Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego

Marek Gola • Opublikowane: 08-04-2015

Przed 4 laty rodzice zapisali mnie – swojej córce aktem notarialnym dom, równocześnie ustanawiając na swoją rzecz służebność mieszkania (dwa pokoje) i na rzecz mojego brata (1 pokój). To „ograniczone prawo rzeczowe” zostało wpisane do księgi wieczystej. Wkrótce po tym brat założył własną rodzinę i wyprowadził do swojego, nowo wybudowanego domu. Chciałabym korzystać z pokoju, który zajmował brat, lecz chcę to najpierw uregulować prawnie. Nie spodziewam się sprzeciwu ze strony brata. Co należy zrobić?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz przepisy Kodeku cywilnego (K.c.).

Ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności mieszkania wpisane zostało do księgi wieczystej w dziale III.

Istotne znaczenie w Pani sprawie ma przepis art. 246 K.c. zgodnie z którym:

§ 1 Jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej.

§ 2. Jednakże gdy ustawa nie stanowi inaczej, a prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie prawa z księgi wieczystej.

Innymi słowy, koniecznym byłoby udanie się do kancelarii notarialnej celem złożenia przez brata oświadczenia o zrzeczeniu się ograniczonego prawa rzeczowego, tj. służebności mieszkania opisanej w dziale III Księgi Wieczystej.

Jak podkreśla się w literaturze „oświadczenie w tym przedmiocie powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej i jest skuteczne z chwilą dotarcia tego oświadczenia do adresata (art. 61 K.c.). Zgoda właściciela przedmiotu obciążonego nie jest w tym wypadku potrzebna (tak: B. Ziemianin, K.A. Dadańska, Prawo rzeczowe, 2012, s. 150)”*.

Dysponując takim oświadczeniem, może Pani złożyć do sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą dla Pani nieruchomości wniosek KW-WPIS o wykreślenie z działu III ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności osobistej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Służebność osobista wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć. Innymi słowy, jeżeli nie chciałaby Pani podejmować żadnych kroków i czekać na wygaśnięcie służebności z mocy prawa – to koniecznym byłoby odczekanie 10 lat.

Nadto jeżeli brat nie wyraziłby zgody na tego rodzaju oświadczenie, to na mocy art. 295 K.c. w zw. z art. 297 K.c. może Pani wystąpić do sądu z powództwem o zniesienia służebności bez wynagrodzenia. Zgodnie z art. 295 K.c., który ma zastosowanie także do służebności osobistych, jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia. Skoro Pani brat wyprowadził się do swojego domu, to nie ulega wątpliwości, że służebność straciła dla niego wszelkie znaczenie, albowiem potrzeby mieszkaniowe są przez brata zaspokajane w jego własnym domu.

*Katarzyna A. Dadańska, Komentarz do art. 246 Kodeksu cywilnego, 2012.09.01.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Służebność mieszkania aż do śmierci

Jestem właścicielem domu. W nieruchomości ustanowiona jest służebność mieszkania aż do śmierci dla mojego krewnego. Tymczasem on od lat mieszka ze...

Brat posiada służebność mieszkania - jak ją obejść?

Rodzice kilka lat temu przepisali mi dom w zamian za służebność dla siebie i dla mojego niepełnosprawnego brata. Tata zmarł 2 lata temu, mama...

Mieszkanie zakupione w zamian za spłacenie długów

Jestem właścicielem mieszkania zakupionego w zamian za spłacenie długów. Kupiłem je wraz z lokatorem, który jest zobowiązany do ponoszenia opłat....

Służebność osobista pod warunkiem zawieszającym

Właściciel nieruchomości ustanowił w formie aktu notarialnego służebność osobistą mieszkania pod warunkiem. Osoba warunkowo uprawniona zrzekła się...

Niewdzięczność osoby, która podarowała mieszkanie

Kilka lat temu otrzymałam od babci mieszkanie w formie darowizny z ustanowioną służebnością dożywotnią mieszkania. Za wykup mieszkania...

Obowiązek opieki nad babcią

Mieszkam razem z babcią w jednym mieszkaniu. Mieszkanie na podstawie aktu darowizny jest moją własnością. W akcie notarialnym jest wpisane...

Wygaśnięcie prawa mieszkania

Czy prawo do dożywotniego zamieszkania w domu, zapisane w księdze wieczystej, wygasa, jeżeli nie mieszkam w tym domu przez 10 lat? Czy...

Umieszczenie dożywotnika w domu pomocy społecznej

Czy umowa dożywocia wyklucza umieszczenie dożywotnika w domu pomocy społecznej?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »