Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż drogi dojazdowej do działki

Marek Gola • Opublikowane: 09-09-2019 • Aktualizacja: 2021-04-24

Działkę zakupiłam w 1995 roku z prawem dojazdu. Właściciel sprzedał następną działkę w 1997 roku łącznie z moją drogą dojazdową. Nowi właściciele udostępniali mi dojazd. Teraz chcą sprzedać swoją działkę, ale bez gwarancji dla mnie a, nie mam dojazdu. Moje prawo dojazdu jest wpisane w akcie notarialnym z zakupu, jest w moich księgach wieczystych, nie mają tego moi sąsiedzi. Czy mam dokonać aktualizacji dokumentów, gdzie to zrobić, żeby nie przepadło to, co miałam wcześniej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż drogi dojazdowej do działki

Służebność gruntowa nieujawniona w księdze wieczystej

W pierwszej kolejności należałoby ustalić, jakiej treści służebność gruntowa (mniemam, że takie prawo jest na Pana rzecz ustanowione) jest ustalona, a nadto – czy w Pani akcie notarialnym wskazano, iż domaga się wpisania ww. prawa jedynie w Pani księdze wieczystej. Nie można bowiem wykluczyć, że doszło do omyłki, tj. braku wpisania Pani uprawnienia w księdze wieczystej prowadzonej dla drugiej nieruchomości. Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję bowiem, że na rzecz Pani ustanowiono służebność gruntową, która obciąża nieruchomość, a nie właściciela tej nieruchomości, co powoduje, że istnieje ona bez względu na to kto jest właścicielem nieruchomości.

Wystąpienie do sądu z żądaniem wpisu służebności gruntowej do ksiąg wieczystych

Powyższe wynika z art. 285 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa). 

Wobec braku wpisania w KW nieruchomości obciążonej zasadne byłoby wystąpienie do sądu z żądaniem jej wpisu na drugi KW–WPIS, opłata sądowa 200 zł. Do wniosku należałoby dołączyć wypis aktu notarialnego (nie kopię), a zatem innymi słowy – oryginał. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »