Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Parkowanie samochodu na drodze służebnej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 11-10-2019

Na mojej działce jest służebność przejazdu, sąsiad korzysta z tej służebności dwa razy w roku, kiedy dostarczają jemu opał na zimę. Ostatnio bardzo skonfliktowałam się z sąsiadem o to, czy mój samochód może stać w tym właśnie miejscu. Nadmieniam, że jest to zabudowane podwórze w budynkach zwartych szeregowo (stare kamienice) i przez moje podwórze biegnie ta służebność do bramy sąsiada. Do tej pory, gdy sąsiad miał dostawę opału, zawsze usuwałam samochód, aby był przejazd i nadal tak będę czynić, ale pytanie czy przez resztę czasu, kiedy sąsiad nie korzysta z służebności, może stać tam moje auto? Rano codziennie wyjeżdżam do pracy i wracam późnym popołudniem, więc samochód stoi tylko popołudniu i w nocy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Parkowanie samochodu na drodze służebnej

Według opisu na działce ustanowiona jest służebność przechodu, przejazdu i przegonu. Obawiam się, że nie może Pani parkować na auta na szlaku służebnym.

Celem służebności drogi koniecznej jest zatem zapewnienie nieruchomości władnącej odpowiedniego dostępu do drogi koniecznej. Treść służebności drogi koniecznej jest ściśle określona w księdze wieczystej i nie może być w tym zakresie ograniczana. Prawo przejazdu będzie zawierało w sobie co do zasady prawo do chwilowego zatrzymania pojazdu – Sąd Okręgowy w Szczecinie w wyroku z dnia 7 lutego 2014 r. (sygn. akt II Ca 556/13), stwierdził: „nie jest możliwy swobodny przejazd bez możliwości chwilowego choćby zatrzymania pojazdu, swoboda przejazdu oznacza także chwilowe jego unieruchomienie, więc sugerowane przez pozwanego ograniczenie korzystania ze służebności jest bezprawne”.

Jednak tymczasowa zatrzymanie auta to nie parkowanie.

Posiadacz służebności może skutecznie domagać się ochrony ograniczonego prawa rzeczowego, twierdząc, że utrudnia Pani, zakłóca, czy uniemożliwia korzystanie z drogi koniecznej, zawężając jej szerokość lub ją blokując. Działanie takie jest sprzeczne z prawem, jeżeli prowadzi do zawężenia drogi koniecznej albo utrudnia wjazd pojazdów określonej kategorii.

Roszczenie negatoryjne ma charakter obiektywny, przysługuje, gdy nastąpi sam fakt naruszenia służebności niezależnie od tego, czy osoba, która naruszyła to prawo, działała w dobrej, czy w złej wierze. Ingerencja w sferę ograniczonego prawa rzeczowego jest bezprawna, gdy osoba trzecia, w jakikolwiek sposób utrudni lub uniemożliwi korzystanie przez osobę uprawnioną z przysługującego jej prawa. Aktualizuje się uprawnienie do formułowania żądania przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz zaprzestania naruszeń.

Zgodnie z art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”. W myśl art. 251 „do ochrony praw rzeczowych ograniczonych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności”. Oba te przepisy stanowią materialno-prawną podstawę żądania właściciela działki, i obawiam się, że jeśli wniesie sprawę do sądu to wygra

Jeśli służebność obejmuje do 6 m przejazdu, to sąsiad musi takowe mieć zagwarantowane. Służebność uprawnia do przechodu i przejazdu w każdym czasie. Nie tylko w dzień albo w okresach dowozu opału.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Sprzedaż drogi dojazdowej do działki

Działkę zakupiłam w 1995 roku z prawem dojazdu. Właściciel sprzedał następną działkę w 1997 roku łącznie z moją drogą dojazdową....

 

Czy służebność drogi gminnej wewnętrznej może uchwalić rada gminy?

Przed 3 laty, aby zapewnić sobie dojazd drogą wewnętrzną gminną, wystąpiliśmy do burmistrza z wnioskiem o ustanowienie służebności na tej...

 

Czy możliwe jest zasiedzenie udziału w drodze koniecznej?

Czy możliwe jest zasiedzenie udziału w drodze koniecznej?

Czy możliwe jest zasiedzenie udziału w drodze koniecznej nieruchomości, której jest się współwłaścicielem? Działka jest we władaniu kilku osób, nie...

Zagrożenie odcięcia działki od drogi publicznej, co robić?

Zagrożenie odcięcia działki od drogi publicznej, co robić?

Mieszkam w domu jednorodzinnym położonym na działce, która jest moją własnością (mapka w załączniku). Graniczę z dużym przedsiębiorcą, który wykupił...

Zmiana treści służebności drogi koniecznej

Zmiana treści służebności drogi koniecznej

Kupiłem działkę, przez którą prowadzi droga szutrowa do sąsiada – taka zwyczajowa, bez żadnych umów. Sąsiad, który z niej korzysta, złożył...

Jak znieść niewykorzystywaną służebność?

Jak znieść niewykorzystywaną służebność?

Na działce sąsiadującej z moją działką, wzdłuż ogrodzenia (pas szerokości 5 m) jest ustanowiona służebność – „prawo przejścia...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »