Wycofanie zgody na przyłącze kanalizacyjne

• Autor: Mateusz Rzeszowski

20 lat temu sąsiad wyraził zgodę na przeprowadzenie przez jego działkę przyłącza kanalizacyjnego, w chwili obecnej wysłał do mnie pismo o odłączenie się od kanalizacji miejskiej w terminie jednego miesiąca (nie prowadzi żadnej inwestycji, jedynie chce mi dokuczyć). Czy ma podstawę prawną do wycofania zgody na przeprowadzenie przez jego teren przyłącza?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wycofanie zgody na przyłącze kanalizacyjne

Zgodnie z art. 285 § kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

W przypadku zgody właściciela nieruchomości sąsiedniej na budowę przez Pana przyłącza kanalizacyjnego przechodzącego przez jego nieruchomość mieliśmy do czynienia właśnie z wyrażeniem zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Przypadki, w których właściciel nieruchomości obciążonej może wycofać się z udzielonej służebności, są nieliczne i ściśle wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 294 Kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej. Z przedstawionego przez Pana opisu nie wynika, żeby właściciel nieruchomości, przez którą przebiega Pana przyłącze kanalizacyjne, planował jakiekolwiek inwestycje na swojej nieruchomości, na których przeszkodzie stałaby Pana służebność. Co więcej, nawet gdyby i tak było, ciężko przyjąć, że przyłącze kanalizacyjne przechodzące przez nieruchomość sąsiednią nie jest Panu konieczne do prawidłowego korzystania ze swojej nieruchomości. Nie posiada Pan przecież dwóch przyłączy, gdzie z jednego może Pan zrezygnować.

Drugi przypadek, w którym właściciel nieruchomości władnącej może żądać zniesienia służebności, opisany został w art. art. 295 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia. Tak jak i w poprzednim przypadku, ciężko przyjąć, że przyłącze utraciło dla Pana jakiekolwiek znaczenie, skoro korzysta Pan z niego na bieżąco, a jego usunięcie spowodowałoby po Pana stronie znaczne utrudnienia.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Pana stan faktyczny, sąsiad, przez którego teren przebiega należące do Pana przyłącze kanalizacyjne, nie ma prawa żądać jego usunięcia ze swojej nieruchomości, jeśli wcześniej wyraził zgodę na taki przebieg przyłącza.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Mateusz Rzeszowski

O autorze: Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »