Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak wpisu w KW odnośnie służebności

Eliza Rumowska • Opublikowane: 21-03-2016

Planuję zakup działki z domem. Przez działkę sąsiada biegnie sieć wodno-kanalizacyjna i gazowa. Dostęp do niej mam posiadać z mojej działki. Niestety nie ma umowy o służebności. Ponoć drugi właściciel nie zgodzi się na wpis do KW (którego teraz nie ma). Jak się zabezpieczyć w umowie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapoznając się z opisem sprawy przez Panią dokonanym – dochodzę do wniosku, że opisana sytuacja bardziej stanowi służebność przesyłu niż służebność gruntową. Jednak aby to stwierdzić, konieczne byłoby ustalenia, kto jest właścicielem infrastruktury przesyłowej. Kodeks cywilny stanowi bowiem:

„Służebność przesyłu

Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem”.

Tu od razu przytoczę treść rt.49:

„Art. 49. [Urządzenia przesyłowe]

§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu”.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Zakładam więc, że jak to przewidują przepisy Kodeksu – infrastruktura przesyłowa stanowi własność przedsiębiorstwa. Dlatego generalnie – taką służebność ustanawia się nie na rzecz odbiorcy mediów, ale właściciela infrastruktury przesyłowej tzw. operatora przesyłowego. Tymi oto przepisami powinna się Pani kierować, prowadząc korespondencje z operatorem przesyłowym. Tu od razu nadmienię, że służebność przesyłu nie musi być obowiązkowo wpisana do KW. Dlatego podsumowując, trzeba stwierdzić, że zawieranie umów z sąsiadem o służebność gruntowa byłoby w tym przypadku nietrafione. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy dana rura stanowi prywatną wąskość odbiorcy i została położona nie w ramach całej infrastruktury i nie jest własnością przedsiębiorstwa. Jednak z opisu wynika, że tam przebiega po prostu fragment rurociągu ogólnego. Stąd dla pewności może Pani skierować pisemne zapytanie do operatora. Natomiast w akcie notarialnym zawrzeć opis stanu nieruchomości, która korzysta z położonej infrastruktury przesyłowej na sąsiednim gruncie, z której korzystania przebiega zgodnie od czasu jej posadowienia,, i tu warto wskazać datę, od kiedy rurę położono, którą to informację uzyska Pani w przedsiębiorstwie, które jest właścicielem całości rurociągu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Podział mieszkania na dwa mniejsze i problem wspólnego korytarza

Mieszkam w trzypokojowym mieszkaniu spółdzielczym, do którego przed kilkunastu laty przyłączyłem sąsiednią kawalerkę. Oba mieszkania mają wspólny...

 

Przejście z mocy prawa własności działki wydzielonej pod drogę na gminę

Podzieliłem półhektarową działkę na mniejsze, następnie gmina nakazała wydzielić działki na poszerzenie istniejących dróg. Chociaż obowiązuje art. 98...

 

Dawne prawo czerpania wody

Posiadam działkę budowlaną, w której to KW zapisana jest służebność czerpania wody. W ostatnich dziesięcioleciach nikt z takiej...

 

Problem z realizacją projektu budowlanego ze względu na instalację przebiegającą przez działkę

W akcie notarialnym nabycia działki budowlanej nie ma wzmianki o kablu telekomunikacyjnym wkopanym w ziemię. Teraz okazało się, że ta instalacja...

 

Zmiana sąsiada, od którego mam przyłącza

Dwa lata temu kupiłem dom. Przyłącze sanitarne zlokalizowane jest na działacie sąsiada (rury, studzienka rewizyjna). Wcześniej obie nieruchomości należały...

 

Niewykonywana służebność korzystania ze studni

Jesteśmy z siostrą współwłaścicielkami nieruchomości po rodzicach, chciałyśmy ją sprzedać i okazało się, że istnieje zapis w naszej...

 

Rozbudowa wodociągu w drodze ze służebnością

Chcemy podłączyć wodę, jednak żeby to zrobić, wodociągi muszą rozbudować sieć w drodze pod naszą działkę. Droga nie jest gminna –...

 

Droga niszczona przez sąsiada prowadzącego działalność transportową

Korzystam z drogi służebnej o długości ok. 1 km. Z tej samej drogi i w takim samym wymiarze korzysta mój sąsiad. Do tej pory za...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »