Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podpisanie zgody na wejście na teren a służebność

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 18-01-2016

Chciałbym wystąpić do MPWiK o ustanowienie służebności przesyłu (kanalizacja) na mojej działce. Problem jednak w tym, że przed położeniem rur kanalizacyjnych podpisałem zezwolenie na wejście na teren. Pozwoliłem na projekt, budowę i konserwację rur. Obawiam się, że ta zgoda uniemożliwiła mi staranie o służebność. Czy mogę coś zrobić?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Podpisanie zgody na usytuowanie sieci kanalizacyjnej na nieruchomości nie pozbawia Pana żądania wynagrodzenia z tego tytułu – a jak myślę, ta właśnie kwestia leży u podstaw Pana zapytania.

Aby nie być gołosłowną w tym zakresie, odwołam się do treści postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2013 r., wydanego w sprawie IV CSK 317/12, zgodnie z którym „korzystanie z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu, nawet realizowane w dobrej wierze, nie wyłącza – o ile nie uczynią tego strony – uprawnienia właściciela do żądania wynagrodzenia”.

Okoliczności sprawy rozpoznawanej przez sąd były takie, że wnioskodawczyni wniosła o ustanowienie służebności na rzecz spółki gazowniczej za wynagrodzeniem. Jak czytamy w uzasadnieniu „Gazociąg został wybudowany przez Gminę O. w 1987 r. na podstawie decyzji, a wnioskodawczyni w zwykłej formie pisemnej wyraziła zgodę »na przejście gazociągu« przez jej posesję”.

Sąd podkreślił, że ukształtowanie trwałego i nierozwiązywalnego węzła obligacyjnego o cechach i skutkach identycznych z ograniczonym prawem rzeczowym, skutecznego wobec każdoczesnego właściciela i posiadacza, w świetle wywodzonej z art. 244 Kodeksu cywilnego zasady numerus clausus ograniczonych praw rzeczowych nie było i nie jest dopuszczalne (por. wyrok Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2009 r., sygn. akt II CSK 493/08). Ze zgody na posadowienie gazociągu uzyskanej przez uczestnika w 1987 r. nie wynikało dla niego zatem takie nieodwołalne przyzwolenie na nieodpłatne korzystanie z nieruchomości wnioskodawczyni, którego nie mogłaby ona cofnąć. Względnie stabilne uprawnienie do korzystania z cudzej nieruchomości powstaje po jej obciążeniu służebnością.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z cytowanego orzeczenia wynika zatem, że zgodę tego rodzaju można cofnąć i ustanowienie służebności za wynagrodzeniem (bo tylko służebność jest w zasadzie uprawnieniem trwałym) będzie możliwe.

Proszę zatem wysłać pismo do właściciela urządzeń z żądaniem ustanowienia służebności za wynagrodzeniem, w którym zaznaczy Pan, że zgoda na eksploatacje i konserwacje kanalizacji nie miała być nieograniczona w czasie, że cofa Pan tę zgodę i domaga się w chwili obecnej ustanowienia właśnie służebności. Jeśli nie przychyli się do Pana stanowiska, będzie Pan mógł wystąpić z wnioskiem do sądu. Może się Pan powołać na cytowane przeze mnie orzeczenie Sądu Najwyższego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Uporządkowanie spraw związanych ze służebnością przesyłu

Moja mama kupiła w latach 70. działke budowlaną. Okazało się jednak, że pod ziemią przechodzi gazociąg i budowa domu na tym terenie jest...

Obawa przed zniszczeniem działki

Przez moją działkę przebiega linia średniego napięcia. Podpisałem umowę dotyczącą przebudowy linii – przesunięcie słupów. Wiem, że zakład...

Budowa kanalizacji przez czyjąś działkę

Chcę przeprowadzić kanalizację do mojej działki przez działkę sąsiada. Sąsiad wyraził zgodę pisemną, na podstawie której uzyskałam projekt kanalizacji...

Doprowadzenie prądu do siedliska

Zaczynam budowę domu i chciałabym doprowadzić prąd do mojej działki. Jest to działka rolna, buduję się jako rolnik, czyli zakładam siedlisko. Moja...

Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Od 5 lat jestem właścicielem działki, na której jest posadowiona stacja trafo wraz z linią elektryczną. Urządzenia przesyłowe i słupy...

Jak pozbyć się słupa energetycznego z działki?

Posiadam działkę przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną, niestety w jej centralnej części znajduje się słup średniego napięcia i przebiega...

Czy przyjąć propozycję zapłaty operatora przesyłowego?

Przez moją działkę rolną przebiega stary gazociąg około 250 m, obok którego planowana jest budowa nowego. Znacząco obniża to wartość działki, bo...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »