).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Negowanie prawa dojazdu do garażu

W 2013 roku nabyłem garaż znajdujący się na podwórzu kamienicy z dojazdem do drogi publicznej przez bramę. Droga jest zaznaczona w akcie notarialnym...

 

Zadośćuczynienie za rurę kanalizacyjną na działce

Sprawa dotyczy zadośćuczynienia za rurę kanalizacyjną na działce. Przez moją działkę przebiega rura kanalizacyjna segmentu sąsiada o długości...

 

Uniemożliwienie dojazdu do posesji przez sąsiada

Uniemożliwienie dojazdu do posesji przez sąsiada

Sąsiad zagrodził mi jedyną drogę dojazdową do mojej posesji tym samym uniemożliwiając mi dojazd. Droga ta była użytkowana przez mieszkańców dziesiątki...

Pozwolenie na przeprowadzenie wody przez działkę

Urząd gminy prosi mnie o pozwolenie na przeprowadzenie wody przez moją działkę na odcinku kilku metrów. Czy należy mi się jakaś rekompensata...

 

Niewykonywanie służebności przez 10 lat

Czytałem, że służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania służebności przez 10 lat. W akcie notarialnym mamy wpisane niewykonywanie przez 10 lat,...

 

Wezwanie do zaniechania naruszania praw własności przy służebności gruntowej

Od właścicielki działki, na której w akcie notarialnym jest ustanowiona bezterminowa nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu,...

 

Dojazd do działki w drugiej linii zabudowy

Dojazd do działki w drugiej linii zabudowy

Zamierzam kupić działkę budowlaną w drugiej linii zabudowy. Sprzedający ma do sprzedania w sumie 3 działki. Bezpośredni dostęp do drogi gminnej ma...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »