Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykorzystują mój wjazd na posesję, co robić?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 01-07-2015

Mam swój wjazd na posesję, korzysta z niego grzecznościowo siostra, bo jej wjazd, choć wytyczony, nie jest jeszcze zrobiony. Z jej działką graniczy sąsiad, który ma służebność do wjazdu siostry, ale twierdzi, że gmina może mi kazać przepuszczać moim wjazdem i przez moją bramę wszystkich, którym on sprzeda działki. Ja nigdy żadnej służebności nie podpisywałem, ani zgody na przejazd moją bramą i wjazdem na posesję. Jak mogę się przed tym bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pana siostra po prostu wykorzystuje Pańską bezczynność, a z nią także inni użytkownicy wjazdu. Oto bowiem jeżeli przez lat 30 utrzyma się taki stan korzystania z wjazdu, to korzystający będą mogli uzyskać w tym miejscu służebność bez Pana zgody przez zasiedzenie. Stanowi o tym Kodeks cywilny w sposób następujący:

„Art. 292. [Zasiedzenie służebności gruntowej]

Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio.”

Taki jest skutek zaniechania zakazu korzystania z wjazdu, bowiem bierność tego rodzaju w prawie cywilnym w zakresie zasiedzenia jest rozumiana jako nieme przyzwolenie na taki stan rzeczywisty, który po 30 latach staje się stanem prawnym.

Ponadto brak wykonanego wjazdu tam, gdzie ustanowiono służebność, może dawać mylne wrażenie, że Pana wjazd jest jedyną drogą do innych posesji – działek. Wówczas takie mylne przeświadczenie, wywołane powszechnym korzystaniem z Pana wjazdu, prowokuje do występowania w przyszłości innych właścicieli działek do ustanowienia drogi koniecznej biegnącej przez Pański wjazd. Wówczas takie osoby mogą powoływać się na Kodeks cywilny w oparciu o:

Art. 145. [Droga konieczna]

§ 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między zainteresowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.”

Proszę więc podjąć działania ograniczające korzystanie z Pan wjazdu przez inne osoby, w tym przez siostrę. W razie sprzeciwu dotychczasowych użytkowników proszę im wskazać, jaką mają możliwość, szczególnie tym, którym brat oddał swój niewykonany wjazd pod służebność.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ustanowienie służebności przejazdu

Posiadam działkę budowlaną do której sąd ustalił drogę konieczną poprzez ustanowienie służebności przez działkę sąsiada, która przylega do drogi...

 

Niechęć sąsiada do ustanowienia drogi

W 1997 r. nabyliśmy działkę od pewnego małżeństwa. Obecnie chcemy wybudować na działce oczyszczalnię ścieków. Do tej pory dojeżdżaliśmy drogą...

 

Stawka odszkodowania po przejęciu drogi służebnej

Przez moją działkę została ustanowiona służebność przejazdu. Część działki zabrano pod realizację zjazdu na budowaną drogę, ustanawiając...

 

Powództwo o naruszenie posiadania służebności

Otrzymałem służebność dojazdu do nieruchomości jeszcze od poprzedniego właściciela (była warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę, została sporządzona...

 

Udostępnienie sąsiadowi przejazdu

Jestem właścicielką drogi, do której należą 3 moje działki, nie są one zamieszkałe. Sąsiad ma posesję przy mojej drodze, ale ma inną drogę dojazdową...

 

Koszty utworzenia drogi służebnej

Kto ponosi koszty utworzenia drogi, jeżeli ma narzucone przez sąd stworzenie drogi w celu dojazdu sąsiada do swojej działki przez ustanowienie...

 

Jak znieść niewykorzystywaną służebność?

Jak znieść niewykorzystywaną służebność?

Na działce sąsiadującej z moją działką, wzdłuż ogrodzenia (pas szerokości 5 m) jest ustanowiona służebność – „prawo przejścia...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »