Kategoria: Służebność gruntowa

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Droga dzielona z sąsiadami - budowa instalacji

Grzegorz Partyka • Opublikowane: 28-06-2019

Na wspólnej drodze prowadzącej do 4 działek ja i sąsiad chcemy wybudować sieć wodociągową i kanalizacyjną. Udziały w drodze zakupiliśmy wraz z działkami od właściciela wszystkich czterech nieruchomości. Pozostałe 2 działki są na sprzedaż, a ich nabywcy zyskają również udziały w drodze. Obecny właściciel nie zamierza partycypować w inwestycji, a my nie chcemy już dłużej czekać, aż pozostałe działki znajdą właścicieli. Z kolei też nie chcemy wydać pieniędzy, by później 2 osoby mogły bezkosztowo podłączyć się do inwestycji. Wiemy, że instalacja na naszym terenie byłaby naszą własnością, a jak będzie w tej sytuacji? Ktoś kupi działkę z udziałem w drodze, w której jest nasza instalacja, czy automatycznie stanie się współwłaścicielem także naszej instalacji? Nam zależy nam na tym, aby nowi właściciele działek, zanim się przyłączą, zwrócili nam 25% kosztów budowy obu sieci.

Grzegorz Partyka

»Wybrane opinie klientów

Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata
Otrzymałam bardzo precyzyjną, fachowo przygotowaną poradę prawną. 
Anna, księgowa, 56 lat
Profesjonalna porada
Maria
Pierwszy kontakt jakiś czas temu, a teraz był kolejny kontakt i porada równie profesjonalna.
Zdzisław, 42 lata, technik mechanik

Artykuł 48 Kodeksu cywilnego (K.c.) stanowi, że, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Natomiast zgodnie z art. 49 ust. 1 K.c. – urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, że sieć wodociągowa i kanalizacyjna, wybudowana przez Pana i sąsiada na będącej Waszą współwłasnością działce, stanie się częścią składową tej działki (chyba że sieci te zostaną przekazane przedsiębiorstwu wodociągowemu). Co za tym idzie, nowi współwłaściciele drogi będą stawać się jednocześnie współwłaścicielami Państwa wodociągu i kanalizacji, wobec czego nie będą musieli płacić ani Panu, ani sąsiadowi za możliwość przyłączenia się. Oczywiście będą mogli zapłacić, jeżeli się Państwo porozumiecie w tej sprawie.

Sposobem na odzyskanie swej części zainwestowanych pieniędzy może być art. 207 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że pożytki i inne przychody z części wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Tak więc po wybudowaniu wodociągu i kanalizacji mogą mieć Państwo (Pan i sąsiad) roszczenie do trzeciego współwłaściciela drogi (obecnego właściciela dwóch pozostałych działek) o zwrot przypadającej na niego części kosztów inwestycji. Ewentualnie możecie umówić się w ten sposób – oczywiście nie ustnie – że koszty te zostaną przeniesione na kolejnych nabywców działek i udziału w drodze, lecz trzeba pamiętać, by obciążenie to było wpisywane do aktu notarialnego, dotyczącego sprzedaży działek. W przeciwnym razie nie będą Państwo mogli domagać się zwrotu kosztów od przyszłych właścicieli pozostałych dwóch działek, gdyż w chwili ich nabycia staną się oni z mocy prawa współwłaścicielami zarówno drogi, jak i położonych w niej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jest jeszcze jedna możliwość.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie. Urządzeniami wodociągowymi są m.in. sieci wodociągowe, a urządzeniami kanalizacyjnymi są m.in. sieci kanalizacyjne oraz przepompownie ścieków.

Jak wynika z przepisów, jeżeli Pan wraz z sąsiadem wybudujecie sieć wodociągową i kanalizacyjną w celu przyłączenia jej do sieci gminnej, wówczas możecie przekazać ją odpłatnie gminie. Wszystko oczywiście będzie tutaj zależeć od kwoty, jaką gmina zgodzi się zapłacić.

Proszę ponadto pamiętać, że takie przekazanie sieci gminie nie jest obowiązkowe. Jednakże jeżeli zdecydują się Państwo zachować własność tych urządzeń, to będziecie zobowiązani do ponoszenia kosztów ich utrzymania, w tym napraw ewentualnych awarii, co może stanowić spore kwoty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »