Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ważność ustnego ustalenia prawa służebności przejazdu i dojazdu

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 22-06-2020

Mój ojciec przed śmiercią ustnie ustalił służebność przejazdu i dojazdu dla wujka przez naszą nieruchomość. Podpisał też w tej sprawie krótki dokument. W międzyczasie wydzielono drogę bezpośrednio do działki wujka, ale jest to obecnie pole trawy. W księgach wieczystych nie ma żadnego wpisu o służebności. Przejazd sąsiadów jest bardzo obciążający, nigdy o niego nie dbali, nieraz stoi tam pełno błota. Rok temu na wniosek mamy wójt obiecał utwardzić tę drogę. Rozumiem, że nie dojdzie do ustanowienia służebności? Czy ustne ustalenie służebności przejazdu i oświadczenie ma jakąś moc prawną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ważność ustnego ustalenia prawa służebności przejazdu i dojazdu

Ustanowienie służebności gruntowej

Odpowiadając na Pana pytanie, potwierdzam, że dokument ten nie jest dokumentem ustanawiającym służebność gruntową przejazdu i przechodu. Przepisy Kodeksu cywilnego a dokładnie art. 245 stanowi, że:

„§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności.

§ 2. Jednakże do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości nie stosuje się przepisów o niedopuszczalności warunku lub terminu. Forma aktu notarialnego jest potrzebna tylko dla oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia”.

Ustne ustalenie prawa i oświadczenie pisemne

Aby zatem ustanowić służebność konieczna jest zgoda właściciela nieruchomości, w tym przypadku właściciela działki nr X, w formie aktu notarialnego. Oświadczenie złożone w gminie nie prowadzi do powstania służebności, jest to po prostu zwykła zgoda na przejazd przez działkę z potwierdzonym urzędowo podpisem, ale nie służebność, tak więc potwierdzam – ma Pan rację, domniemają, że do ustanowienia służebności nie doszło.

Natomiast odnosząc się do drugiego pytania o moc takiego oświadczenia, odpowiedź jest taka, że wyrażona została zgoda na przejazd do działki nr XY. Nie wynika z tego oświadczenia, aby była to zgoda dożywotnia, czy aby właściciel był zobowiązany chociażby do ustanowienia służebności w przyszłości. Jest to po prostu zwykła zgoda udzielona w danym momencie. Na podstawie tego oświadczenia doszło do zawarcia pewnego rodzaju umowy, na mocy której właściciel działki nr XY może do niej dojeżdżać przez działkę nr X.

Rozwiązanie umowy przyzwolenia

Umowa taka może zostać przez aktualnego właściciela rozwiązana – na piśmie – jeżeli taka będzie jego wola – można to nazwać na przykład odwołaniem zgody na przejazd. Forma pisemna jest konieczna zgodnie z art. 77 Kodeksu cywilnego, zaś wypowiedzenie wymaga zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli dotyczy nieruchomości, który zwyczajowo wynosi przynajmniej te 3 miesiące.

Dopóki zgoda ta nie zostanie odwołana przez aktualnych właścicieli, nadal obowiązuje, a zatem przejazd przez tę działkę ma podstawy prawne jak najbardziej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Brama na drodze dojazdowej ze służebnością

Posiadam prawo bezpłatnego używania drogi (służebność w KW). Sąsiadka, która jest właścicielką działki z drogą, ma bramę na jej początku....

 

Zagrożenie odcięcia działki od drogi publicznej, co robić?

Zagrożenie odcięcia działki od drogi publicznej, co robić?

Mieszkam w domu jednorodzinnym położonym na działce, która jest moją własnością (mapka w załączniku). Graniczę z dużym przedsiębiorcą, który wykupił...

Minimalna szerokość drogi dojazdowej - 3 m czy 5 m?

Minimalna szerokość drogi dojazdowej - 3 m czy 5 m?

Zakupiliśmy działkę ze służebnością przejazdu inną działką, która jest drogą. Droga ma 3,2 m szerokości w najwęższym miejscu i łączy się...

Ustalenie służebności przejazdu gdzie właściciel drogi nie żyje

Ustalenie służebności przejazdu gdzie właściciel drogi nie żyje

W 1992 roku zakupiłem działkę budowlaną położoną przy wytyczonej drodze wewnętrznej prowadzącej do drogi publicznej (gminnej). Przez lata nie byłem...

Sąsiad utrudnia korzystanie z drogi służebnej - co zrobić?

Sąsiad utrudnia korzystanie z drogi służebnej - co zrobić?

Mamy problem z korzystaniem z drogi służebnej i wyegzekwowaniem szerokości drogi dojazdowej w służebności. Sąsiad który jest...

Problem z uzyskaniem warunków zabudowy z powodu dostępu do drogi

Problem z uzyskaniem warunków zabudowy z powodu dostępu do drogi

Mam problem z uzyskaniem warunków zabudowy na budowę domu. Problem stanowi droga wewnętrzna gminna i stanowisko urzędników w tej sprawie....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »