Kategoria: Służebność gruntowa

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście kanalizacji sąsiada przez działkę a obciążenie opłatą

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 01-02-2019

Kilka lat temu dałam zgodę sąsiadowi na przejście jego kanalizacji przez moją działkę. Warunkiem była jego zgoda na podłączenie się do tej kanalizacji. Sąsiad wykonał kanalizację i teraz zażądał ode mnie pieniędzy za podłączenie się do niej. Nie godzę się na takie rozwiązanie, bo inaczej się umawialiśmy. Czy mogę obciążyć opłatą nieuczciwego sąsiada?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata
Otrzymałam bardzo precyzyjną, fachowo przygotowaną poradę prawną. 
Anna, księgowa, 56 lat
Profesjonalna porada
Maria
Pierwszy kontakt jakiś czas temu, a teraz był kolejny kontakt i porada równie profesjonalna.
Zdzisław, 42 lata, technik mechanik

Z opisu wynika, iż użyczyła Pani gruntu do celów przeprowadzania kanalizacji.

Obecnie to użyczenie trzeba wypowiedzieć, jednocześnie wzywając sąsiada do usunięcia nici, o ile odcinek leżący na Pani działce do niego należy, a nie do przedsiębiorcy przesyłowego. Jednocześnie wezwać go do opłaty za bezumowne korzystanie z działki.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego właścicielowi nieruchomości przysługuje w stosunku do osoby naruszającej własność w inny sposób niż pozbawienie posiadania – roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości oraz o usunięcie przedmiotowych urządzeń (wyrok SN z dnia 6.01.2005 r., Sygn. III CK 129/2004).

Dochodzona kwota powinna odpowiadać wysokości czynszu dzierżawnego z uwzględnieniem stopnia ingerencji linii w przysługujące prawo własności.

Problematyka dotycząca kwestii własności przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych uregulowana jest w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym między innymi zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

Zgodnie z zapisami ustawy przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie wiem jaka część przyłącza znajduje się na Pani działce.

Kwestia tego do kogo można występować z roszczeniami zależy od tego, co znajduje się na Pani działce. Kwestia ustalenia granic pomiędzy siecią a przyłączeniami nie jest taka oczywista. Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2011 r. (VI ACa 870/11) odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy z istniejącą siecią kanalizacyjną, w części leżącej poza granicą przyłączanej nieruchomości gruntowej, nie jest przyłączem, tylko urządzeniem kanalizacyjnym, oraz że sfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości odbiorcy lub do położonej na niej studzience obciąża przedsiębiorstwo.

Od studzienki – to własność sąsiada, do studzienki – własność przedsiębiorcy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »