Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rura kanalizacyjna biegnąca pod działką budowlaną

• Autor: Eliza Rumowska

Jestem właścicielem działki budowalnej, która powstała po przekształceniu pól rolnych. Okazało się, że pod moją działką biegnie rura kanalizacyjna. Uniemożliwia mi to wybudowanie czegokolwiek na działce. Do kogo mogę się zwrócić o zmianę biegu rury lub jej usunięcie? Czy i od kogo mogę domagać się odszkodowania? Czy w ogóle mam prawo domagać się przesunięcia rury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rura kanalizacyjna biegnąca pod działką budowlaną

Rura kanalizacyjna uniemożliwia przeprowadzenie prac budowlanych

Z opisu sprawy wynika, że ma Pan nieruchomość z posadowioną tam infrastrukturą przesyłowa, która podlega od 2008 r. regulacjom Kodeksu cywilnego. Każdy, kto ma posadowioną na swym gruncie infrastrukturę przesyłową, musi mieć w pierwszej kolejności na uwadze regulacje prawne obowiązujące w tej materii od 2008 r. w Kodeksie cywilnym, którzy stanowi:

„Służebność przesyłu.

Art. 3051. [Służebność przesyłu] Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. [Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu]

§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. [Przejście na nabywcę; wygaśnięcie]

§ 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Kto powinien usunąć lub przesunąć rurę kanalizacyjną zainstalowaną na prywatnej nieruchomości?

Art. 3054. [Odpowiednie stosowanie] Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

O zmianę biegu rury lub jej usunięcie może się Pan zwrócić do właściciela tych urządzeń, którym najprawdopodobniej jest gmina. Proszę zwrócić się do gminy z zapytaniem, czy i w jakim zakresie ta instalacja stanowi jej własność, jaki jest tytuł jej posadowienia (plany i zgody budowlane).

Odszkodowanie przysługuje od właściciela tejże infrastruktury – czyli od gminy. Wynagrodzenie określa się odpowiednio do zakresu obciążenia i zakresu zysków, jakie infrastruktura przynosi. Kodeks cywilny nie wymaga wyceny biegłego, ale gdy strony mają w temacie wynagrodzenia rozbieżne zdanie, to biegły jest jedyną obiektywną opcją ustalenia wysokości wynagrodzenia za służebność przesyłu. Nie ma jednak żadnych standardowych tabelek, stawek itp. – w każdej sprawie ustala się wynagrodzenie indywidualnie.

Jeżeli rurę posadowiono zgadnie z planem i wytyczeniem, to nie ma Pan prawa żądać zmiany jej usytuowania. Proszę mieć na uwadze, że prawem operatora jest zachować swą infrastrukturę na cudzym gruncie mimo nawet niechęci właściciela gruntu. To, co Panu przysługuje, to wynagrodzenie za ten stan rzeczy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Eliza Rumowska

O autorze: Eliza Rumowska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego prawniczka. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje itp.). Z serwisem ePorady24 związana od początku jego istnienia, udzielała porad w najbardziej złożonych sprawach. W swej wieloletniej karierze pracowała jako powiatowy rzecznik konsumentów, sekretarz gminy, inspektor ds. kredytów oraz radca w TP SA. Od 2008 r. prowadzi własne biuro prawne, jako prokurent obsługuje trzy spółki prawa handlowego, współpracuje z samorządem terytorialnym przy realizacji programów dotowanych z UE.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl