Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odcięcie od CO pomieszczeń zajmowanych przez służebnika

Eliza Rumowska • Opublikowane: 15-12-2014

Czy właściciel domu obciążonego na rzecz innej osoby służebnością osobistą mieszkania może odciąć mieszkanie służebnika od centralnego ogrzewania, które istnieje w domu od zawsze? Czy jeśli dojdzie do odcięcia CO, to koszt przystosowania do nowego ogrzewania mieszkania uprawnionego spoczywa na właścicielu, czy służebniku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zanim przejdę do Pana pytań, wyjaśnię, jak ustawowo w Kodeksie cywilnym usytuowano regulacje dotyczące służebności osobistych. Jako prawo rzeczowe istnieje ono jako faktyczne ograniczenie własności wobec właściciela rzeczy. Funkcjonują one na nieruchomości, uszczuplając tym samym swobodne i dowolne korzystanie przez właściciela nieruchomości z zakresu wykonywanej własności.

Regulacje te przedstawiają się następująco w Kodeksie cywilnym:

„Rozdział II, Służebności osobiste.

Art. 296. Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista).

Art. 297. Do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych z zachowaniem przepisów rozdziału niniejszego.

Art. 298. Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych.

Art. 299. Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.

Art. 300. Służebności osobiste są niezbywalne. Nie można również przenieść uprawnienia do ich wykonywania.

Art. 301. § 1. Mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności.

§ 2. Można się umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi.

Art. 302. § 1. Mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku.

§ 2. Do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiedni oprzepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne.

Art. 303. Jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę.

Art. 304. Służebności osobistej nie można nabyć przez zasiedzenie”.

Jak się to ma do Pana pytań i treści przedłożonego aktu notarialnego? Wyjaśniam poniżej.

Umniejszenie zakresu służebności byłoby sprzeczne z regulacja zawarta w cytowanym art. 298, bowiem bez najmniejszym wątpliwości jednym z atrybutów celu mieszkalnego jest zapewnienie w lokalu mieszkalnym warunków odpowiadających standardom jego dotychczasowego funkcjonowania. Oto bowiem testator miał na myśli nie jakiś abstrakcyjny stan, lecz konkretny zakres standardu mieszkaniowego wynikający z pozostawionego faktycznie stanu. Nie ma tez wątpliwości, że ciepło w mieszkaniu jest kwestią osobistych potrzeb służebnika, nawet gdyby była to osoba o wyjątkowo „chłodnolubnych” preferencjach. Z Pana opisu wynika jednoznacznie, że CO było i funkcjonowało w dacie pisania testamentu. Dlatego zubożenie służebności byłoby naruszeniem praw służebnika. Ponadto w myśl cytowanego przepisu – byłoby to sprzeczne zarówno z zasadami współżycia społecznego, jak i zwyczajem – odcięcie ciepła przy instalacji wspólnej zawsze jest tak oceniane i pojmowane.

Jeżeli doszłoby do odcięcia – wówczas służebnik winien zwrócić się do właściciela o przywrócenie stanu służebności zgodnego z zapisem w akcie notarialnym, czyli zgodnego ze stanem jej ustanowienia. W razie braku możliwości realizacji na drodze polubownej – skierować sprawę do sądu powszechnego o przywrócenie stanu służebności do zgodności ze stanem jej ustanowienia. Jednak warto też alternatywnie przedstawić i taką opcję, tj. rozdzielenie przez właściciela systemu grzewczego. Oczywiście wyłącznie na koszt właściciela – z dwóch zasadniczych powodów: wyjecie spod ogólnego CO było wolą właściciela, nie służebnika, w całości CO (podzielone, czy całe) stanowi własność właściciela, służebnik jest tylko jego użytkownikiem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Konflikt między mającym służebność a właścicielem obciążonego lokalu

Proszę o pomoc w sprawie konfliktu między mającymi służebność a właścicielem obciążonego lokalu. Rodzice mają dożywotnią nieodpłatną służebność...

 

Licytacja komornicza mieszkania ze służebnością dożywotnią

Licytacja komornicza mieszkania ze służebnością dożywotnią

Mój syn 3 lata temu wykupił mieszkanie komunalne babci na siebie (za pieniądze babci). W księdze wieczystej umieszczono zapis o dożywociu dla babci....

Kto ponosi opłaty za nieruchomość przy nieodpłatnej służebności?

Kto ponosi opłaty za nieruchomość przy nieodpłatnej służebności?

Matka darując synowi nieruchomość (gospodarstwo rolne), ustanowiła dla siebie nieodpłatną dożywotnią służebność mieszkania na darowanym budynku...

Ustalenie wartości służebności osobistej

Chciałbym wstępnie ustalić wartość służebności osobistej. Proszę o objaśnienie, jak się oblicza wartość dożywotniej służebności lokalu...

 

Służedność mieszkania i wymiana zamków przez właścicieli

Syn i synowa dostali ode mnie z okazji ślubu dom w formie darowizny z ustanowieniem służebności mieszkania na moją rzecz. Po ślubie nasze...

 

Prawa i przywileje właściciela otrzymanej nieruchomości

Otrzymałem w darowiźnie dom od rodziców, z ustanowieniem dożywotniej służebności mieszkania dla nich. Od lat pomagałem rodzicom w domu...

 

Odwiedziny u osoby posiadającej służebność

Mój tata 10 lat temu darowizną przekazał na rzecz brata gospodarstwo wraz z domem w zamian za służebność mieszkania. Tata ma do dyspozycji dwa...

 

Zmiana umowy dożywocia

Wraz z mężem przekazałam gospodarstwo rolne dla córki i jej męża umową dożywocia. Mąż zmarł, a ja chcę zięcia usunąć z umowy,...

 

Zapewnienie lokum dożywotnikowi

Umową darowizny wraz ze służebnością zapewniłam sobie mieszkanie na piętrze domu należącego od tej pory do syna (plus korzystanie z ogrodu). Obecnie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »