Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawarcie umowy służebności przechodu i przejazdu

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 17-12-2021 • Aktualizacja: 2022-04-05

Zawieram umowę służebności przechodu i przejazdu po drodze utwardzonej w 2008 roku, przebiegającej po dwu sąsiednich działkach (mojej i sąsiada A. ), obciążających mniej więcej równo (po około 150 m2) każdą z działek. Dodam, że rozgraniczenie wszystkich działek nastąpiło w 2001 r. Z drogi tej korzystał także wspólny sąsiad B., realizując tej drodze swój dostęp do drogi publicznej. Sąsiad A. zawarł zawarł dwa lata temu umowę o dostęp do drogi publicznej z sąsiadem B. (umowa musiała być zawarta w związku ze sprzedażą działki przez mojego sąsiada A. i zapewnieniem kupującego o istniejącym dostępie do drogi publicznej).
1. Czy zawarcie notarialnie umowy służebności między mną i sąsiadem A. powinno być odnotowane w księgach wieczystych obu działek?
2. Czy sąsiad B. może żądać udostępnienia przejazdu i przechodu moją częścią drogi jako służebność drogi koniecznej?
3. Czy mogę wystąpić do wynajmującego od sąsiada A. jego nieruchomość na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o zawarcie ze mną umowy o odpłatne korzystanie z mojej części drogi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawarcie umowy służebności przechodu i przejazdu

Ujawnienie służebności drogi utwardzonej

Służebność przechodu i przejazdu, jako ograniczone prawo rzeczowe wymaga czynności notarialnej i ujawniane jest w księgach wieczystych każdej nieruchomości.

Zgodnie z treścią art. 285 § 1 Kodeksu cywilnego „nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa)”.

Niniejsza czynność wymaga umowy notarialnej, albowiem obciąża nieruchomość i stanowi ograniczone prawo rzeczowe. Konieczne jest także ujawnienie prawa w księgach wieczystych każdej nieruchomości, albowiem w polskim systemie prawnym obowiązuje rękojmia wiary ksiąg wieczystych.

Zgodnie bowiem z art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece „w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)”.

Dlatego wpis ujawniany jest w księgach wieczystych – zazwyczaj złożenie wniosku do wydziału ksiąg wieczystych dokonuje notariusz.

Zobacz też: Służebność gruntowa przejazdu i przechodu

Szerokość drogi

Wszystko zależne jest od szerokości obecnej służebności drogi koniecznej, którą posiada z sąsiadem A. jeżeli bowiem droga dojazdowa/konieczna sąsiada A jest wystarczająca, nie ma konieczności powiększania takiej drogi koniecznej.

Zgodnie bowiem z treścią art. 145 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy”.

Służebność drogi koniecznej polega na prawie korzystania z nieruchomości sąsiedniej poprzez wykonywanie na niej przejazdu, przechodu lub – w warunkach wiejskich – także przegonu. Jak jednak słusznie uznał SN w post. z 20.11.1981 r. (sygn. akt III CRN 232/81), „ustanowienie służebności drogi koniecznej nie zawsze polega na urządzeniu drogi w ścisłym tego słowa znaczeniu, w szczególności może się wyrażać w zezwoleniu na przejeżdżanie przez grunty obciążone, a w wypadku konieczności przejazdów przez pojazdy o szerszym nadwoziu aniżeli istniejąca droga – w obowiązku tolerowania przez właścicieli gruntów przylegających do tej drogi takiego stanu, że w czasie przejeżdżania nadwozia tych pojazdów będą się znajdować w przestrzeni powietrznej nad tymi przylegającymi gruntami, z czym musi się łączyć zakaz wznoszenia w bezpośrednim sąsiedztwie drogi budynków i innych urządzeń (płotów)”.

Dlatego też, jeżeli obecna droga konieczna jest wystarczająca na dokonanie przejazdu, nie ma zasadności, a w szczególności poszerzanie takiej drogi jest sprzeczne z interesem społeczno-gospodarczym.

Przeczytaj też: Umowa służebności drogi

Wynagrodzenie za korzystanie z drogi

Niestety nie bardzo rozumiem ostatnie pytanie, ale jeżeli chodzi o służebność gruntową, to tak może ona być ustanowiona za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia – wszystko zależy od Państwa uzgodnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »