Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż drogi dojazdowej do działki

Marek Gola • Opublikowane: 09-09-2019

Działkę zakupiłam w 1995 roku z prawem dojazdu. Właściciel sprzedał następną działkę w 1997 roku łącznie z moją drogą dojazdową. Nowi właściciele udostępniali mi dojazd. Teraz chcą sprzedać swoją działkę, ale bez gwarancji dla mnie a, nie mam dojazdu. Moje prawo dojazdu jest wpisane w akcie notarialnym z zakupu, jest w moich księgach wieczystych, nie mają tego moi sąsiedzi. Czy mam dokonać aktualizacji dokumentów, gdzie to zrobić, żeby nie przepadło to, co miałam wcześniej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należałoby ustalić, jakiej treści służebność gruntowa (mniemam, że takie prawo jest na Pana rzecz ustanowione) jest ustalona, a nadto – czy w Pani akcie notarialnym wskazano, iż domaga się wpisania ww. prawa jedynie w Pani księdze wieczystej. Nie można bowiem wykluczyć, że doszło do omyłki, tj. braku wpisania Pani uprawnienia w księdze wieczystej prowadzonej dla drugiej nieruchomości. Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję bowiem, że na rzecz Pani ustanowiono służebność gruntową, która obciąża nieruchomość, a nie właściciela tej nieruchomości, co powoduje, że istnieje ona bez względu na to kto jest właścicielem nieruchomości.

Powyższe wynika z art. 285 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa). 

Wobec braku wpisania w KW nieruchomości obciążonej zasadne byłoby wystąpienie do sądu z żądaniem jej wpisu na drugi KW–WPIS, opłata sądowa 200 zł. Do wniosku należałoby dołączyć wypis aktu notarialnego (nie kopię), a zatem innymi słowy – oryginał. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Problem z dostępem do drogi publicznej

Ja i jeszcze kilku innych sąsiadów mamy problem z dostępem do drogi publicznej. Nasze domy zbudowane były przed 50, 60 laty legalnie...

 

Problemy z dojazdem do posesji

Mam problem z sąsiadem, z którym posiadam drogę dojazdową we współwłasności. Kilka lat temu sąsiad bez mojej wiedzy i zgody posadził sporo...

 

Usunięcie przeszkód z drogi koniecznej

Moja żona odziedziczyła niewielką działkę budowlaną. Działka nie ma żadnej drogi dojazdowej. Po 10 (!) i kilku sądach mam prawomocnie postanowienie...

 

Podział nieruchomości bez zapewnienia dostępu do drogi publicznej

Byłem właścicielem 1,5-hektarowej działki, która z jednej strony przylegała do drogi publicznej (powiatowej), a z drugiej była ograniczona...

 

Czy służebność drogi gminnej wewnętrznej może uchwalić rada gminy?

Przed 3 laty, aby zapewnić sobie dojazd drogą wewnętrzną gminną, wystąpiliśmy do burmistrza z wnioskiem o ustanowienie służebności na tej...

 

Czy możliwe jest zasiedzenie udziału w drodze koniecznej?

Czy możliwe jest zasiedzenie udziału w drodze koniecznej?

Czy możliwe jest zasiedzenie udziału w drodze koniecznej nieruchomości, której jest się współwłaścicielem? Działka jest we władaniu kilku osób, nie...

Parkowanie samochodu na drodze służebnej

Parkowanie samochodu na drodze służebnej

Na mojej działce jest służebność przejazdu, sąsiad korzysta z tej służebności dwa razy w roku, kiedy dostarczają jemu opał na zimę. Ostatnio...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »