Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzyskać dostęp do aktu darowizny mieszkania

Marek Gola • Opublikowane: 24-12-2018

Jestem opiekunem prawnym od nie dawna dla mojej ubezwłasnowolnionej mamy. Mama w 2005 r. dokonała darowizny swojego mieszkania na rzecz swojej wnuczki, a mojej siostrzenicy. Niestety nie mam tego dokumentu (aktu notarialnego darowizny), a siostrzenica nie chce mi go udostępnić. W jaki sposób jak najsprawniej mogę go uzyskać? Ponieważ mama jest chora, wymaga całodobowej opieki, więc zamieszkuje ze mną, a mieszkanie mamy wynajmuję. Niestety siostrzenica zaczęła przepisywać na siebie wszystkie rachunki w administracji oraz zażądała przepisania umowy najmu na nią. Czy ma do tego prawo? W umowie darowizny jest zaznaczone, że moja mama jest właścicielką tego mieszkania aż do śmierci oraz że ma prawo do zamieszkiwania w nim.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozwoli Pani, iż w pierwszej kolejności podważę Pani wpis w zakresie ostatniego zdania „pytania”. Zgodnie z art. 157 § 1 Kodeksu cywilnego własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Z uwagi na powyższe nie widzę możliwości, by umowa była zawarta w 2005 r. z zastrzeżeniem, że właścicielem do czasu śmierci jest Pani mama. Nie ulega jednak wątpliwości, że Pani twierdzenia zapewne są poparte rozmowami z mamą, względnie informacji, które do Pani dochodzą, a nie konkretną treścią aktu notarialnego. Zasadne jest zatem skupienie się na uzyskaniu dostępu do aktu notarialnego.

W mojej ocenie w chwili obecnej winna Pani jako opiekun prawny swojej mamy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia mieszkania wniosek o wgląd do akt księgi wieczystej (nie mylić z księgą wieczystą). Jeżeli nie zna Pani numeru księgi wieczystej, winna go Pani uzyskać w starostwie powiatowym właściwym dla położenia nieruchomości. W jednym i drugim przypadku będzie Pani musiała wykazać się interesem prawnym w uzyskaniu dostępu do takich danych. W omawianym przypadku interesu prawnego poszukiwałbym w treści zobowiązania Pani siostrzenicy wobec swojej babci, a Pani mamy. Jeżeli mamy do czynienia z darowizną, w ramach której być może zapisano na rzecz Pani mamy ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności osobistej, winna Pani jako opiekun prawny mieć prawo dostępu do akt księgi wieczystej by ustalić czego może się Pani domagać w imieniu mamy.

Wniosek można także popierać treścią art. 897, zgodnie z którym jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia.

Wgląd do akt księgi wieczystej jest bezpłatny. Pozwoli natomiast uzyskać wgląd do treści aktu notarialnego zawartego pomiędzy mamą a siostrzenicą. Do wniosku należy jednak dołączyć zaświadczenie o powołaniu Pani na opiekuna prawnego.  

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Utrudnianie korzystania z mieszkania ze służebnością

W drodze aktu notarialnego, 15 lat temu ja i ojciec sprzedaliśmy mojemu bratu swoje udziały (4/6 ojciec, 1/6 ja) w spółdzielczym własnościowym...

 

Ustanowienie służebności mieszkania na rzecz męża i testament na rzecz córek

Jestem właścicielką mieszkania w budynku spółdzielczym. Prawo nabyłam w oparciu o umowę darowizny, w której darczyńcą była moja matka...

 

Służebność osobista a własne cele mieszkaniowe

Przed 4 laty otrzymaliśmy z siostrą od rodziców darowiznę w postaci nieruchomości (dom na działce). Została też ustanowiona służebność...

 

Sprzedaż nieruchomości ze służebnością

Sprzedaż nieruchomości ze służebnością

Rodzice darowali swojej córce nieruchomość z wpisem o dożywotnej służebności. Tata zmarł, a mama cierpi na chorobę Alzheimera. Córka chce...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »