Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydzielony pas wjazdu na działki

Eliza Rumowska • Opublikowane: 15-05-2015

Moja babcia x lat temu sprzedała sąsiadowi swoją część działki. W umowie zapisano, że kupujący i sprzedający wydzielają pas z własnych działek, tworząc w ten sposób wspólny wjazd na posesje. Sąsiad niedawno przekłuł w ścianie domu otwór drzwiowy od strony wspólnego wjazdu, zrobił schody i podest. Czy zrobił to zgodnie z prawem? Obecnie jestem właścicielem działki po babci, czy obowiązuje mnie umowa dotycząca wspólnego wjazdu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu sprawy wyłania się następująca postać zaistniałych problemów, które należy wyodrębnić już na wstępie, aby dalej bezproblemowo dokonać ich wyjaśnienia i wskazać podstawy rozwiązania:

  1. ustanowienie służebności i określenie jej zakresu w ramach zawartej umowy, dotyczące ustanowienia wspólnego pasa nieruchomości do przejazdu i przechodu na obie posesje, tzw. wspólny wjazd,
  2. działania budowlane sąsiada polegające na zmianach w obrębie istniejącej nieruchomości, tzn. usytuowanie otworu wejściowego (drzwi i schodów) od strony wspólnego wjazdu.

Teraz przedstawię analizę obydwu problemów z punktu widzenia sytuacji prawnej:

Ad 1. Wzajemna służebność wspólnego wjazdu – tu kluczowym dokumentem pozostaje zawarta, jak to Pan określił „x lat temu”, umowa. Jeżeli na przestrzeni lat nie dokonywano jej zmiany, to nadal obowiązuje. To właśnie w pierwszej kolejności w tej umowie należy poszukiwać zarówno zakresu służebności, jak i możliwości jej zmiany. Warto także zwrócić uwagę, czy umowa ustanawia taką służebność (wspólnego wjazdu) na rzecz każdoczesnego właściciela, czy tylko zawarto ją na potrzeby osób stawających jako strony umowy. W tym celu – aby rozwiać wszelkie wątpliwości – proszę o załączenie skanu umowy. Nie chcę na tym etapie cytować Kodeksu cywilnego, aby nie wprowadzać niepotrzebnego zamieszania, ponieważ to regulacje umowne mają pierwszeństwo przed ogólnymi regułami z Kodeksu. Po przesłaniu skanu umowy wyjaśnię, co z niej wynika, jak również odniosę się do ogólnych reguł dotyczących służebności.

Ad 2. Z opisu sprawy nie wynika, czy posiada Pan wiedzę co do poczynań budowlanych sąsiada, tzn. czy uzyskał na swoją przegubowe pozwolenia, czy dokonał zgłoszenia itp., czy były przez sąsiada podejmowane działania w zakresie administracyjno-budowlanym. Oczywiście Pan nie musi o tym wiedzieć ani także organy administracji wydające w tym zakresie odpowiednie decyzje nie muszą o wszystkim Pana informować. Jednak najskuteczniejsza forma przekonania się, czy działania budowlane dokonano w myśl obowiązujących przepisów, czy też są samowolą budowlaną – jest wystąpienie do organów nadzoru budowlanego nie tyle z wnioskiem, ile nawet samym zgłoszeniem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) właściwego miejscowo tzn. funkcjonującego w obrębie powiatu, na którego terenie znajduje się nieruchomość. W takim zgłoszeniu (niesformalizowanym) opisuje Pan sytuację, wskazując granice działek i zakres dokonanych przez sąsiada zmian w obrębie budynku, który spowodował usytuowanie otworu wyjściowego z domu wprost na wspólny wjazd. Jeżeli powoduje to konkretne uciążliwości – należy je także wskazać w opisie sprawy. Natomiast nie jest wręcz pożądane wskazywanie jakichkolwiek podstaw prawnych, ponieważ PINB ma obowiązek, otrzymując takie zgłoszenie, zbadać i stwierdzić, czy i w jakim zakresie naruszono normy prawa budowlanego. Proszę jedynie w swoim zgłoszeniu zawnioskować o to, aby został Pan poinformowany o końcowym rozstrzygnięciu sprawy.

Tak oto wygląda zakres obu zgłoszonych problemów, które wprawdzie łączą się ze sobą, ale są rozstrzygalne na gruncie zupełnie innych regulacji prawych, o ile bowiem o służebności stanowi umowa i uzupełniająco Kodeks cywilny, o tyle o kwestiach budowlanych przepisy administracyjne. Dlatego bardzo proszę w kwestii problemu pierwszego o załączenie skanu umowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Warunki ustanowienia służebności drogi

Czy na terenach zamkniętych można ustanowić służebność drogi koniecznej? Jakie są warunki ustanowienia takiej służebności?

 

Służebność drogi i jej utrzymanie

Dwadzieścia pięć lat temu długą i wąską działkę podzielono tak, że wydzielono z niej pas o szerokości 4,5 m stanowiący drogę dojazdową,...

 

Spory dotyczące stanu drogi

Kupiliśmy dom, mamy wpis o służebności drogi, która prowadzi m.in. do naszej posesji (leży na końcu drogi). Pogoda i korzystanie...

 

Bezprzedmiotowa służebność

W wyniku podziału działki służebność drogowa wpisana w księdze dzielonej działki została przeniesiona do ksiąg wieczystych wydzielonych działek....

 

Prawo do korzystania z drogi

Jestem właścicielem działki pod lasem. Droga dojazdowa do mojej działki jest prywatna, ma dwóch właścicieli – ja do nich nie należę. Mogę...

 

Udostępnienie sąsiadowi przejazdu

Jestem właścicielką drogi, do której należą 3 moje działki, nie są one zamieszkałe. Sąsiad ma posesję przy mojej drodze, ale ma inną drogę dojazdową...

 

Uzyskanie służebności lub odkupienie kawałka ziemi

Jestem właścicielem nieruchomości, na której prowadzę działalność gospodarczą, transport autobusowy. Dostęp do drogi publicznej miałem droga wewnętrzna,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »