Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewykonywanie służebności przez 10 lat

Eliza Rumowska • Opublikowane: 12-01-2018

Czytałem, że służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania służebności przez 10 lat. W akcie notarialnym mamy wpisane niewykonywanie przez 10 lat, stwierdzone przez właściciela sąsiedniej działki. Czy musimy coś jeszcze zrobić, żeby służebność wygasła, czy wystarczy nam ten wpis w akcie notarialnym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby doprowadzić do usunięcia służebności z księgi wieczystej należy przeprowadzić postępowanie przed sądem cywilnym stwierdzające wygaśnięcie służebności w wyniku jej niewykonywania.

Kodeks cywilny dokładnie tak definiuje przesłanki wygaśnięcia:

„Art. 293. [Wygaśnięcie]

§ 1. Służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć.”

Zgodnie z komentarzem do tego przepisu – Art. 293 określa termin wygaśnięcia służebności gruntowych na 10 lat; dotyczy on zarówno służebności czynnych, jak i biernych polegających na obowiązku nieczynienia. W pierwszym wypadku za koniec terminu uznać należy upływ dnia, który datą odpowiada dniowi, w którym uprawniony zaprzestał wykonywania służebności, a w drugim – upływ dnia, który datą odpowiada dniowi, w którym na nieruchomości powstał stan sprzeczny z treścią służebności (art. 112).

Jeżeli służebność była wpisana do księgi wieczystej i mimo wygaśnięcia nie została wykreślona, nabywca nieruchomości władnącej może nabyć – dzięki działaniu rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych (art. 5 u.k.w.h.) – służebność gruntową, mimo że wygasła ona wskutek jej niewykonywania (uchwała SN z dnia 8 kwietnia 1983 r., III CZP 8/83, OSNCP 1983, nr 11, poz. 173). Służebność przesyłu wygasa zawsze wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa, jednakże wpis potrzebny do wykreślenia jej z księgi wieczystej może nastąpić, gdy wygaśnięcie zostanie wykazane orzeczeniem sądu lub innymi odpowiednimi dokumentami (art. 31 ust. 2 u.k.w.h.).

Warto więc zadbać o to, by takie postępowanie przeprowadzić w celu stwierdzenia wygaśnięcia służebności i w oparciu o uzyskane postanowienie dokonać wykreślenia jej z księgi wieczystej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Uczestnictwo w sprawie o zasiedzenie w kontekście zawarcia umowy o służebność gruntową

Jestem właścicielem działki wraz z nieruchomością. Graniczę z działką zarządzaną przez spółdzielnię mieszkaniową. Konkretnie ściana mojego...

 

Żądanie usunięcia urządzenia TP. S.A. (teraz Orange) z działki

Na mojej działce usytuowane zostało urządzenie TP. S.A. (teraz Orange), które ogranicza mi możliwość zabudowania działki. Czy mogę zażądać usunięcia...

 

Pozwolenie na przeprowadzenie wody przez działkę

Urząd gminy prosi mnie o pozwolenie na przeprowadzenie wody przez moją działkę na odcinku kilku metrów. Czy należy mi się jakaś rekompensata...

 

Wezwanie do zaniechania naruszania praw własności przy służebności gruntowej

Od właścicielki działki, na której w akcie notarialnym jest ustanowiona bezterminowa nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu,...

 

Zmiana właściciela działki i problem z podłączeniem kanalizacji

8 lat temu wybudowałem dom na swojej działce i zgodnie z pozwoleniem oraz projektami podłączyłem się z wodą oraz kanalizacją do miejskiej...

 

Nieprawidłowo przebudowana droga gminna, przywrócenie dostępu do działki

Mam pole rolne wzdłuż drogi gminnej. Była to wąska droga (szer. 2 m), ale została poszerzona bez mojej wiedzy i zostało mi zabrane około 1 m...

 

Usunięcie drzew z drogi koniecznej bez zgody właściciela

Minęły 3 lata od czasu, gdy sąd w postanowieniu ustanowił służebność przechodu i przejazdu do działki, gdzie mieszkam. Są odpowiednie wpisy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »