Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Współfinansowanie utwardzenia drogi koniecznej

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 06-07-2020

Jestem właścicielem działki, przez którą nieodpłatnie ustanowiłem służebność przejazdu do działki mojego kuzyna. Na tej jego działce stoi budynek gospodarczy. Następnie służebność do działki kuzyna przebiega przez nieruchomość, której jesteśmy współwłaścicielami razem z moim bratem i na której stoi nasz dom. Zamierzam teraz przesunąć i utwardzić drogę konieczną na mojej działce zgodnie z ustanowioną na mapie ze służebnością, bo do tej pory przejazd do działki kuzyna biegł przez środek mojej działki. Kuzyn mieszka na stałe w Niemczech i nie korzysta ze swojej działki, sezonowo korzysta z niej jego ojciec. Przypuszczam, że kuzyn nie będzie zainteresowany współfinansowaniem utwardzenia drogi koniecznej. Jakie mam możliwości prawne wymuszenia na nim, aby razem ze mną i moim bratem finansował utwardzane drogi? Służebność przejazdu otrzymał przed 11 laty, kiedy planował na swojej działce wybudować dom. Do tej budowy nie doszło, zostały wylane tylko fundamenty. Kuzyn ma 60 lat i nie zamierza wracać do Polski.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Współfinansowanie utwardzenia drogi koniecznej

Przesunięcie i utwardzenie drogi będącej służebnością

W pierwszej kolejności wskazuję na odpowiedź związaną z utwardzeniem i wykonaniem drogi koniecznej. Zgodnie z treścią art. 145 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„§ 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.”

Jeżeli służebność została ustanowiona, to teraz należy niniejsze wykonać zgodnie z Pana zapytaniem. W literaturze (W. Kocon, Droga, s. 85) i orzecznictwie (zob. wyr. SN z 15.6.2010 r., II CSK 30/10, Legalis) słusznie wskazano, że określony w art. 289 § 1 K.c. obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności obejmuje też obowiązek wybudowania tych urządzeń i późniejsze utrzymywanie ich w odpowiednim stanie. Jeśli nic innego nie wynika z umowy lub orzeczenia sądowego, to właściciel nieruchomości władnącej nie ma pełnej dowolności w zakresie wyboru urządzeń, które wykona na nieruchomości obciążonej (zob. art. 287 K.c.). Położenie asfaltu na drogę dotychczas gruntową nie zawsze będzie zgodne z art. 287 K.c. Można postawić tezę, że w braku innych postanowień w umowie lub orzeczeniu, właściciel nieruchomości władnącej może wykonać jedynie urządzenia niezbędne, w danym przypadku, do korzystania z drogi.

Zobowiązanie do ponoszenia kosztów utrzymania służebności drogowej

W przypadku służebności drogi koniecznej właściciel nieruchomości, która uzyskała dostęp do drogi publicznej, może zostać zobowiązany na podstawie treści dwustronnie zindywidualizowanego stosunku prawnego zachodzącego pomiędzy właścicielem nieruchomości obciążonej a mającym prawo służebności, do ponoszenia kosztów utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności drogowej (np. utwardzania drogi). W tej sytuacji obowiązki właściciela nieruchomości obciążonej, zostaną właściwie ograniczone do konieczności znoszenia korzystania z jego nieruchomości przez uprawnionego ze służebności drogi koniecznej. (zob. szerzej A. Klein, Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego, s. 136 i n.; P. Machnikowski, w: SPP, t. 3, 2003, s. 15).

Z uwagi na powyższe, to właściciel nieruchomości władnącej, a więc kuzyn, obowiązany jest do wytyczenia i utwardzenia drogi. Jeżeli więc nie będzie wyrażał na niniejsze woli, a w szczególności jeżeli nie korzysta ze służebności, może Pan skierować sprawę do sądu o zniesienie służebności i będzie to jak najbardziej zasadne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Roszczenie wobec sąsiada za korzystanie z drogi

Chciałbym wystąpić z roszczeniem negatoryjnym wobec sąsiada, który korzysta z drogi, której jestem współwłaścicielem. Nie ma ustanowionej...

 

Jak znieść niewykorzystywaną służebność?

Jak znieść niewykorzystywaną służebność?

Na działce sąsiadującej z moją działką, wzdłuż ogrodzenia (pas szerokości 5 m) jest ustanowiona służebność – „prawo przejścia...

Ustalenie służebności przejazdu gdzie właściciel drogi nie żyje

Ustalenie służebności przejazdu gdzie właściciel drogi nie żyje

W 1992 roku zakupiłem działkę budowlaną położoną przy wytyczonej drodze wewnętrznej prowadzącej do drogi publicznej (gminnej). Przez lata nie byłem...

Ważność ustnego ustalenia prawa służebności przejazdu i dojazdu

Ważność ustnego ustalenia prawa służebności przejazdu i dojazdu

Mój ojciec przed śmiercią ustnie ustalił służebność przejazdu i dojazdu dla wujka przez naszą nieruchomość. Podpisał też w tej sprawie...

Sąsiad utrudnia korzystanie z drogi służebnej - co zrobić?

Sąsiad utrudnia korzystanie z drogi służebnej - co zrobić?

Mamy problem z korzystaniem z drogi służebnej i wyegzekwowaniem szerokości drogi dojazdowej w służebności. Sąsiad który jest...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »