Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wykorzystują mój wjazd na posesję, co robić?

Autor: Eliza Rumowska

Mam swój wjazd na posesję, korzysta z niego grzecznościowo siostra, bo jej wjazd, choć wytyczony, nie jest jeszcze zrobiony. Z jej działką graniczy sąsiad, który ma służebność do wjazdu siostry, ale twierdzi, że gmina może mi kazać przepuszczać moim wjazdem i przez moją bramę wszystkich, którym on sprzeda działki. Ja nigdy żadnej służebności nie podpisywałem, ani zgody na przejazd moją bramą i wjazdem na posesję. Jak mogę się przed tym bronić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykorzystują mój wjazd na posesję, co robić?

Zasiedzenie służebności gruntowej

Pana siostra po prostu wykorzystuje Pańską bezczynność, a z nią także inni użytkownicy wjazdu. Oto bowiem jeżeli przez lat 30 utrzyma się taki stan korzystania z wjazdu, to korzystający będą mogli uzyskać w tym miejscu służebność bez Pana zgody przez zasiedzenie. Stanowi o tym Kodeks cywilny w sposób następujący:

„Art. 292. [Zasiedzenie służebności gruntowej]

Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio.”

Taki jest skutek zaniechania zakazu korzystania z wjazdu, bowiem bierność tego rodzaju w prawie cywilnym w zakresie zasiedzenia jest rozumiana jako nieme przyzwolenie na taki stan rzeczywisty, który po 30 latach staje się stanem prawnym.

Ustanowienie drogi koniecznej

Ponadto brak wykonanego wjazdu tam, gdzie ustanowiono służebność, może dawać mylne wrażenie, że Pana wjazd jest jedyną drogą do innych posesji – działek. Wówczas takie mylne przeświadczenie, wywołane powszechnym korzystaniem z Pana wjazdu, prowokuje do występowania w przyszłości innych właścicieli działek do ustanowienia drogi koniecznej biegnącej przez Pański wjazd. Wówczas takie osoby mogą powoływać się na Kodeks cywilny w oparciu o:

Art. 145. [Droga konieczna]

§ 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między zainteresowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.”

Proszę więc podjąć działania ograniczające korzystanie z Pan wjazdu przez inne osoby, w tym przez siostrę. W razie sprzeciwu dotychczasowych użytkowników proszę im wskazać, jaką mają możliwość, szczególnie tym, którym brat oddał swój niewykonany wjazd pod służebność.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl