Kategoria: Służebność drogi

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż drogi dojazdowej do działki

Marek Gola • Opublikowane: 09-09-2019

Działkę zakupiłam w 1995 roku z prawem dojazdu. Właściciel sprzedał następną działkę w 1997 roku łącznie z moją drogą dojazdową. Nowi właściciele udostępniali mi dojazd. Teraz chcą sprzedać swoją działkę, ale bez gwarancji dla mnie a, nie mam dojazdu. Moje prawo dojazdu jest wpisane w akcie notarialnym z zakupu, jest w moich księgach wieczystych, nie mają tego moi sąsiedzi. Czy mam dokonać aktualizacji dokumentów, gdzie to zrobić, żeby nie przepadło to, co miałam wcześniej?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata
Otrzymałam bardzo precyzyjną, fachowo przygotowaną poradę prawną. 
Anna, księgowa, 56 lat
Profesjonalna porada
Maria
Pierwszy kontakt jakiś czas temu, a teraz był kolejny kontakt i porada równie profesjonalna.
Zdzisław, 42 lata, technik mechanik

W pierwszej kolejności należałoby ustalić, jakiej treści służebność gruntowa (mniemam, że takie prawo jest na Pana rzecz ustanowione) jest ustalona, a nadto – czy w Pani akcie notarialnym wskazano, iż domaga się wpisania ww. prawa jedynie w Pani księdze wieczystej. Nie można bowiem wykluczyć, że doszło do omyłki, tj. braku wpisania Pani uprawnienia w księdze wieczystej prowadzonej dla drugiej nieruchomości. Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję bowiem, że na rzecz Pani ustanowiono służebność gruntową, która obciąża nieruchomość, a nie właściciela tej nieruchomości, co powoduje, że istnieje ona bez względu na to kto jest właścicielem nieruchomości.

Powyższe wynika z art. 285 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa). 

Wobec braku wpisania w KW nieruchomości obciążonej zasadne byłoby wystąpienie do sądu z żądaniem jej wpisu na drugi KW–WPIS, opłata sądowa 200 zł. Do wniosku należałoby dołączyć wypis aktu notarialnego (nie kopię), a zatem innymi słowy – oryginał. 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »