Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewykonywanie służebności przez 10 lat

Eliza Rumowska • Opublikowane: 12-01-2018 • Aktualizacja: 2021-04-23

Czytałem, że służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania służebności przez 10 lat. W akcie notarialnym mamy wpisane niewykonywanie przez 10 lat, stwierdzone przez właściciela sąsiedniej działki. Czy musimy coś jeszcze zrobić, żeby służebność wygasła, czy wystarczy nam ten wpis w akcie notarialnym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewykonywanie służebności przez 10 lat

Jak usunąć służebność z księgi wieczystej?

Aby doprowadzić do usunięcia służebności z księgi wieczystej należy przeprowadzić postępowanie przed sądem cywilnym stwierdzające wygaśnięcie służebności w wyniku jej niewykonywania.

Kodeks cywilny dokładnie tak definiuje przesłanki wygaśnięcia:

„Art. 293. [Wygaśnięcie]

§ 1. Służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć.”

Zgodnie z komentarzem do tego przepisu – Art. 293 określa termin wygaśnięcia służebności gruntowych na 10 lat; dotyczy on zarówno służebności czynnych, jak i biernych polegających na obowiązku nieczynienia. W pierwszym wypadku za koniec terminu uznać należy upływ dnia, który datą odpowiada dniowi, w którym uprawniony zaprzestał wykonywania służebności, a w drugim – upływ dnia, który datą odpowiada dniowi, w którym na nieruchomości powstał stan sprzeczny z treścią służebności (art. 112).

Wygaśnięcie służebności w skutek jej niewykonywania

Jeżeli służebność była wpisana do księgi wieczystej i mimo wygaśnięcia nie została wykreślona, nabywca nieruchomości władnącej może nabyć – dzięki działaniu rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych (art. 5 u.k.w.h.) – służebność gruntową, mimo że wygasła ona wskutek jej niewykonywania (uchwała SN z dnia 8 kwietnia 1983 r., III CZP 8/83, OSNCP 1983, nr 11, poz. 173). Służebność przesyłu wygasa zawsze wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa, jednakże wpis potrzebny do wykreślenia jej z księgi wieczystej może nastąpić, gdy wygaśnięcie zostanie wykazane orzeczeniem sądu lub innymi odpowiednimi dokumentami (art. 31 ust. 2 u.k.w.h.).

Warto więc zadbać o to, by takie postępowanie przeprowadzić w celu stwierdzenia wygaśnięcia służebności i w oparciu o uzyskane postanowienie dokonać wykreślenia jej z księgi wieczystej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »