Opłata za wykreślenie dożywocia

• Data: 2023-09-01 • Autor: Katarzyna Nosal

Nie mieszkam w domu, który został zlicytowany za długi, ale z wpisem do księgi wieczystej o dożywociu. Wyprowadziłem się i mieszkam w wynajmowanym pokoju za duże pieniądze. Jestem schorowanym człowiekiem, na leki wydaję około 700 zł miesięcznie, na skromne życie pozostaje mi niecałe 800 zł. Teraz kupiec chce zniesienia dożywocia. Czy w związku z tym mogę wnosić o jakąś opłatę za wykreślenie tego wpisu? Czy mogłaby być ona jednorazowa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłata za wykreślenie dożywocia

Zamiana dożywocia na rentę

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego nabywca nieruchomości w formie dożywocia powinien przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Zgodnie z art. 913 § 1 jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

Prawo do dożywotniej renty

Oczywistym jest, że nabycie nieruchomości, przez osobę zupełnie niezwiązaną z osobą, na rzecz której ustanowione jest dożywocie, stanowi taką sytuację, o której mowa w art. 913. W takiej sytuacji możecie Państwo porozumieć się co do renty lub wnieść powództwo (w tej sytuacji to Pan jest zainteresowany, więc inicjatywa zapewne wyjdzie od Pana) do sądu o zastosowanie cytowanego przepisu. W takiej sytuacji to sąd ustali stosowną rentę. Co więcej, zgodnie z art. 914 jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.

Dożywotnia renta, zastępująca świadczenie należne z umowy dożywocia (art. 913 § 1), powinna odpowiadać równowartości świadczeń zastrzeżonych w tej umowie. Jednakże wyjątkowo sąd, dokonując zamiany dożywocia na rentę, może uwzględnić ciężką sytuację majątkową osoby zobowiązanej do świadczeń dla dożywotnika, jak również okoliczność, że dożywotnik ma inne źródła dochodu (zob. uchwała SN z 6.2.1969 r., sygn. akt III CZP 130/68). Sąd w orzeczeniu oznaczy terminy realizacji i sposób – formę poszczególnych świadczeń składających się na dożywotnią wierzytelność rentową. Zamiana wszystkich lub niektórych uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę następuje na przyszłość, od chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądu (łac. ex nunc).

Stąd też, występując do sądu o rentę, musiałby Pan wyliczyć, jaką wartość mają świadczenia, które właściciel nieruchomości zgodnie z treścią wpisanego do ksiąg wieczystych dożywocia miał Panu zapewnić. Oczywiście musi mieć Pan świadomość, że właściciel może wykazywać, że na przykład nie jest Panu potrzebne mieszkanie, za które najem wynosi 2000 zł. Sąd dokona oceny, a czasem przy pomocy biegłego wyceny świadczeń i według tego zasądzi rentę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Nosal

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »