Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłata za wodociąg na mojej działce

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 24-11-2014

Jestem właścicielem działki budowlanej. W księdze wieczystej nie ma żadnych obciążeń ani służebności. Z mapki terenu wiedziałem, że na odcinku ok. 12 m przez działkę przechodzi wodociąg. Chcę ten stan uregulować, właściciel wodociągu prosi o pismo z propozycją kwoty rekompensaty. Jaką umowę mogę zawrzeć i o jaką kwotę wystąpić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłata za wodociąg na mojej działce

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Odpowiadając na Pana pytanie, zacznę od kwestii ogólnych. Otóż, w przypadku gdy dany podmiot zajmuje Pana nieruchomości bez Pana zgody na nieodpłatne jej użytkowanie, przysługuje Panu tzw. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, na podstawie art. 225 w związku z art. 224 § 2 Kodeksu cywilnego.

Roszczenie to przedawnia się z upływem terminu 10-letniego, począwszy od dnia, w którym uprawniony mógł się domagać zaspokojenia, jednak nie później niż w ciągu roku od dnia zwrotu nieruchomości, co oznacza, że nawet w przypadku, gdy urządzenia przesyłowe zostały zainstalowane wcześniej, to właściciel nie może żądać wynagrodzenia za cały okres bezumownego korzystania z gruntu, a jedynie za ostatnie 10 lat (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24.02.2006 w sprawie o sygn. akt II CSK 139/05). Dotyczy to roszczeń osób fizycznych, bo roszczenia przedsiębiorców przedawniają się z upływem lat 3, ale z tego, co zrozumiałam, jest to Pana prywatna działka, a zatem może Pan żądać wynagrodzenia za 10 lat wstecz maksymalnie.

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Natomiast co do samej wysokości tego wynagrodzenia, to wyjaśnię, że zgodnie z utrwaloną dotychczas linią orzeczniczą  wysokość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie jest równa wysokości czynszu, który by faktycznie przypadł właścicielowi z tytułu dzierżawy tej części gruntu (tak wyrok SN z dnia 15 września 2005 roku, sygn. akt II CK 61/05). Podstawą wyliczenia wysokości roszczenia będzie w okolicznościach niniejszego przypadku wielkość zajętej przez przedsiębiorstwo  –nieruchomości – czyli te wspomniane 11 m, ale i ewentualne strefa bezpieczeństwa – to jest maksymalnie 2 metry od wodociągu, gdzie również nie może Pan nic posadzić ani wybudować (przyjęłabym zatem powierzchnię 3 x 11 m) przy uwzględnieniu stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości o tych samych parametrach i właściwościach, co Pana nieruchomość. W praktyce, w procesach sądowych, wysokość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ustala się na podstawie opinii biegłych, którzy posiadają wiadomości specjalne umożliwiające określenie stawki czynszu przy uwzględnieniu wszystkich czynników zewnętrznych, typu: lokalizacja, przeznaczenie nieruchomości, jej atrakcyjność itp. Na tym etapie musi się Pan sam zorientować mniej więcej, jaka byłaby to stawka, niestety sam, biorąc pod uwagę obszar zajętej nieruchomości i jej przeznaczenie – często takie dane można uzyskać np. w gminie.

Umowa z przedsiębiorstwem wodnokanalizacyjnym na służebność przesyłu 

Natomiast co do formy umowy z wodociągami, to może to być umowa najmu czy dzierżawy, ale także służebność przesyłu, to już zależy od Państwa uzgodnień w tym temacie, dwa pierwsze rozwiązania pierwsze mogą mieć formę pisemną, a służebność łączyć się będzie z wizytą u notariusza lub w sądzie, więc prościej pewnie wydzierżawić ten fragment nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wynagrodzenie za służebność przesyłu kanalizacji

Wynagrodzenie za służebność przesyłu kanalizacji

Gmina planuje budowę kanalizacji na pasie terenu należącym do mojej działki. Wystąpiono do mnie o ustanowienie służebności przesyłu obejmującej prawo...

Negocjacje w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Jestem właścicielką działki. Planowana jest budowa linii wysokiego napięcia, która ma przebiegać przez moją nieruchomość. Przedsiębiorstwo przesyłowe...

 

Słup z prądem na działce

W 2006 r. otrzymałem w od mamy działkę, na której 10 lat wcześniej zakład energetyczny dostał zgodę mamy na budowę słupa z prądem. Według...

 

Czy możemy starać się o przesunięcie słupa?

Moi rodzice mają dom na dużej działce. Nad domem przebiega linia energetyczna, a w ogródku stoi słup. Linia energetyczna miała być przebudowana...

 

Przewody elektryczne za blisko budynku

Mam problem z przewodami elektrycznymi, które przebiegają za blisko budynku mieszkalnego, który planuję rozbudować. Jest to 6 przewodów nieizolowanych...

 

Na czyim gruncie stoją słupy elektryczne?

Przed rokiem na mojej działce rolnej postawiono 4 słupy energetyczne. Projekt, na którym zaznaczono urządzenia oraz przebieg drogi, wykonany został w roku...

 

Rura kanalizacyjna biegnąca pod działką budowlaną

Jestem właścicielem działki budowalnej, która powstała po przekształceniu pól rolnych. Okazało się, że pod moją działką biegnie rura kanalizacyjna....

 

Podział mieszkania na dwa mniejsze i problem wspólnego korytarza

Mieszkam w trzypokojowym mieszkaniu spółdzielczym, do którego przed kilkunastu laty przyłączyłem sąsiednią kawalerkę. Oba mieszkania mają wspólny...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »