Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy droga służebna musi mieć osobny numer działki?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 10-03-2017

Kupiłem gospodarstwo rolne. Droga dojazdowa do niego prowadzi przez inną działkę (której jestem częściowym współwłaścicielem). Otrzymałem mapę od geodety z wyznaczoną drogą służebną (dojazdową) – jednak nie ma ona osobnego numeru działki. Czy to zgodne z prawem? Czy takie wyznaczenie musi być potwierdzone przez sąd?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyznaczona droga ma charakter służebności i nie musi (wręcz nie może) być wyznaczona jako odrębna działka. Aby mieć pewność, że otrzymana od geodety mapa odzwierciedla stan prawny ustanowionej służebności, proszę udać się do starostwa powiatowego i w wydziale geodezji sprawdzić, czy w ewidencji gruntów na tej działce wykazano służebność. Zawsze bowiem jako do źródła obiektywnego stanu geodezyjnego i zakresu własności – należy sięgać i wskazywać zasoby geodezyjne z rejestru publicznego, jakim jest ewidencja gruntów prowadzona przez starostwa powiatowe. Proszę także dokładnie przeczytać akt notarialny, którym nabył Pan działkę – czy w opisie nieruchomości pojawia się ta służebność? Jeżeli wykazano ją w ewidencji gruntów – ma Pan prawo wpisać ją nawet do KW (księgi wieczystej). Jednak powtarzam – droga służebna nie musi być oddzielną działką – jest to bowiem ciężar na cudzej nieruchomości bez odebrania własności i nadawania odrębnych nr ewidencyjnych, a jedynie wyznaczona geodezyjnie do korzystania wg jej zakresu.

Kodeks cywilny w tej materii stanowi:

„Art. 285. [Służebność gruntowa]

§ 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

§ 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części”.

Kodeks także przewiduje w zakresie jej treści i utrzymania infrastruktury służebnej:

 „Art. 287. [Zakres i sposób wykonywania]

Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych.

Art. 289. [Obowiązek utrzymywania urządzeń]

§ 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej”.

Warto więc sprawdzić według powyższych moich wskazań – jak i gdzie służebność wykazano.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ustalenie służebności drogi koniecznej przez zasiedzenie

Ustalenie służebności drogi koniecznej przez zasiedzenie

Wspólnie z sąsiadami mieliśmy drogę przejazdową gruntową do drogi publicznej. Domy zostały pobudowane niestety w granicach działek. Nigdy nie...

Zagrodzony wjazd na wyznaczoną drogę

Zakupiłam działkę pod budowę domu jednorodzinnego. Dostęp do działki z drogi publicznej ma poprowadzić przez działkę osoby, od której dokonałam...

 

Sprzedaż nieruchomości bez ustanowionej służebności dojazdu

Jesteśmy właścicielami działki od 1993 r. Droga dojazdowa (szutrowa) do tej działki, jak i innych posesji, jest własnością osoby, od której wszyscy...

 

Czy prawo przejazdu musi być wpisem w księdze wieczystej?

Czy prawo przejazdu musi być wpisem w księdze wieczystej?

Otrzymałam jako darowiznę od mojej mamy działkę X, która nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W przeszłości mama (gdy jeszcze była...

Brak zgody na remont domu bez drogi dojazdowej

Lasy Państwowe 14 lat temu pozbywały się nieruchomości, w których mieszkali ich byli pracownicy. Droga dojazdowa cały czas była, więc kupiłem dom....

 

Czy mogę odwołać zgodę na przejazd?

Przez moją działkę była służebność przejścia i przegonu bydła do działki sąsiedniej. Przez dziesiątki lat nie była używana. W związku...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »