Plan budowy garażu i problem z linią energetyczną

Przed 24 laty kupiliśmy działkę budowlaną, na której znajduje się słup oraz linia energetyczna przebiegająca nad działką. Niedługo potem uzyskaliśmy pozwolenie na wybudowanie domu w zabudowie bliźniaczej. Inwestycja była zrealizowana częściowo. W 2008 roku wystąpiliśmy o zmianę projektu i otrzymaliśmy nowe pozwolenie na budowę. Obecnie chcieliśmy wybudować garaż, lecz zakład energetyczny postawił warunek, że planowana inwestycja musi znajdować się w odległości minimum 6 m od linii elektrycznej, w praktyce budowa garażu staje się niemożliwa, bo działka jest zbyt wąska. Linia SN została wybudowana przed 1970 rokiem, nie wiem, jaki jest jej stan prawny. ZE nie podpisywał z nami żadnej umowy służebności przesyłu, w księgach wieczystych również nie ma żadnych wpisów. Z aktu notarialnego wynika, że poprzedni właściciel również nie posiadał żadnej umowy, gdyż oświadczył, iż nieruchomość nie jest obciążona. Pytanie jest takie: czy mogę żądać od ZE przebudowy linii napowietrznej na kablową i umieszczenia jej w granicach działki, tak abym mogła swobodnie korzystać ze swojej własności, ewentualnie o zmianę ich stanowiska w kwestii odległości od planowanej inwestycji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Plan budowy garażu i problem z linią energetyczną

Umiejscowienie urządzeń energetycznych uniemożliwia właścicielowi prowadzenie działań inwestycyjnych

Sprawa nie jest tak oczywista. Na zdemontowanie linii nie ma co liczyć. Na jej przebudowę – być może, ale wymaga to ustalenia wielu zmiennych.

Niewątpliwie umiejscowienie urządzeń energetycznych uniemożliwia właścicielowi prowadzenie działań inwestycyjnych zmierzających do realizacji budownictwa. W związku z powyższym ma Pan prawo domagać się – na podstawie art. 222 § 2 K.c., przywrócenia stanu zgodnego z prawem – czyli przywrócenie właścicielowi stanu niezakłóconego władztwa nad rzeczą i wyeliminowanie władztwa osoby nieuprawnionej.

Konieczne będzie – jeśli dojdzie do sprawy sądowej – uzyskanie opinii biegłego w zakresie orzeknięcia, czy przebudowa nie będzie stanowiła ograniczenia czy uniemożliwienia odbioru prądu innym kontrahentom (odbiorcom), czyli ustalenia tego, czy żądanie przywrócenia stanu zgodnego z prawem jest nadużyciem prawa w rozumieniu art. 5 K.c.

Nadużycie prawa zachodzi wówczas, gdy uprawniony, wykonując swoje prawo, działa sprzecznie z zasadami dobrej wiary lub używa prawa niezgodnie z celem, ze względu na który prawo mu służy (art. 5 K.c.). Jednocześnie chodzi o działanie, które formalnie mieści się w sferze możliwości postępowania zakreślonej przez normę prawną regulującą dany typ prawa podmiotowego, ale nie może być uznane za jego wykonywanie, a przeciwnie – za działanie bezprawne, niekorzystające z ochrony prawa.

Jeśli nie będzie przeszkód – sąd może nakazać przebudowę linii.

Zobacz też: Zmiana linii napowietrznej na kablową

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nabycie przez przedsiębiorstwo przesyłowe służebności gruntowej przez zasiedzenie

Problemem jest także ewentualne zasiedzenie. Zgodnie z treścią przepisu art. 352 § 1 K.c. – kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności, jest posiadaczem służebności. Posiadanie to, w myśl art. 292 K.c., może prowadzić do nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega ono na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Oznacza to, że ostatnio powołany przepis samodzielnie określa charakter posiadania służebności gruntowej jako przesłanki nabycia jej przez zasiedzenie. Przesłanką tą jest posiadanie służebności polegające na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia znajdującego się na cudzej nieruchomości w takim zakresie i w taki sposób, w jaki czyniłaby to osoba, której przysługuje służebność.

Chodzi tu więc o korzystanie z nieruchomości będące przejawem władztwa nad nią w zakresie, w jakim uprawnia do niego służebność gruntowa. Władztwo to kwalifikuje się, zgodnie z art. 336 K.c., jako posiadanie zależne nieruchomości (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 2006 r., IV CSK 149/05, LEX nr 258681 i postanowienie z dnia 17 grudnia 2008 r., I CSK 171/08, OSNC 2010, nr 1, poz. 15).

Jak pozbyć się słupa energetycznego uniemożliwiającego inwestycję?

Warto wystosować pismo wzywające do rozwiązania spornej kwestii, proponując bądź wykup działki przez zakład energetyczny, bądź likwidację słupów, czy ułożenie linii kablowej w ziemi w miejscu umożliwiającym inwestycję. Potem, w zależności od stanowiska zakładu energetycznego, można podejmować dalsze kroki.

Jeśli chodzi o odstępstwa od warunków technicznych, to są możliwe jedynie wyjątkowo. Udzielenie pozwolenia na budowę z uwzględnieniem odstępstw może być uzasadnione koniecznością przystosowania inwestycji do wymogów planu zagospodarowania przestrzennego, nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Odstępstwa są uzasadnione potrzebą zabudowania działki trudnej do zagospodarowania tak z uwagi na ww. wymogi planu, jak również na gabaryty działki obciążonej usytuowaniem linii energetycznej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »