Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy gmina zapłaci za bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 10-08-2015

Przed 17 laty na mój wniosek urząd zatwierdził podział działki budowlanej na 4 części. Powstały w ten sposób trzy 10-arowe działki budowlane i reszta (niespełna 1 ar) stanowiąca wąski pasek wzdłuż tych trzech działek, który poszerzał lokalną drogę. Wszystkie trzy działki niedługo potem sprzedałem, został jedynie ten wąski pasek. Na sprzedanych działkach stoją domy, a przez ten pasek przechodzą wszystkie media. Wczoraj zadzwoniono do mnie z urzędu gminy, że przy okazji jakiś zmian zauważyli, że w księgach wieczystych ja jestem nadal właścicielem tego fragmentu. W wydziale nieruchomości powiedziano mi, że wycenią wartość i umówią nas z notariuszem celem przeniesienia własności. Czy mogę żądać od gminy zapłaty odszkodowania wraz z odsetkami? W końcu przez 17 lat użytkowano moją własność, czerpiąc z tego korzyści, jak np. energetyka, wodociągi, gmina.

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Z opisu sprawy niezmiennie wynika, że na Pana własności posadowiono infrastrukturę przesyłową (media), a także gmina miejska władała przedmiotową nieruchomością, wykorzystując ją do celów realizacji swych żądań ustawowych w zakresie zapewnienia i utrzymania dróg.

Doszło więc do bezumownego korzystania z Pana gruntu w zakresie:

  • poszerzenia infrastruktury drogowej przez gminę miejską
  • posadowienia infrastruktury przesyłowej (mediów) przez operatorów będących właścicielami tej infrastruktury co doprowadziło do stanu posiadania z ich strony służebności przesyłu, a przed rokiem 2008 służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu.

Pana zaniechanie w upomnieniu się o „swoje”, gdyby upłynęło lat 30, mogłoby spowodować utratę własności, jak i jakichkolwiek roszczeń wobec wspomnianych podmiotów. Jednak 17 lat nie uprawnia ani gminy, ani operatów przesyłowych do nabycia swych praw w zakresie stanu faktycznego. Owszem, powstały pewne zależności i konsekwencje korzystania z gruntu, które sprawiają, że aktualny stan jego przeznaczenia i eksploatacji jest nieodwracalny – ale z tym przecież liczył się Pan w zasadzie od chwili podziału.

Tymczasem warto zadbać, aby zanim dojdzie do zbycia przedmiotowej nieruchomości:

  1. Ustalić wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez gminę miejską z tego obszaru przeznaczonego na poszerzenie drogi. Racjonalne jest oczekiwanie zapłaty za lat 10, bowiem powyżej tego okresu i tak gmina skutecznie podniosłaby zarzut przedawnienia.
  2. Ustalić wynagrodzenie od operatorów przesyłowych za posadowienie przez nich bez Pana zgody i wiedzy ich infrastruktury przesyłowej (mediów).

Przestrzegam jednak przed przyjmowaniem nieugiętej postawy i zbyt wygórowanych roszczeń. Musi bowiem Pan mieć świadomość, że w razie braku porozumienia co do wynagrodzeń i umów z wymienionymi podmiotami – miasto może wszcząć procedurę wywłaszczeniową, na której moim zdaniem tylko straciłby Pan, a nie zyskał.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Musi Pan także mieć świadomość, że od 2008 r. operatorzy przesyłowi mają prawo pozostawać ze swą infrastrukturą na gruncie, a właściciel ma prawo jedynie do wynagrodzenia i nie wolno mu co do zasady żądać usunięcia mediów ze swej nieruchomości. Kodeks cywilny stanowi bowiem:

„Rozdział III

Służebność przesyłu

Art. 305(1). Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). 

Art. 305(2). § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. 

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. 

Art. 305(3). § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1. 

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. 

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody. 

Art. 305(4). Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.” 

Jednak moim zdaniem teraz jest najlepszy moment, aby wszystko uregulować i zbyć nieruchomość.

Podkreślę jednak raz jeszcze – tu nie ma Pan roszczenia o odszkodowanie, ale o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie.

W doktrynie zdania są podzielone co do tego, czy zapłata za dotychczasowe korzystanie to odszkodowanie – moim zdaniem to jest rekompensata za użytkowanie przez wszystkie te lata  co bardziej przypomina wynagrodzenie, a nie odszkodwanie. Odszkodowania płaci się za wyrządzoną szkodę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy za służebność przesyłu należy się zapłata?

Na mojej działce znajduje się słup elektryczny (od wielu lat). Czy możemy ubiegać się o odszkodowanie lub jakiś czynsz od zakładu energetycznego?...

Przyłącze wody na sąsiedniej działce

Budując dom, podpisałam wraz z ojcem zgodę z sąsiadami, na których to działkach jest ich prywatny wodociąg, na podłączenie mnie do tego...

Prawo do uregulowania służebności przesyłu

Przez moją działkę przebiega linia wysokiego napięcia wraz ze słupem. Działkę nabyli moi rodzice w latach 60-tych. Do tej pory w księgach...

Plan budowy garażu i problem z linią energetyczną

Przed 24 laty kupiliśmy działkę budowlaną, na której znajduje się słup oraz linia energetyczna przebiegająca nad działką. Niedługo potem uzyskaliśmy...

Jakie ryzyko wiąże się z przyłączeniem sąsiada do wodociągu na mojej działce?

Sąsiad, który zakupił niedawno działkę obok mojej, poprosił mnie o możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej poprzez sieć znajdującą się...

Samowola w formie linii wysokiego napięcia

Nad moją działką przebiegają przewody linii wysokiego napięcia (inwestycja uznana za samowolę budowlaną). Obecny właściciel linii (duża spółka) już tej...

Wniosek o przesunięcie instalacji wodociągowej

Jestem na etapie zakupu działki budowlanej. Z załączonych map wynika, że przez działkę przechodzi instalacja wodociągowa oraz kanalizacyjna....

Wymiana słupa energetycznego - czy żądać zapłaty za służebność?

Od 11 lat jestem właścicielką działki, na której postawiony jest słup trójramienny z linią średniego napięcia przebiegającą przez całą działkę....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »