Brak wpisu w KW odnośnie służebności

• Autor: Eliza Rumowska

Planuję zakup działki z domem. Przez działkę sąsiada biegnie sieć wodno-kanalizacyjna i gazowa. Dostęp do niej mam posiadać z mojej działki. Niestety nie ma umowy o służebności. Ponoć drugi właściciel nie zgodzi się na wpis do KW (którego teraz nie ma). Jak się zabezpieczyć w umowie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapoznając się z opisem sprawy przez Panią dokonanym – dochodzę do wniosku, że opisana sytuacja bardziej stanowi służebność przesyłu niż służebność gruntową. Jednak aby to stwierdzić, konieczne byłoby ustalenia, kto jest właścicielem infrastruktury przesyłowej. Kodeks cywilny stanowi bowiem:

„Służebność przesyłu

Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem”.

Tu od razu przytoczę treść rt.49:

„Art. 49. [Urządzenia przesyłowe]

§ 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu”.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Zakładam więc, że jak to przewidują przepisy Kodeksu – infrastruktura przesyłowa stanowi własność przedsiębiorstwa. Dlatego generalnie – taką służebność ustanawia się nie na rzecz odbiorcy mediów, ale właściciela infrastruktury przesyłowej tzw. operatora przesyłowego. Tymi oto przepisami powinna się Pani kierować, prowadząc korespondencje z operatorem przesyłowym. Tu od razu nadmienię, że służebność przesyłu nie musi być obowiązkowo wpisana do KW. Dlatego podsumowując, trzeba stwierdzić, że zawieranie umów z sąsiadem o służebność gruntowa byłoby w tym przypadku nietrafione. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy dana rura stanowi prywatną wąskość odbiorcy i została położona nie w ramach całej infrastruktury i nie jest własnością przedsiębiorstwa. Jednak z opisu wynika, że tam przebiega po prostu fragment rurociągu ogólnego. Stąd dla pewności może Pani skierować pisemne zapytanie do operatora. Natomiast w akcie notarialnym zawrzeć opis stanu nieruchomości, która korzysta z położonej infrastruktury przesyłowej na sąsiednim gruncie, z której korzystania przebiega zgodnie od czasu jej posadowienia,, i tu warto wskazać datę, od kiedy rurę położono, którą to informację uzyska Pani w przedsiębiorstwie, które jest właścicielem całości rurociągu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Eliza Rumowska

O autorze: Eliza Rumowska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego prawniczka. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje itp.). Z serwisem ePorady24 związana od początku jego istnienia, udzielała porad w najbardziej złożonych sprawach. W swej wieloletniej karierze pracowała jako powiatowy rzecznik konsumentów, sekretarz gminy, inspektor ds. kredytów oraz radca w TP SA. Od 2008 r. prowadzi własne biuro prawne, jako prokurent obsługuje trzy spółki prawa handlowego, współpracuje z samorządem terytorialnym przy realizacji programów dotowanych z UE.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »