Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Projekt drogi dojazdowej do działek

Marek Gola • Opublikowane: 28-05-2021

Ojciec chce dać mi i moim 2 siostrom darowiznę w postaci działek o równej powierzchni 0,35 ha. Zgodnie z rysunkiem z działki głównej ojciec wyodrębnił 3 działki. Moja graniczy z ulicą, a siostry mają dostać te w głębi. Geodeta naniósł projekt drogi tak, jak przedstawia to rysunek – kolor zielony. We wstępnej rozmowie notariusz zwrócił uwagę na drogę, bo to tylko projekt. Chodzi o służebność. Ja mam dostęp z ulicy do działki. Ale gdybym chciał w przyszłości podzielić te działkę na 3 po 1000 m2, to chciałbym, aby miały dostęp do drogi – tej na zielono. Czytałem o służebności, że może być na czas określony i nieokreślony. Proszę o wskazówkę, jak podejść do tematu drogi, którą ojciec najlepiej by gminie oddał, ale już wiadomo, że nie ma takiej opcji? Czytałem o służebności drogi i nie potrafię zrozumieć, co byłoby najlepsze dla mnie dla ojca i sióstr. Bo mieć działkę, a nie mieć gwarancji przejazdu drogą, kura jest tylko w projekcie, to się nie kalkuluje.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Projekt drogi dojazdowej do działek

Ustanowienie służebności gruntowej – drogi dojazdowej

W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem będzie ustanowienie służebności gruntowej dla każdego właściciela nieruchomości DZ/3 . Zgodnie z art. 285 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa). Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych.

Prawo przechodu i przejazdu

Zasadne jest zatem wskazanie, iż służebność gruntowa jest nieodpłatna i polega na prawie przechodu i przejazdu. Ważne byłoby nadto zastanowienie się nad tym, czy ma Pan uczestniczyć w kosztach naprawy drogi. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Najważniejsze jednak znaczenia ma dla Pana art. 290 § 1, zgodnie z którym w razie podziału nieruchomości władnącej służebność utrzymuje się w mocy na rzecz każdej z części utworzonych przez podział; jednakże gdy służebność zwiększa użyteczność tylko jednej lub kilku z nich, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zwolnienia jej od służebności względem części pozostałych. Powyższe z kolei powoduje, że służebność ustanowiona na rzecz Pana w przypadku podziału działki przez Pana będzie z mocy prawa obejmowała nowo wydzielone działki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »