Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stawka odszkodowania po przejęciu drogi służebnej

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 15-06-2015

Przez moją działkę została ustanowiona służebność przejazdu. Część działki zabrano pod realizację zjazdu na budowaną drogę, ustanawiając odszkodowania dla osób, które straciły prawo przejazdu. Przygotowano im też nową drogę. Jak powinna być naliczona stawka odszkodowania po przejęciu drogi służebnej dla jej użytkowników? Za 1 m2 określono 80 zł odszkodowania. Czy jest na to jakiś wzór?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści pytania rozumiem, że chodzi o odszkodowanie dla właściciela nieruchomości władnącej za służebność, która wygasła w wyniku wywłaszczenia nieruchomości obciążonej.

Odszkodowanie za wywłaszczenie prawa rzeczowego określa starosta po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Wysokość odszkodowania powinna odpowiadać wartości tej służebności, o czym stanowi art. 128 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Odszkodowanie za utratę służebności powinno zostać ustalone na podstawie opinii biegłego rzeczoznawcy (operatu). Rzeczoznawca, dokonując wyceny, wybiera sobie jedną z dostępnych metod.

Przykładowo wartość służebności może zostać określona poprzez obliczenie jako podstawy wartości jednostkowej gruntu nieruchomości obciążonej (jej ceny rynkowej na dzień wydania decyzji o wywłaszczeniu), a następnie poprzez przemnożenie tej wartości przez powierzchnię gruntu objętego służebnością i pomnożenie przez współczynnik zależny między innymi od tego czy właściciel nieruchomości obciążonej może również korzystać z tej części gruntu.

Inną metodą obliczenia wartości służebności jest szacowanie wartość rocznych strat, które właściciel nieruchomości obciążonej ponosi w przypadku ustanowienia na niej służebności.

Wartość prawa służebności może być także określona zarówno przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej lub techniki dyskontowania strumieni pieniężnych (DCF). Przy zastosowaniu techniki DCF przekształceniu podlegają przyszłe przepływy dochodu uzyskane z pożytków rzeczy w wartość dochodową prawa przy użyciu odpowiedniej stopy dyskontowej. Suma strumieni pieniężnych w czasie trwania umowy służebności podanych w wielkościach bieżących może być uznawana za wartość prawa służebności nieruchomości.

WS = CF1 x 1/(1+r) + CF2 x 1/(1+r)2 + (…) + CFt x 1/(1+r)t,

w którym:

WS – wartość prawa służebności (gruntowej lub osobistej)

CF – strumień pieniężny dochodu na koniec kolejnego okresu (zwykle roku), obliczony jako różnica (Wp – Wo),

gdzie:

Wp – wartość pożytków rzeczy zastrzeżonych dla posiadacza służebności na czas trwania umowy służebności

Wo – wydatki operacyjne związane z uzyskaniem dochodów z pożytków rzeczy (m.in. wynikające z umowy służebności)

1,2, …t – okres trwania umowy służebności (np. lata)

r – stopa dyskontowa

Kwestia wyceny wartości służebności jest zagadnieniem złożonym, dlatego nie jestem w stanie zweryfikować poprawności podanej przez Panią wyceny.

Doradzam skonsultować się z innym rzeczoznawcą majątkowym, czy warto podważyć sporządzony operat szacunkowy, na podstawie którego ustalona została wysokość odszkodowania za utratę służebności, gdyż, jak już wspomniałam, ustawodawca nie narzucił ani żadnych widełek, ani wzorów, które miałby zastosowanie przy ustalaniu wartości służebności gruntowych. Wybór metody należy do rzeczoznawcy majątkowego. Nie znaczy to, że rzeczoznawca ma zupełną dowolność w tym temacie. Wybierając metodę, powinien mieć na uwadze cel wyceny, rodzaj służebności, a także rodzaj dostępnych informacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ustanowienie służebności przejazdu - zmuszanie przez sąsiadów

Sąsiedzi od kilkunastu lat przejeżdżali przez moją działkę do swojego pola, twierdząc, że mają do tego prawo. W końcu sprawdziłem księgi wieczyste...

 

Ustanowienie służebności na rzecz głównego udziałowca drogi

Jestem jednym z kilku współwłaścicieli działki drogowej, z której wszyscy korzystamy, dojeżdżając do domów. Udziały w drodze nie są...

 

Bezprzedmiotowa służebność

W wyniku podziału działki służebność drogowa wpisana w księdze dzielonej działki została przeniesiona do ksiąg wieczystych wydzielonych działek....

 

Prawo do korzystania z drogi

Jestem właścicielem działki pod lasem. Droga dojazdowa do mojej działki jest prywatna, ma dwóch właścicieli – ja do nich nie należę. Mogę...

 

Powództwo o naruszenie posiadania służebności

Otrzymałem służebność dojazdu do nieruchomości jeszcze od poprzedniego właściciela (była warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę, została sporządzona...

 

Wykorzystują mój wjazd na posesję, co robić?

Mam swój wjazd na posesję, korzysta z niego grzecznościowo siostra, bo jej wjazd, choć wytyczony, nie jest jeszcze zrobiony. Z jej działką graniczy...

 

Sprzedaż wjazdu

Chcę sprzedać kawałek ziemi (ok. 13 m 2 ), który jest jednym z dwóch moich wjazdów na posesję. Czy mogę zastrzec w akcie notarialnym...

 

Teren do wywłaszczenia a droga dojazdowa

Kupiłem działkę budowlaną, do której sądownie ustanowiono służebność przejazdu i przechodu po działkach stanowiących własność gminy....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »