Uciążliwe sąsiedztwo drogi gminnej na działce

• Autor: Anna Sufin

Na działce, która stanowi moją i męża własność, znajduje się droga gminna (tak jest oznaczona na mapkach). Ta droga od bardzo dawna użytkowana jest przez wszystkich mieszkańców. Ma ona szerokość 2,30 m. Z drugiej strony domu także jest droga gminna, prowadząca w tym samym kierunku, ale szersza – 4,30 m. Niestety wszyscy jeżdżą tą wąską drogą, także ciężkimi autami i traktorami, co bardzo nam przeszkadza. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uciążliwe sąsiedztwo drogi gminnej na działce

Ustalenie przebiegu dróg gminnych

Przy tak niewielu danych nie sposób stwierdzić stanu prawnego drogi, przypuszczam, że najprawdopodobniej Państwa działka została zajęta pod drogę publiczną, czego nie uregulowano we wszystkich dokumentach. Nawet gdyby nie została ona przez wywłaszczenie przejęta przez gminę, aktualnie gmina zasiedziałaby już tę działkę, bowiem – jak Pani podała – od dawna korzystają z niej wszyscy mieszkańcy, czego Państwo nie zabraniali. Podaje Pani, że to droga gminna, nie znam jednak podstawy prawnej. Wyjaśnię zatem na wstępie, że zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych albo ustalenie przebiegu już istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu:

Art. 7. 1. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

  1. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
  2. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.”

Zobacz też: Niszczenie drogi gminnej

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zakłócanie korzystania z nieruchomości przez ruch na drodze gminnej

Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych – drogi gminne stanowią własność właściwego samorządu gminy.

Dla naszych rozważań musimy zatem przyjąć, że Państwo nie mają już uprawnień właścicielskich wobec drogi – nie mogą jej Państwo zamknąć, pozwolić na przejazd jedynie określonych pojazdów, pobierać opłaty za przejazd, postawić znak ograniczający ruch itd. Mogą Państwo zadziałać tylko tak, jak inni mieszkańcy, a przez to Państwa możliwości są bardzo ograniczone.

Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego (K.c.):

Art. 144. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.”

Mogą Państwo powoływać się na ten przepis. Przed ewentualnym sądem musieliby Państwo jednak udowodnić, że przejazd takimi samochodami zakłóca korzystanie z Państwa nieruchomości ponad przeciętną miarę – byłoby to raczej trudne, skoro przejazd drogą z drugiej strony Państwu by nie przeszkadzał.

Jak ograniczyć ruch ciężkich samochodów na danej drodze?

Wskazując na powyższy przepis, mogliby Państwo starać się u zarządcy drogi – gminy, o ustawienie znaku drogowego ograniczającego ruch na tej drodze np. tylko do ruchu pieszego. W takim razie mogliby Państwo wzywać policję, gdyby następował przejazd samochodowy, a policja mogłaby wtedy nałożyć mandat na kierowcę takiego pojazdu. Taki wniosek musieliby Państwo oczywiście dobrze uzasadnić –do końca nie wiem, dlaczego Państwu przeszkadzają pojazdy jeżdżące tą drogą. Na pewno zwracanie się do gminy o remont drogi pomogłoby w decyzji o postawieniu znaku.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym – w szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego:

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

(…).”

Przed wystosowaniem pisma do gminy powinna Pani zweryfikować, jaki jest na pewno stan prawny działki, aby swoimi pismami nie spowodować, że gmina udowadniać będzie swoje samoistne posiadanie działki czy przerwanie biegu terminu zasiedzenia.

Niestety zatem nie widzę dla Państwa sposobu, który dawałby pewność, że Państwa cele będą osiągnięte.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Anna Sufin

O autorze: Anna Sufin

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »