Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niszczenie drogi dojazdowej przez sąsiada

Marcin Sądej • Opublikowane: 10-07-2019

Jestem współwłaścicielem działki, do której należy droga (polna) biegnąca wzdłuż mojej działki do działki sąsiedniej ze służebnością dla owej działki sąsiedniej z zapisem do księgi wieczystej. Po przeciwnej stronie drogi znajduje się działka bez służebności, z wytyczonym na mapie dojazdem na działce sąsiada biegnącym równoległe do wspomnianej drogi na mojej działce. Sąsiad, właściciel owej działki z określonym własnym dojazdem, korzysta jednak z mojej drogi, bez żadnych uregulowań prawnych, notarialnych. Sąsiad niedawno rozpoczął budowę domu. Problemem nie jest budowa, na to są pozwolenia itd., lecz to, że za dojazd służy mu moja droga, która pod wpływem sprzętów ciężkich ulega niszczeniu. Jeśli dobrze rozumiem, to odpowiadam za stan drogi przed właścicielem sąsiedniej działki, skoro zapisaną ma on służebność. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Nie chcę utrudniać sąsiadowi, ale chcę zabezpieczyć się przed ewentualnymi kosztami za naprawę drogi, jeśli wystąpi o to sąsiad ze służebnością. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim wskazać należy, że Panu jako współwłaścicielowi działki przysługuje bardzo szeroka ochrona posiadanego prawa własności. Wszelkie kwestie oraz zagadnienia z tym związane są uregulowane w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 140 „w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”.

Szczególną regulacją uzupełniającą powyższy przepis jest art. 222 § 2. W myśl tego przepisu przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Jest to tzw. roszczenie negatoryjne. Powstaje ono, gdy prawo własności zostało naruszone w inny sposób niż pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą. Przykładowo można wskazać, że roszczenie negatoryjne powstaje dla właściciela, gdy inna osoba, nie będąc do tego uprawnioną, przejeżdża lub przechodzi przez jego nieruchomość, kieruje na nią odpływ wody deszczowej, zakłada urządzenia doprowadzające gaz, łowi ryby w jego jeziorze itp. Należy przy tym podkreślić, że chodzi tu o taką ingerencję w sferę prawa własności, która stanowi bezprawne jego naruszenie. Uprawnienie do żądania zaprzestania naruszeń znajduje zastosowanie w sytuacji istnienia realnego niebezpieczeństwa powtarzających się działań bezprawnych, wkraczających trwale w sferę prawa własności i ma ono na celu zapobieżenie naruszeniom w przyszłości. Szczególnie prawo to objawia się w przypadkach gdy istnieje realne ryzyko powtarzających się naruszeń.

Przywrócenie stanu zgodnego z prawem polega zaś na usunięciu skutków naruszeń, to jest doprowadzenie rzeczy do takiego stanu, w jakim była przed naruszeniem. Celem bowiem i treścią roszczenia negatoryjnego jest przywrócenie i zapewnienie istnienia na przyszłość stanu zgodnego z prawem, a więc stanu władztwa nad rzeczą wolnego od ingerencji innych osób.

W kontekście powyższych przepisów ma Pan podstawy prawne, aby żądać od sąsiada, aby zaprzestał bez Pana zgody korzystać z Pańskiej drogi. Jeżeli na skutek korzystania z drogi uległa ona zniszczeniu, jako właściciel może Pan domagać się od sąsiada przywrócenia stanu poprzedniego, tj. naprawy drogi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zakaz wchodzenia na drogę z ustanowioną służebnością

Pięciu moich sąsiadów posiada drogę dojazdową do swoich działek, żaden z nich nie jest jej właścicielem, ale droga obciążona jest na ich rzecz...

 

Uciążliwe sąsiedztwo drogi gminnej na działce

Na działce, która stanowi moją i męża własność, znajduje się droga gminna (tak jest oznaczona na mapkach). Ta droga od bardzo dawna użytkowana jest...

 

Jak wyegzekwować utwardzenie drogi do działki?

Dwa lata temu zakupiliśmy działkę i rozpoczęliśmy budowę domu. Nasza działka została zakupiona wraz ze służebnością gruntową...

 

Uzyskanie służebności lub odkupienie kawałka ziemi

Jestem właścicielem nieruchomości, na której prowadzę działalność gospodarczą, transport autobusowy. Dostęp do drogi publicznej miałem droga wewnętrzna,...

 

Problemy z dojazdem do posesji

Mam problem z sąsiadem, z którym posiadam drogę dojazdową we współwłasności. Kilka lat temu sąsiad bez mojej wiedzy i zgody posadził sporo...

 

Usunięcie przeszkód z drogi koniecznej

Moja żona odziedziczyła niewielką działkę budowlaną. Działka nie ma żadnej drogi dojazdowej. Po 10 (!) i kilku sądach mam prawomocnie postanowienie...

 

Podział nieruchomości bez zapewnienia dostępu do drogi publicznej

Byłem właścicielem 1,5-hektarowej działki, która z jednej strony przylegała do drogi publicznej (powiatowej), a z drugiej była ograniczona...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »