Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekształcenie drogi dojazdowej we własność - prawa i obowiązki

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 26-03-2021

Ustanowiliśmy z trójką sąsiadów kilka lat temu drogę dojazdową do działek budowlanych (droga ma statut drogi służebnej, nie jest wpisana do ksiąg wieczystych). Chciałabym uzyskać wszelkie informacje, jakie będziemy mieć prawa i obowiązki, jeśli przekształcimy tę drogę we współwłasność. Czy zwiększa się wysokość podatku, który będziemy płacić od posiadanej drogi? Czy w przyszłości któryś ze współwłaścicieli będzie miał prawo żądać ode mnie np. utwardzenia jakiejś części drogi? Czy w sytuacji sprzedaży działki budowlanej sprzedaję ją razem z częścią drogi? Jaki byłby orientacyjny koszt wpisu współwłasności do ksiąg wieczystych? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekształcenie drogi dojazdowej we własność - prawa i obowiązki

Droga dojazdowa

Powiem szczerze, że w ogóle nie leży w Pani interesie tworzenie z tego współwłasności. Pani ma dostęp do drogi publicznej bezpośrednio. Po co Pani współwłasność? Nie wiem.

Właściciele działek z tyłu mają interes albo we wpisaniu służebności, albo w nabyciu od Pani udziałów we współwłasności działki drogowej. Poza tym nie wiem, w jaki sposób ustanowiono służebność drogi. Umownie? Jest gdzieś zapis? Czy tylko wynika z decyzji podziałowej?

Generalnie przedstawię Pani różnice – z Pani punktu widzenia – odnośnie służebności oraz współwłasności. W regulowaniu którejkolwiek opcji Pani nie ma interesu prawnego ani faktycznego.

Służebność dojazdu

Na mocy umowy między stronami albo orzeczenia sądowego powstanie służebność dojazdu obejmująca Pani 2,5 m i 2,5 sąsiadów.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych. Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, aby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.

Zgodnie z art. 289 obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej czyli tego, na rzecz którego ją ustanowiono Kodeksu cywilnego.

Jeśli zaś droga służy zarówno właścicielowi nieruchomości obciążonej – Pani, jak i właścicielowi nieruchomości uprawnionej, wówczas te koszty ciążą na obu właścicielach, którzy albo porozumieją się, co do zasad ich ponoszenia, albo będzie musiał to zrobić sąd, w wyniku pozwu jednego z właścicieli o zwrot nakładów.

Współwłaściciele działki z drogą

DZIAŁKA JEST PANI WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚCIĄ. NIE MUSI PANI POKRYWAĆ KOSZTÓW REMONTÓW DROGI DOJAZDOWEJ, JEŚLI NIE KORZYSTA Z NIEJ PANI.

Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli (art. 206).

Zgodnie z art. 199 do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

NIEZALEŻNIE, CZY KORZYSTA PANI Z DROGI, CZY NIE NA PODSTAWIE ART. 207, MOŻE PANI ZOSTAĆ POCIAGNIĘTA DO POKRYWANIA KOSZTÓW REMONTÓW, UTWARDZENIA I WSZELKICH NAKŁADÓW NA DROGĘ W UŁAMKU, A JAKIM JEST PANI WSPÓŁWŁAŚCICIELKĄ.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »