Przeciągnięcie kabla nad działką bez pozwolenia właściciela

• Autor: Janusz Polanowski

Lokalny operator, ciągnąc kabel z napowietrzną linię światłowodową (internet, TV), skrócił sobie drogę i pociągnął linię nad moją działką, bez mego pozwolenia. Działka jest prostokątna i żeby zrobić to zgodnie z projektem, robotnicy musieliby postawić 1 słup na rogu. Poszli na łatwiznę i ścieli cały róg, przeciągając kabel nad moją działką. Kabel mógłby zostać pod warunkiem, że w zamian dostarczaliby mi internet i TV. Zasugerowałem coś takiego, ale zaproponowali mi z tego tytułu zniżkę o śmieszne kilka złotych. Potrzebowałbym konkretnych przepisów prawa, aby ich nakłonić do współpracy, a jeśli nie zechcą, jak zmusić do zabrania linii? Czy ja mógłbym bezkarnie przeciąć ten kabel?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeciągnięcie kabla nad działką bez pozwolenia właściciela

Właściciel nielegalnie przeprowadzonego kabla

Opis sytuacji wskazuje na to, że chodzi o urządzenie w rozumieniu art. 49 Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.) – czyli będące częścią składową przedsiębiorstwa; w takim stanie rzeczy to urządzenie (przewód) ma swego właściciela, którym jest ktoś inny niż Pan. Chodzi o okoliczność bardzo istotną – zarówno w zakresie problematyki głównej (dotyczącej Pańskich uprawnień właścicielskich), jak i objętej wyrażonym w ostatnim z powyższych zdań Pańskim pytaniu.

Gdyby rzeczony przewód (urządzenie) należał do Pana, to sama ogólna charakterystyka uprawnień właścicielskich (wskazana w art. 140 K.c.) mogłaby wskazywać na Pańskie uprawnienie do uszkodzenia (a być może nawet zniszczenia) przedmiotu do Pana należącego; często występują złożone sytuacje prawne (np. związane ze świadczeniem usług lub realizowaniem obowiązków wobec kogoś innego przy pomocy własnych rzeczy), które mogą ograniczać korzystanie z uprawnień właścicielskich. Skoro chodzi o rzecz cudzą (z Pańskiej perspektywy), to uszkodzenie (a szczególnie zniszczenie) takiej rzeczy prawdopodobnie skutkowałoby odpowiedzialnością prawną. Duże znaczenie miałaby odpowiedzialność odszkodowawcza za tak zwane delikty prawa cywilnego (skrótowo: K.c.) – w przypadku części składowej przedsiębiorstwa usługowego odszkodowanie mogłoby okazać się wyższe od kosztów naprawy lub wymiany określonego odcinka instalacji. Poważne straty mogą skutkować (również) odpowiedzialnością karną lub wykroczeniową. Co więcej, związane z telekomunikacją specyficzne przepisy (w tym dotyczące odpowiedzialności prawnej) mogłyby przemawiać za surowszą odpowiedzialnością prawną (zwłaszcza w przypadku spowodowania zakłóceń w łączności o dużym znaczeniu, np. zdrowotnym lub dla władz publicznych). Gdyby jakiś prawnik zachęcał (np. zapewnieniami o bezkarności) do zachowań bezprawnych, to sam mógłby ponieść odpowiedzialność prawną (np. odszkodowawczą lub karną). Zadaniem prawnika jest udzielanie wsparcia (np. swą wiedzą oraz doświadczeniem) – a nie narażanie się na odpowiedzialność.

Zobacz też: Zgoda na światłowód nad działką

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ingerencja w działkę – nielegalne przeprowadzenie kabla

Chodzi o nieruchomość gruntową – ustawowo określoną w art. 46 K.c. (niezależnie od skali praktycznej użyteczności zawartego w nim określenia) – więc proszę zwrócić uwagę na art. 143 K.c., który stanowi: „w granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią”. Przepis ten nie uchybia przepisom regulującym prawa do wód. Doświadczenie wskazuje na to, że przewody napowietrzne (zwłaszcza telekomunikacyjne) znajdują się na takiej wysokości, na którą rozciąga się własność gruntu. Jeżeli tak jest w opisanej przez Pana sytuacji, to doszło do ingerencji w Pańskie uprawnienia właścicielskie.

Niezależnie od aspektów ściśle związanych z własnością (a prawdopodobnie również z zakresu brawa budowlanego) zaistniał stan faktyczny, który ma cechy posiadania służebności (w rozumieniu art. 352 K.c.). Właściciel kontrowersyjnego (a może nawet uciążliwego) dla Pana odcinka owej instalacji stał się posiadaczem służebności, zaś posiadanie (w tym posiadanie służebności) jest chronione przed bezprawnym naruszeniem posiadania (art. 342 i następne K.c.). To także przemawia przeciwko samodzielnym ingerencjom faktycznym; co więcej, ingerencja taka mogłaby mieć przejawy naruszenia posiadania (samej rzeczonej instalacji) oraz naruszenia uprawnień właścicielskich właściciela tejże instalacji. Oczywiście, prawnie dopuszczalna jest interpretacja, że doszło do bezprawnego naruszenia Pańskiego posiadania (dokładnie: części przestrzeni nad powierzchnią odnośnego gruntu); przewidziane zaś są określone legalne reakcje na bezprawne naruszenie posiadania. Korzystanie z legalnej samopomocy (art. 343 K.c.) mogłoby okazać się ryzykowne – zwłaszcza w przypadku spowodowania szkód lub wywołania istotnych zakłóceń w przesyle danych; dlatego doświadczenie (prawnicze oraz życiowe) przemawia przeciwko korzystaniu z samopomocy (przewidzianej w art. 343 K.c.). Osoba, której posiadanie bezprawnie naruszono, jest uprawniona również do wytoczenia powództwa o przywrócenie posiadania (art. 344 K.c.).

Przeczytaj też: Linia telekomunikacyjna na działce

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Janusz Polanowski

O autorze: Janusz Polanowski

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Łączy zainteresowania naukowe z zagadnieniami praktycznymi, co szczególnie dotyczy prawa Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Naszym Klientom udziela odpowiedzi na pytania również z zakresu prawa polskiego, w tym cywilnego (głównie rzeczowegospadkowego) oraz rodzinnego. Występował przed różnymi organami władzy publicznej, w tym przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi) – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Uczestniczył też w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, i przebywał za granicą w celach naukowych. Ma doświadczenie w nauczaniu (zwłaszcza prawa) oraz uzyskał uprawnienia pedagogiczne.



Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »