Sprzeciw właściciela drogi wewnętrznej na umieszczenie kabli pod drogą, co robić?

• Data: 2023-09-11 • Autor: Kamil Kiecana

Jestem właścicielem działki, na której stoi słup z przyłączem elektrycznym do sąsiada. Wzdłuż mojej działki biegnie droga wewnętrzna, do której mam służebność przejazdu i przechodu, a sąsiad, do którego jest poprowadzone przyłącze, mieszka za tą drogą. Chcielibyśmy usunąć słup i poprowadzić kable pod drogą, ale takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się właściciel drogi. Co w takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzeciw właściciela drogi wewnętrznej na umieszczenie kabli pod drogą, co robić?

Ograniczone prawo rzeczowe – służebność gruntowa

Zgodnie z art. 245 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności.

§ 2. Jednakże do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości nie stosuje się przepisów o niedopuszczalności warunku lub terminu. Forma aktu notarialnego jest potrzebna tylko dla oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia.”

Zgodnie z art. 285 K.c.:

„§ 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

§ 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.”

Zgodnie z poglądami piśmiennictwa prawnego „umowa o ustanowienie służebności może być ukształtowana jako odpłatna lub nieodpłatna, w zależności od woli stron, odpłatność nie należy bowiem do treści służebności. Wymaga jednak wskazania, że istnieją kategorie służebności gruntowych ukształtowane jako odpłatne (tzw. służebności przymusowe – służebność drogi koniecznej z art. 145, służebność budynku z art. 151). Skoro ustawa nie zawiera regulacji dotyczącej sposobu płatności wynagrodzenia za ustanowioną służebność, należy uznać, że może być ono płatne jednorazowo bądź okresowo, przede wszystkim w pieniądzu, lecz dopuszczalne byłoby także świadczenie w naturze” (M. Balwicka-Szczyrba [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. Sylwestrzak, Warszawa 2022, art. 285. lex).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Inwestycja w służebność drogową a zgoda właściciela

Zgodnie z treścią przesłanej księgi wieczystej, ma Pan prawo przechodu i przejazdu od drogi publicznej oznaczonej jako działka o numerze 99/2 do działki o numerze 70/4 na całej długości i szerokości działki o numerze 70/1.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że inwestycja i służebność, jaką zamierza Pan osiągnąć, nie jest przymusowa czy obligatoryjna po stronie sąsiadki. Nie jest to bowiem np. służebność drogi koniecznej, lecz jest to zmiana infrastruktury energetycznej.

Zatem jedynie za zgodą właściciela drogi jest możliwość przeprowadzenia wymienionej inwestycji i otrzymanie niezbędnej służebności. W razie braku takiej zgody nie ma niestety realnych podstaw prawnych do dochodzenia takiej służebności, jeśli dotychczas działka ma dostęp do energii.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »