Co należy sprawdzić, zanim zażądamy zapłaty za słupy przesyłowe na naszej działce?

• Data: 2022-08-15 • Autor: Redakcja Sluzebnosc.info

Odziedziczyłem po rodzicach działkę, na której stały 2 słupy: energetyczny i telekomunikacyjny. Gdy słup telekomunikacyjny uległ uszkodzeniu, nowy ustawiono już za moim płotem, ale z mapki nadal wynika, iż w dalszym ciągu jest na mojej działce. Słup energetyczny stoi dalej i zastanawiam się, jak postąpić, aby otrzymać odszkodowanie. Czy złożyć pozew do sądu? Jeśli tak, jak obliczyć kwotę roszczenia, której żądałbym od przedsiębiorcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co należy sprawdzić, zanim zażądamy zapłaty za słupy przesyłowe na naszej działce?

Odszkodowanie za słupy energetyczne na cudzym gruncie

Odszkodowanie za słupy energetyczne przysługuje tylko w przypadku bezumownego korzystania przez właściciela słupa z działki, na której się on znajduje. W celu dochodzenia odszkodowania należy w pierwszej kolejności ustalić, kto jest jego właścicielem oraz czy ten właściciel słupa korzysta z Pana działki w sposób bezumowny, czyli bez żadnego tytułu prawnego (nie obowiązuje żadna umowa, na podstawie której właściciel słupa byłby uprawniony do korzystania z działki ani też nie ustanowiono żadnej służebności pozwalającej na postawienie słupa). By to sprawdzić, powinien Pan zapoznać się z księgą wieczystą Pana nieruchomości (możemy pomóc w tym zakresie). Dochodzenie odszkodowania będzie możliwe tylko wtedy, gdy z zapisów w księdze wieczystej nie będzie wynikała żadna podstawa prawna dotycząca legalności obecności słupa na Pana działce. Niestety zdarza się i tak, że słup stoi zgodnie z prawem pomimo braku stosownego zapisu w księdze wieczystej. Jest to możliwe, gdy pierwotny właściciel działki wyraził pisemną zgodę na postawienie słupa energetycznego albo postawienie takiego słupa było wynikiem decyzji administracyjnej.

Sprawdzenie, czy doszło do zasiedzenia służebności

Na Pana niekorzyść ponadto mogą decydować przepisy o zasiedzeniu. Przedsiębiorstwo energetyczne może w drodze zasiedzenia zasiedzieć służebność, jeżeli korzysta z danej działki przez 20 lat w dobrej wierze lub 30 lat w złej wierze. Stwierdzenie zasiedzenia oznacza, że może się Pan domagać jedynie nieprzedawnionego wynagrodzenia za korzystanie z działki przed datą powstania służebności gruntowej. W praktyce niestety stwierdzenie zasiedzenia przekreśla możliwość dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, gdyż okres przedawnienia roszczeń powstałych przed 9 lipca 2018 r. wynosi 10 lat. Nowsze roszczenia przedawniają się jeszcze szybciej, bo po 6 latach. Termin przedawnienia może Pan przerwać, wnosząc do sądu sprawę o zapłatę lub też wystąpić z wnioskiem o zawarcie ugody.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Próba ugodowego porozumienia z właścicielem słupów przesyłowych

Nie warto jednak od razu iść do sądu, co nie jest pozbawione stosownych opłat. Warto najpierw skontaktować się z właścicielem słupa energetycznego i spróbować zawrzeć z nim ugodę (biorąc pod uwagę doświadczenia w sporządzaniu wniosków o zawarcie ugody zachęcam do skorzystania z naszej pomocy). Niech Pan poprosi o przedstawienie stosownych dokumentów stwierdzających prawne zajęcie nieruchomości. Jeżeli takie dokumenty istnieją, będzie Pan wiedział, czy jest podstawa prawna do obecności tego słupa, czy też ma Pan drogę otwartą do ugody czy drogi sądowej.

Wyliczenie rekompensaty za korzystanie z cudzej działki

Pyta Pan również o wysokość rekompensaty, o to jak ją wyliczyć. Brak jest obecnie przepisów prawa dotyczących takiej wyceny. Istnieją jedynie pewne zalecenia, do których powinni stosować się rzeczoznawcy, których powołanie przy dochodzeniu odszkodowania będzie nieuniknione. Rzeczoznawca dokonujący takiego wyliczenia na pewno musi wziąć pod uwagę cenę metra kwadratowego działki, jej rodzaj (rolna, budowlana), miejsce postawienia słupa, stopień utrudnienia korzystania z działki, spadek wartości działki w związku z obecnością tego słupa. Rzeczoznawca oszacuje, jaki czynsz dzierżawy musiałby płacić właściciel słupa, mnożąc to przez okres stania słupa, ale niestety przez okres nie dłuższy niż 6 lat. Orientacyjnie mogę Pana poinformować, że z doświadczenia wiem, iż sądy przyznają naprawdę różnej wysokości odszkodowania, dotychczas często spotykałem się z kwotą około nawet do 2500 zł miesięcznie.

Zanim jednak uda się Pan do sądu, proponują skorzystać z tańszej, ugodowej próby rozwiązania sporu. Tak jak już wspomniałem, możemy w tym pomóc, wykorzystując nasze doświadczenie i umiejętności negocjacyjne. Dopiero gdy właściciel słupa odrzuci propozycję ugody, warto iść do sądu.

Ponadto, oprócz odszkodowania, warto, aby wystąpił Pan o przebudowę lub usunięcie tego słupa. I jeszcze jedna uwaga co do słupa, który obecnie jest poza Pańską działką, ale widnieje w jej granicach na mapach – należałoby mapkę zaktualizować i w tym celu proponowałbym zwrócić się do właściciela słupa, by zrobił to na swój koszt.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »