Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozbudowa wodociągu w drodze ze służebnością

Marek Kowalski • Opublikowane: 27-11-2017

Chcemy podłączyć wodę, jednak żeby to zrobić, wodociągi muszą rozbudować sieć w drodze pod naszą działkę. Droga nie jest gminna – właścicielami tej drogi jestem ja i wszyscy właściciele działek przy tej drodze (niektóre działki nie są zabudowane, a właściciele są za granicą). Wodociągi chcą ode, mnie abym dostarczyła im notarialną służebność na rozbudowę sieci w drodze. Problem jest w tym, że mam im dostarczyć moją służebność oraz wszystkich pozostałych właścicieli. Dlaczego to ja mam szukać teraz wszystkich właścicieli tej działki i ponosić koszty notarialne, skoro rozbudowa wodociągu jest w obowiązku gminy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pisze Pani, że jest Pani właścicielem działki, na jakiej jest droga, a nadto działka ta tez innych właścicieli. W świetle prawa Pani oraz te inne osoby są współwłaścicielami. Zatem gmina ani jej przedsiębiorstwo nie jest właścicielem tej działki. Tym samym gmina nie może rozporządzać tą działką, obciążać jej według własnego uznania bez potrzeby uzyskiwania zgody innych osób.

Jeżeli przyłącze ma przebiegać przez działkę z drogą, a ma ona kilku lub kilkunastu współwłaścicieli – to inwestor (w tym przypadku gmina) – jest bardzo ostrożny.

Według prawa cywilnego urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa (art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego). Ale nie daje to prawa własności do samego gruntu.

Gmina zarządza sieci poprzez swoje przedsiębiorstwo. A to oznacza, że przedsiębiorstwo to musi mieć możliwość wstępu na nie swoja działkę w razie zaistnienia takiej potrzeby. Chce zatem ustanowienia służebności przesyłu na swoją rzecz lub swojego przedsiębiorstwa, tak by w przyszłości bez względu na zmiany współwłaścicieli móc wchodzić na działkę w związku z utrzymaniem i naprawami sieci.

Generalnie  nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

Według Kodeksu cywilnego „nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu)”.

A ponieważ działka ma współwłaścicieli – ustanowienie służebności wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli, a nie tylko Pani jako jednego ze współwłaścicieli.

Fakt, że gmina ma obowiązek zapewnić mieszkańcom zaopatrzenie w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej, nie oznacza, że ma robić za wszelką cenę, z pominięciem zgody właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, przez jakie ma przebiegać sieć wodociągowa.

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

A ustanowienie służebności nie stanowi czynności zwykłego zarządu – stąd konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Brak wpisu w KW odnośnie służebności

Planuję zakup działki z domem. Przez działkę sąsiada biegnie sieć wodno-kanalizacyjna i gazowa. Dostęp do niej mam posiadać z mojej działki....

 

Problem z realizacją projektu budowlanego ze względu na instalację przebiegającą przez działkę

W akcie notarialnym nabycia działki budowlanej nie ma wzmianki o kablu telekomunikacyjnym wkopanym w ziemię. Teraz okazało się, że ta instalacja...

 

Zmiana sąsiada, od którego mam przyłącza

Dwa lata temu kupiłem dom. Przyłącze sanitarne zlokalizowane jest na działacie sąsiada (rury, studzienka rewizyjna). Wcześniej obie nieruchomości należały...

 

Niewykonywana służebność korzystania ze studni

Jesteśmy z siostrą współwłaścicielkami nieruchomości po rodzicach, chciałyśmy ją sprzedać i okazało się, że istnieje zapis w naszej...

 

Odmowa wpisu do KW dojazdu do działki

Sprawa dotyczy drogi służebnej. Byłam współwłaścicielką działki, której współwłasność została zniesiona w wyniku ugody sądowej. Ugoda zapewnia...

 

Wzięcie kredytu hipotecznego w tajemnicy przed służebnikami

Rodzice chcą mi przepisać dom ze służebnością osobistą dla nich. Ja po darowiźnie domu chcę wziąć kredyt hipoteczny i nie chcę, żeby o tym...

 

Instalacje we wspólnej drodze, czyja zgoda potrzebna?

Jestem współwłaścicielem drogi w udziale 8/16. Czy osoba, która ma 1/16 udziału, może bez zgody większości lub wszystkich współwłaścicieli...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »