Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Właściciel nieruchomości obciążonej łamie zasady korzystania z drogi

• Autor: Marek Gola

W akcie notarialnym mam wpisaną służebność przejazdu i przechodu przez działkę sąsiada. To droga służebna. Muszę wykonać u siebie pewne prace, które wymagają użycia koparki. Czy mogę wjechać koparką na działkę, do której mam służebność, bez zgody sąsiada? Koparka wykona u mnie wykop, ale w trakcie pracy przez kilka godzin musi stać na tej spornej drodze. Nie wiem, co zrobić, bo on grozi mi wezwaniem policji, jeżeli wjadę koparką na jego działkę. Podkreślam, że chodzi o działkę, co do której mam ustanowione bezpłatne prawo przejazdu i przechodu zapisane w akcie notarialnym i księdze wieczystej. Czy właściciel nieruchomości obciążonej może tak po prostu łamać ustalone zasady i uniemożliwiać korzystanie z drogi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Właściciel nieruchomości obciążonej łamie zasady korzystania z drogi

Zakres służebności drogowej

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

Punktem wyjścia w tej sprawie powinien być akt notarialny, na mocy którego doszło do ustanowienia służebności. Trzeba mieć bowiem na uwadze treść art. 297 K.c., zgodnie z którym „zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych”. Cytowany przepis w pierwszej kolejności odwołuje się do treści aktu ustanawiającego zapis, a dopiero w drugiej kolejności wskazuje na tzw. zwyczaje miejscowe i zasady współżycia społecznego.

Zasady współżycia społecznego, ograniczenia prawa własności

Osobiście uważam, że nawet jeżeli koparka wjedzie na drogę, zaś sąsiad wezwie policję, ta nie zechce „wyrokować” w sprawie i co najwyżej odeśle Państwa na drogę postępowania sądowego cywilnego. Po drugie, trzeba odwołać się do tzw. zasad współżycia społecznego. Innymi słowy, jeżeli praca koparki przez kilka godzina ma pozwolić na wykonanie pewnych czynności na Pana działce, na którą dojazd z innej strony nie jest możliwy, nie można w żaden sposób mówić o utrudnieniu właścicielowi nieruchomości obciążonej korzystania z niej. Właściciel nieruchomości obciążonej musi mieć świadomość prawa, które Panu przysługuje. Co istotne, jego prawo nie jest nieograniczone. Zasadnym jest bowiem odwołanie się do treści art. 140 K.c. – w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Rekapitulując, uważam, że właściciel nieruchomości obciążonej nie ma podstaw do tego, by skutecznie uniemożliwić Panu wykonanie czynności przy pomocy koparki. Oczywiście może to utrudnić, wzywając choćby policję, ale przepisy, której wyżej przywołałem, dają Panu prawo do takiego działania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl