Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podpisanie zgody na wejście na teren a służebność

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 18-01-2016 • Aktualizacja: 2021-05-06

Chciałbym wystąpić do MPWiK o ustanowienie służebności przesyłu (kanalizacja) na mojej działce. Problem jednak w tym, że przed położeniem rur kanalizacyjnych podpisałem zezwolenie na wejście na teren. Pozwoliłem na projekt, budowę i konserwację rur. Obawiam się, że ta zgoda uniemożliwiła mi staranie o służebność. Czy mogę coś zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podpisanie zgody na wejście na teren a służebność

Czy podpisanie zgody na usytuowanie sieci kanalizacyjnej na nieruchomości pozbawia właściciela prawa do żądania wynagrodzenia z tego tytułu?

Podpisanie zgody na usytuowanie sieci kanalizacyjnej na nieruchomości nie pozbawia Pana żądania wynagrodzenia z tego tytułu – a jak myślę, ta właśnie kwestia leży u podstaw Pana zapytania.

Aby nie być gołosłowną w tym zakresie, odwołam się do treści postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2013 r., wydanego w sprawie IV CSK 317/12, zgodnie z którym „korzystanie z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu, nawet realizowane w dobrej wierze, nie wyłącza – o ile nie uczynią tego strony – uprawnienia właściciela do żądania wynagrodzenia”.

Okoliczności sprawy rozpoznawanej przez sąd były takie, że wnioskodawczyni wniosła o ustanowienie służebności na rzecz spółki gazowniczej za wynagrodzeniem. Jak czytamy w uzasadnieniu „Gazociąg został wybudowany przez Gminę O. w 1987 r. na podstawie decyzji, a wnioskodawczyni w zwykłej formie pisemnej wyraziła zgodę »na przejście gazociągu« przez jej posesję”.

Sąd podkreślił, że ukształtowanie trwałego i nierozwiązywalnego węzła obligacyjnego o cechach i skutkach identycznych z ograniczonym prawem rzeczowym, skutecznego wobec każdoczesnego właściciela i posiadacza, w świetle wywodzonej z art. 244 Kodeksu cywilnego zasady numerus clausus ograniczonych praw rzeczowych nie było i nie jest dopuszczalne (por. wyrok Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2009 r., sygn. akt II CSK 493/08). Ze zgody na posadowienie gazociągu uzyskanej przez uczestnika w 1987 r. nie wynikało dla niego zatem takie nieodwołalne przyzwolenie na nieodpłatne korzystanie z nieruchomości wnioskodawczyni, którego nie mogłaby ona cofnąć. Względnie stabilne uprawnienie do korzystania z cudzej nieruchomości powstaje po jej obciążeniu służebnością.

Cofnięcie zgody na budowę sieci kanalizacyjnej i ustanowienie służebności za wynagrodzeniem

Z cytowanego orzeczenia wynika zatem, że zgodę tego rodzaju można cofnąć i ustanowienie służebności za wynagrodzeniem (bo tylko służebność jest w zasadzie uprawnieniem trwałym) będzie możliwe.

Proszę zatem wysłać pismo do właściciela urządzeń z żądaniem ustanowienia służebności za wynagrodzeniem, w którym zaznaczy Pan, że zgoda na eksploatacje i konserwacje kanalizacji nie miała być nieograniczona w czasie, że cofa Pan tę zgodę i domaga się w chwili obecnej ustanowienia właśnie służebności. Jeśli nie przychyli się do Pana stanowiska, będzie Pan mógł wystąpić z wnioskiem do sądu. Może się Pan powołać na cytowane przeze mnie orzeczenie Sądu Najwyższego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »