Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbyt niskie odszkodowanie za światłowód na działce rolnej

Eliza Rumowska • Opublikowane: 18-03-2016

W granicy mojej działki rolnej firma chce poprowadzić w ziemi światłowód, proponując odszkodowanie 500 zł brutto. Długość linii w mojej działce około 180 m. Uważam, że odszkodowanie jest zbyt niskie. Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zachowanie i praktyka firmy telekomunikacyjnej (jak i innych operatorów) to jedynie dowód żerowania na niewiedzy przeciętnego obywatela. Oto bowiem zacznę od regulacji z Kodeksu cywilnego dotyczących służebności przesyłu, które stanowią:

„Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Teraz proszę porównać, jak się to ma do Pana sytuacji. W mojej ocenie owe 600 zł to zbyt mało za służebność i za wejście na grunt oraz dalsze konsekwencje ustanowienia służebności i budowy tego odcinka. Przede wszystkim – ingeruje on bardzo w zakres budowlany tej działki – chyba że według planu zagospodarowania nigdy ta działka nie mogłaby stać się siedliskiem. Ponadto – ma Pan prawo oczekiwać, by operator posadowił swój kabel w granicy działki, a nie na niej. Nadto pragnę zwrócić uwagę, że mimo że to tylko działka rolna, to powinien Pan oddzielnie oczekiwać zapłaty za zgodę na wejście i wykonanie inwestycji i oddzielnie za ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem. Nie powinny to być jednak zbyt wygórowane kwoty, gdyby operator posadowił kabel po granicy – wówczas ma Pan prawo oczekiwać ok.: 700 zł w ramach w ramach zgody za wejście na grunt i wykonanie inwestycji i 2 000 w za ustanowienie służebności przesyłu obejmującej zgodę na posadowienie kabla w granicy działki i prawa do wejścia w celach naprawy i usuwania usterek. Natomiast należy wyraźnie wykluczyć prawo do bezpłatnej dalszej rozbudowy i modernizacji, wpisując w umowę, że wymaga to zawarcia odrębnej umowy o służebność i zgody właściciela na jej realizację.

Taka umowa całościowo ujmująca powyższe powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Propozycję z powyższymi rozwiązaniami najlepiej złożyć pisemnie do operatora – w razie potrzeby służę pomocą w przygotowaniu pisma.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zobowiązanie do płacenia czynszu przez służebników

Rodzice kilka lat temu przepisali mi mieszkanie umową darowizny z ustanowieniem służebności mieszkania. Umówiliśmy się (poza umową), że będą...

 

Żądanie usunięcia nielegalnie wybudowanej linii napowietrznej

Żądam usunięcia nielegalnie wybudowanej linii napowietrznej SN 15 KV poprzez jej przebudowę na linię kablem w ziemi i dla tej linii po dokonaniu...

 

Jak zmusić firmę przesyłową do usunięcia kabla?

Planuję budowę inwestycji komercyjnej, ale przez moją działkę przebiega kabel telefoniczny (światłowodowy). Czy jest możliwość zmusić prawnie zarządcę...

 

Służebność bez wpisu w akcie notarialnym

Teściowie chcą przepisać nam dom z adnotacją o służebności. Wpis ten stanowi problem, bo chcemy wziąć kredyt hipoteczny na gruntowny remont tego...

 

Wykreślenie dożywocia z księgi wieczystej

Wykreślenie dożywocia z księgi wieczystej

Otrzymaliśmy od cioci mieszkanie w ramach umowy dożywocia. Ciocia przebywa w domu opieki i jej stan wskazuje, że już raczej nigdy z niego...

Przekazanie pieniędzy w zamian za dożywocie

Przekazanie pieniędzy w zamian za dożywocie

Czy przedmiotem umowy o dożywocie może być przekazanie pieniędzy przez zainteresowanego? Opiekę chce oferować córka spłacająca kredyt za dom,...

Odszkodowanie od operatora telekomunikacyjnego za kabel na działce

Odszkodowanie od operatora telekomunikacyjnego za kabel na działce

Mój ojciec przy budowie domu w 1990 roku przypadkiem odkrył kabel wkopany na jego działce. Operator telekomunikacyjny naprawił kabel i zażądał...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »