Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rura kanalizacyjna biegnąca pod działką budowlaną

Eliza Rumowska • Opublikowane: 17-12-2014

Jestem właścicielem działki budowalnej, która powstała po przekształceniu pól rolnych. Okazało się, że pod moją działką biegnie rura kanalizacyjna. Uniemożliwia mi to wybudowanie czegokolwiek na działce. Do kogo mogę się zwrócić o zmianę biegu rury lub jej usunięcie? Czy i od kogo mogę domagać się odszkodowania? Czy w ogóle mam prawo domagać się przesunięcia rury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu sprawy wynika, że ma Pan nieruchomość z posadowioną tam infrastrukturą przesyłowa, która podlega od 2008 r. regulacjom Kodeksu cywilnego. Każdy, kto ma posadowioną na swym gruncie infrastrukturę przesyłową, musi mieć w pierwszej kolejności na uwadze regulacje prawne obowiązujące w tej materii od 2008 r. w Kodeksie cywilnym, którzy stanowi:

„Służebność przesyłu.

Art. 3051. [Służebność przesyłu] Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. [Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu]

§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. [Przejście na nabywcę; wygaśnięcie]

§ 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. [Odpowiednie stosowanie] Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

O zmianę biegu rury lub jej usunięcie może się Pan zwrócić do właściciela tych urządzeń, którym najprawdopodobniej jest gmina. Proszę zwrócić się do gminy z zapytaniem, czy i w jakim zakresie ta instalacja stanowi jej własność, jaki jest tytuł jej posadowienia (plany i zgody budowlane).

Odszkodowanie przysługuje od właściciela tejże infrastruktury – czyli od gminy. Wynagrodzenie określa się odpowiednio do zakresu obciążenia i zakresu zysków, jakie infrastruktura przynosi. Kodeks cywilny nie wymaga wyceny biegłego, ale gdy strony mają w temacie wynagrodzenia rozbieżne zdanie, to biegły jest jedyną obiektywną opcją ustalenia wysokości wynagrodzenia za służebność przesyłu. Nie ma jednak żadnych standardowych tabelek, stawek itp. – w każdej sprawie ustala się wynagrodzenie indywidualnie.

Jeżeli rurę posadowiono zgadnie z planem i wytyczeniem, to nie ma Pan prawa żądać zmiany jej usytuowania. Proszę mieć na uwadze, że prawem operatora jest zachować swą infrastrukturę na cudzym gruncie mimo nawet niechęci właściciela gruntu. To, co Panu przysługuje, to wynagrodzenie za ten stan rzeczy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Nielegalna kanalizacja na działce

Jestem właścicielką działki na której sąsiad bez mojej zgody i wiedzy poprowadził rurę kanalizacyjną. Dodatkowo zezwolił innym sąsiadom do...

 

Nielegalne kable na działce

Na mojej działce (która należała dawniej do rodziców) telekomunikacja położyła bezprawnie kable. Starałam się wraz z doradcą prawnym...

 

Jednorazowa zapłata za ustanowienie służebności przesyłu

Jednorazowa zapłata za ustanowienie służebności przesyłu

Jestem właścicielem działki rekreacyjnej, przez którą przebiega linia energetyczna podziemna. Według biegłej wyliczającej wynagrodzenie za bezumowne...

Ustalenie służebności przesyłu gazociągu

Dokładnie w granicy mojej działki przebiega gazociąg na długości 65 m. Chciałem ogrodzić działkę, ale się okazało, że nie mogę tego zrobić...

 

Kanalizacja burzowa na działce

Przez moją działkę przebiega kanalizacja burzowa wraz ze studnią rewizyjną. Nie mam żadnej umowy z miastem. Jakie przysługują mi prawa?

 

Jak negocjować warunki służebności dla stacji transformatorowej?

Jak negocjować warunki służebności dla stacji transformatorowej?

Problem dotyczy ustalenia przeszłej oraz przyszłej służebności z racji posadowienia na działce, na której mieszkamy, stacji transformatorowej....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »