Rekompensata za światłowód na działce

• Data: 2024-02-09 • Autor: Eliza Rumowska

Niekiedy infrastruktura telekomunikacyjna powstaje na terenie prywatnym. W niniejszym artykule omawiamy kwestie prawne dotyczące ustanowienia służebności przesyłu. Wyjaśniamy również, jak wynegocjować sprawiedliwe wynagrodzenie za udostępnienie swojej nieruchomości pod infrastrukturę. Jako przykład posłuży nam sprawa pana Jerzego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rekompensata za światłowód na działce

W granicy działki rolnej pana Jerzego firma chce poprowadzić w ziemi światłowód – zaproponowano mu odszkodowanie w wysokości 1000 zł brutto. Długość linii na działce pana Jerzego wyniesie około 180 m. Pan Jerzy uważa, że odszkodowanie jest zbyt niskie. W związku z tym zapytał nas, co może zrobić w takiej sytuacji.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie światłowodu przez prywatną działkę

Zachowanie i praktyka firmy telekomunikacyjnej (jak i innych operatorów) to jedynie dowód żerowania na niewiedzy przeciętnego obywatela. Oto bowiem zacznę od regulacji z Kodeksu cywilnego dotyczących służebności przesyłu, które stanowią:

Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody. 

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Zobacz też: Rekompensata za światłowód

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zaniżone wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Teraz pan Jerzy powinien porównać, jak się to ma do jego sytuacji. W mojej ocenie owe 1000 zł to zbyt mało za służebność i za wejście na grunt oraz dalsze konsekwencje ustanowienia służebności i budowy tego odcinka. Przede wszystkim ingeruje on bardzo w zakres budowlany tej działki – chyba że według planu zagospodarowania nigdy ta działka nie mogłaby stać się siedliskiem. Ponadto pan Jerzy ma prawo oczekiwać, by operator posadowił swój kabel w granicy działki, a nie na niej. Nadto pragnę zwrócić uwagę, że mimo że to tylko działka rolna, to pan Jerzy powinien oddzielnie oczekiwać zapłaty za zgodę na wejście i wykonanie inwestycji oraz oddzielnie za ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem. Nie powinny to być jednak zbyt wygórowane kwoty, gdyby operator posadowił kabel po granicy – wówczas pan Jerzy ma prawo oczekiwać ok. 1400 zł w ramach zgody za wejście na grunt i wykonanie inwestycji i 4000 zł za ustanowienie służebności przesyłu obejmującej zgodę na posadowienie kabla w granicy działki i prawa do wejścia w celach naprawy i usuwania usterek. Natomiast należy wyraźnie wykluczyć prawo do bezpłatnej dalszej rozbudowy i modernizacji, wpisując w umowę, że wymaga to zawarcia odrębnej umowy o służebność i zgody właściciela na jej realizację.

Taka umowa całościowo ujmująca powyższe powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Propozycję z powyższymi rozwiązaniami najlepiej złożyć pisemnie do operatora – w razie potrzeby służę pomocą w przygotowaniu pisma.

Przeczytaj również: Jakie odszkodowanie za przekopanie działki

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przypadek pana Jana z Małopolski

Pan Jan posiadał działkę rolną, przez którą miała przechodzić nowa linia światłowodowa. Firma telekomunikacyjna początkowo zaoferowała mu 500 zł za służebność przesyłu. Dzięki dogłębnej analizie przepisów i przeprowadzonym rozmowom udało mu się wynegocjować kwotę 3000 zł oraz dodatkowe zabezpieczenia dotyczące przyszłego użytkowania działki, które obejmują m.in. ograniczenie do minimum ingerencji w teren i gwarancję naprawy w przypadku uszkodzeń.

 

Historia pani Katarzyny z Podkarpacia

Pani Katarzyna to właścicielka działki budowlanej, przez którą firma telekomunikacyjna chciała przeprowadzić kabel światłowodowy. Początkowa oferta wynosiła 800 zł. Pani Katarzynie kwota wydała się za niska, więc skonsultowała się z prawnikiem. W rozmowie z przedstawicielem przedsiębiorstwa podkreśliła konieczność przestrzegania przepisów o służebności przesyłu i osiągnęła ostatecznie umowę na kwotę 2500 zł. W jej treści znalazły się również zapisy, które zapewniły jej prawo do nadzoru nad sposobem wykonania prac oraz zobowiązały firmę do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

 

Sprawa pana Michała z Wielkopolski

Pan Michał otrzymał propozycję ustanowienia służebności przesyłu na swojej działce leśnej za kwotę 700 zł. Skontaktował się z ekspertem ds. nieruchomości, który wyjaśnił mu, jakie ma prawa i co może zrobić w takiej sytuacji. Po tej rozmowie pan Michał spotkał się z przedsiębiorcą. Dzięki negocjacjom nie tylko udało mu się podnieść oferowane wynagrodzenie do 4000 zł, ale również uzyskać dodatkowe zobowiązania ze strony firmy, dotyczące m.in. ograniczenia dostępu do działki do celów konserwacyjnych i naprawczych.

Podsumowanie

Artykuł omawia kwestie prawne dotyczące ustanawiania służebności przesyłu na rzecz firm telekomunikacyjnych. Przytoczone przykłady pokazują, że negocjacje oparte na solidnej wiedzy prawnej mogą ułatwić właścicielom nieruchomości uzyskanie lepszych warunków finansowych i zapewnić właściwą ochronę praw własności. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże znaleźć sprawiedliwe i korzystne rozwiązanie dla obu stron. 

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia w negocjacjach z firmami telekomunikacyjnymi? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnego przygotowania pism. Już dziś opisz nam swój problem w formularzu umieszczonym pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Eliza Rumowska

O autorze: Eliza Rumowska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego prawniczka. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje itp.). Z serwisem ePorady24 związana od początku jego istnienia, udzielała porad w najbardziej złożonych sprawach. W swej wieloletniej karierze pracowała jako powiatowy rzecznik konsumentów, sekretarz gminy, inspektor ds. kredytów oraz radca w TP SA. Od 2008 r. prowadzi własne biuro prawne, jako prokurent obsługuje trzy spółki prawa handlowego, współpracuje z samorządem terytorialnym przy realizacji programów dotowanych z UE.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »