Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwiedziny u osoby posiadającej służebność

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 09-01-2015

Mój tata 10 lat temu darowizną przekazał na rzecz brata gospodarstwo wraz z domem w zamian za służebność mieszkania. Tata ma do dyspozycji dwa pokoje oraz może korzystać z kuchni i łazienki. Czy pozostałe jego dzieci wraz z rodzinami mogą bez zgody siostry odwiedzać tatę? Czy podczas tych wizyt możemy korzystać z łazienki i kuchni? Czy ktoś z nas może sporadycznie przenocować u taty? Pytamy, bowiem siostra robi nam problemy z odwiedzinami u taty.

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Rozumiem, że w akcie notarialnym, na którego mocy została ustanowiona przedmiotowa służebność, nie uregulowano tak szczegółowo poruszonych przez Panią kwestii.

Służebność mieszkania jest służebnością osobistą uregulowaną w art. 296–305 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 302 służebność mieszkania polega na możliwości korzystania z cudzej nieruchomości poprzez zamieszkiwanie w niej oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku. Służebność mieszkania jest prawem skutecznym względem wszystkich, tzn. wszyscy (w tym właściciel nieruchomości) mają generalny obowiązek nieprzeszkadzania w wykonywaniu tego prawa. Natomiast osoba, na rzecz której ustanowiono służebność, powinna korzystać ze służebności w taki sposób, aby jak najmniej utrudniało to korzystanie z nieruchomości obciążonej przez właściciela, względnie innym osobom uprawnionym do korzystania (art. 288 w związku z art. 297 Kodeksu cywilnego).

Przepisy prawa wprawdzie wprost nie regulują poruszonych przez Panią kwestii, niemniej mając na uwadze zasady wykładni prawa oraz art. 5 Kodeksu cywilnego (tj. zasady współżycia społecznego), należy uznać, że dziadek może przyjmować gości, a także przenocować ich; nadto nie ma wątpliwości, że w tym czasie goście mogą korzystać z pomieszczeń sanitarnych w celu zaspokojenia swoich bieżących potrzeb, i to bez uprzedniej zgody siostry. Oczywiście wszystko pod warunkiem, że w powszechnym odczuciu (a nie w odczuciu siostry) gościna ta nadmiernie nie utrudnia siostrze i jej rodzinie korzystania z nieruchomości. Proszę zwrócić uwagę, że nie chodzi tu o jakiekolwiek zakłócanie korzystania z nieruchomości, ale tylko takie, które w odczuciu społecznym zostałoby uznane za nadmierne (zbyt uciążliwe).

Istotny dla rozstrzygnięcia Pani sprawy jest także fakt, że utrzymywanie stałych kontaktów i podtrzymywanie więzi rodzinnych służy celowi, z którego powodu ustanowiona została dożywotnia służebność mieszkania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ustanowienie nieodpłatnej służebności a podatek

Ojciec chce przepisać na mnie dom. Tata i jego siostra są jedynymi właścicielami domu. Ciotka jest ubezwłasnowolniona ze względu na chorobę psychiczną. Mój...

Niewdzięczny służebnik i prawo do dalszego zamieszkiwania

Otrzymałem w darowiźnie mieszkanie w zamian za dożywotnią, nieodpłatną służebność osobistą. W mieszkaniu przebywa macocha, która za nic...

Pozbycie się wpisu o służebności osobistej dziadków

Jestem właścicielką mieszkania, w którym została ustanowiona służebność osobista na rzecz moich dziadków. Dziadek nie żyje, a babcia jest...

Prawa i przywileje właściciela otrzymanej nieruchomości

Otrzymałem w darowiźnie dom od rodziców, z ustanowieniem dożywotniej służebności mieszkania dla nich. Od lat pomagałem rodzicom w domu...

Umowa dożywocia między małżonkami

Czy można zawrzeć z żoną umowę dożywocia dotyczącą wspólnie zamieszkiwanego domu? Na jej mocy żona mogłaby swobodnie dalej mieszkać w domu po...

Na czym polega umowa dożywocia?

Moja mama zamierza przekazać przed śmiercią mieszkanie własnościowe spółdzielcze mnie i mojej siostrze, ale chce to uczynić poprzez umowę dożywocia...

Cofnięcie darowizny ze służebnością

Kilkanaście lat temu wraz z mężem podarowaliśmy mieszkanie synowi za służebność osobistą. Po śmierci męża z jego części przypadłaby mi...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »