Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie za słup na działce i dojazdy do niego

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 13-03-2017

Na końcu naszej działki stoi słup wysokiego napięcia od ponad 30 lat. Działka jest rolna z posadowionym domem. Pracownicy elektrowni dojeżdżają tam dość często, muszą przejechać przez moją działkę i bramę – to uciążliwe. Czy w związku z tym mogę starać się o wynagrodzenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzi na Pani pytanie udzielę w oparciu o treść art. 292 Kodeksu cywilnego. Przepis ten mówi, że służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 352 Kodeksu kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności, jest posiadaczem służebności.

Jest jednak w Pani przypadku dość istotny problem – jak sama Pani wspomniała w pytaniu, słupy znajdują się już co najmniej 30 lat na działce (zakładam, że do tej pory nie było kierowane powództwo do sądu o usuniecie tych słupów, a zatem termin zasiedzenia nieprzerwanie biegł).

Terminy nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie są takie same jak w przypadku nabywania własności nieruchomości przez zasiedzenie. W konsekwencji długość okresu posiadania służebności gruntowej potrzebnego do jej nabycia przez zasiedzenie jest uzależniona od dobrej wiary posiadacza takiej służebności w chwili, w której uzyskał on jej posiadanie. Jeśli posiadanie służebności gruntowej zostało uzyskane przez podmiot będący w dobrej wierze, jej nabycie następuje wskutek nieprzerwanego posiadania i korzystania z trwałego i widocznego urządzenia przez 20 lat. W przypadku uzyskania posiadania służebności gruntowej w złej wierze termin, którego upływ jest niezbędny do nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie, wynosi 30 lat.

Teoretycznie w przypadku bezumownego korzystania z nieruchomości w zakresie odpowiadającym służebności można żądać tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wynagrodzenie to odpowiada wysokości czynszu, który by faktycznie przypadł właścicielowi z tytułu dzierżawy tej części gruntu (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2005 roku, sygn. akt. II CK 61/05). Podstawą wyliczenia wysokości roszczenia jest wielkość zajętej nieruchomości pod słup, linię elektryczną oraz część stanowiącą tzw. strefę bezpieczeństwa po ok. 2 m z każdej strony przy uwzględnieniu stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości o tych samych parametrach i właściwościach co Pani nieruchomość. Wysokość wynagrodzenia jest różna w zależności od ceny samej działki, jej przeznaczenia itd.

W Pani przypadku jednak wskutek nieprzerwanego posiadania przedsiębiorstwo przesyłowe mogło zasiedzieć służebność odpowiadającą treści służebności przesyłu, a tym samym ma prawo do nieodpłatnego z niej korzystania. W judykaturze jest bowiem utrwalony pogląd, że możliwe jest nabycie przez zasiedzenie, nawet przed wejściem w życie art. 3051–3054 (przed dniem 3 sierpnia 2008 r.), służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu, ustanawianej nie na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, ale na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego (por. np. uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2008 r., sygn. akt III CZP 89/08,  z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. akt III CZP 31/13).

Z kolei w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 31 marca 2016 r., sygn. akt I ACa 1780/15, czytamy, że „jeżeli w dacie wniesienia pozwu o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości pozwanemu już przysługiwało, nabyte przez zasiedzenie, uprawnienie do władania nieruchomością powodów, w zakresie służebności przesyłu to posiadanie przez pozwanego tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości powodów czyni bezzasadnym żądanie pozwu, również w tej części w jakiej powodowie domagają się wynagrodzenia za okres poprzedzający zasiedzenie”.

Krótko mówiąc, nie można w przypadku zasiedzenia żądać wynagrodzenia za okres wcześniejszy, przed dniem zasiedzenia.

W Pani przypadku mogło dojść do zasiedzenia, jeżeli niegdyś była zgoda właściciela na posadowienie linii albo niegdyś ta nieruchomość była np. własnością państwową – tego jednak nie wiem na ten moment i zapewne Pani też nie ma tej wiedzy.

Można zatem zażądać wynagrodzenia od przedsiębiorstwa na piśmie – i takie możemy dla Pani przygotować. Nie jestem jednak w stanie wykluczyć, że doszło np. do zasiedzenia służebności. Mogło się tak niestety stać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Bezumowne korzystanie z nieruchomości przez zakład energetyczny

Posiadam kilka działek rolnych niezabudowanych, nad którymi przebiegają linie i stoi kilka słupów. 3–4 lata temu chciałem, by zakład energetyczny...

 

Odszkodowanie za nowo budowaną linię przesyłową

Na mojej 4-hektarowej działce rolnej spółka energetyczna bez zgody właściciela posiadała 6 słupów, które stały w poprzek działki. Obecnie spółka...

 

Wycofanie zgody na wykonanie sieci wodociągowej

Pięć lat temu podpisałem zgodę na wykonanie na mojej nieruchomości sieci wodociągowej. Wodociąg ma przebiegać wzdłuż mojej działki (ok. 400 m) na...

 

Czy muszę wyrazić zgodę na przeprowadzenie kabla na mojej ziemi?

Czy muszę wyrazić zgodę na przeprowadzenie kabla na mojej ziemi?

Mam pytanie odnośnie przyłącza elektroenergetycznego na mojej ziemi. Obecnie na działce stoi słup. Obecnie ma być przeprowadzony kabel (kabel pod ziemią...

Roszczenie za kabel zakopany na działce

Ja i żona posiadamy działkę. Kiedyś zakład energetyczny (dawno temu, przed laty) usadowił słup elektryczny i kabel zakopany na działce – bez...

 

Ochrona uprawnień właściciela a służebność przesyłu

Przez moją działkę przebiega rura kanalizacyjna wysokiego ciśnienia na długości 100 m. Została wybudowana za ustną zgodą poprzednich właścicieli ok. 18...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »